Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Lust, Steven Theunisz van der
title: Rey van Gddtvruchtighe [sic: Godtvruchtighe] Harders
first line: O Staet-sucht die den mensch verleyt / Van 't een in 't ander quaet all songs with this text 
text norm: O staatszucht die de mens verleidt Van het een in het ander (1 song)
no. of stanzas: 6
music: without musical notation
genre: toneellied (geestelijk)
keyword: kindermoord / Rachel / koor / Bethlehem / herders
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Na dien het bitter gaet voort soetBelle qui me vas martirant (77 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
4A 3B 4A 3B 5C 5C 5D 5D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Bedrijf ?, midden. Lied gezongen door de rei van de godvruchtige herders. De zesde strofe vormt het besluit.
record ID: 9442

source:

siglum:Lust KH1644 (1644)
title:KINDER-MOORDT, Van HERODUS, begaen aende Betleemsche Zuygelingen
page: fD3r (song number 4)
copy used: BN Paris: Yi.790