Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Lust, Steven Theunisz van der
title: Rey vande gelovige Herders
first line: GGy [sic] Davids stadt ten rechten gheheeten / De Vredes Tempel der Propheten all songs with this text 
text norm: Gij Davids stad ten rechte geheten De vredestempel der (1 song)
no. of stanzas: 5
music: without musical notation
genre: toneellied / loflied (geestelijk)
keyword: Christus / Bethlehem / herder / koor / geboorte / kindermoord
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
O Kers-nacht schoonder dan de daghenO kerstnacht schoner dan de dagen (397 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
4a 4a 4B 4c 4c 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Bedrijf ?, midden. Lied gezongen door de rei van de gelovige herders.
record ID: 9439

source:

siglum:Lust KH1644 (1644)
title:KINDER-MOORDT, Van HERODUS, begaen aende Betleemsche Zuygelingen
page: fB3v (song number 1)
copy used: BN Paris: Yi.790