Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
artist/author:
G. G. Gastoldi (muziek)
Camerata Trajectina: Suze van Grootel & Anne Grimm (sopraan); Stratton Bull (altus); Nico van der Meel (tenor); Job Boswinkel (bas); Ensemble Oltremontano o.l.v. Wim Becu (uitvoerende(n))
title: 't Is ghenoegh, oorloghsmannen
first line: 't Is ghenoegh, oorloghsmannen, / Den crijgh is uitgebannen all songs with this text 
text norm: Het is genoeg oorlogsmannen De krijg is uitgebannen (2 songs)
recording: audio
full text: full text    
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Amor vittoriosoTutti venite armati (12 songs)

comment: Tekst en muziek uit: G.G. Gastoldi, Balletten met vyf, ses en acht stemmen, ghestelt op Italiaense Rijmen; Nu tot lof vanden Peys tusschen Spaignien ende Oraignien, en tot vermaeck van de Neder-landtsche jeught met Neder-duytsche woorden verciert. Antwerpen: erven Phalesius 1649.
record ID: 95632

source:

siglum:CD: De vrede van Münster: politieke [...] (1998)
title:De vrede van Münster: politieke muziek uit de 80-jarige Oorlog. GLO 6048
track: 1: 25