Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Trompets-geklangh, Ghesteken op de veroveringe vande ... STADT van 's HERTOGEN-BOSCH. Victorieuselijck gewonnen door ... Frederick Hendrick ... &c.
first line: Victori! Gode lof! de saeck is wel begonnen. / Victori is't besluyt! den Bosch die is ghewonnen! all songs with this text 
text norm: Victorie God lof de zaak is wel begonnen Victorie is het (1 song)
no. of stanzas: 25
music: without musical notation
genre: triomflied / loflied (wereldlijk)
keyword: 's-Hertogenbosch [Den Bosch] / Wesel / Graaf Hendrik van den Bergh / Frederik Hendrik van Nassau / Geuzen / Piet Hein / Spanje / verovering
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Geluck Heer Pieter Heyn, &c.  

stanza form:
.  .  .  .
6a 6a 6B 6B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
record ID: 9208

source:

siglum:Lofdichten1629 (1629)
title:Lof-Dichten Ter Eeren den Doorluchtighsten Vorst Frederic Henric ... Over De twee [...]
page: fR2r (song number 15)
copy used: Den Haag KB: 767 B 18
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)