Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
authors:
Mander, Karel van
Een is noodigh [naamspreuk]
title: Een Schriftuerlijck Liedeken
first line: Wie met den wijsen omme gaet / Mach wijsheyt leeren t' syner eeren all songs with this text 
text norm: Wie met de wijzen omgaat Mag wijsheid leren te zijner ere (3 songs)
no. of stanzas: 18
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Dina / Genesis
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
By Aderen en by SlanghenIn Oostenrijk daar staat een huis (56 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  . +.  .  .  .
4A 4b 4A 4b 3c 1c 1D 2D 4c
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Melodienorm o.g.v. NVA. Bijbelse marginalia. Laatste strofe =oorlofstrofe.
record ID: 9864

source:

siglum:Mander GH1627 (1627)
title:De Gulden HARPE, Inhoudende al de Liedekens die voor desen by K.V.M. gemaeckt enden [...]
page: p624 (song number 266)
copy used: Den Haag KB: 299 L 19 en Antwerpen SB: F 30011 en Den Haag KB: 5 B 18.
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (collections.tresoar.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren