Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scan«Moeder, 'k ga trouwen, 'k ga trouwen, 'k ga [...] [geen wijsaanduiding]  
207. Trouwenstijd
BlyauTasseel IOL1962 (1962), p454 [nr. 244]«Waar hedde gij zoo lang gebleven, / Isabelle, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
211. Van Isabelle Isabelle mijn dochtertje (1)
BlyauTasseel IOL1962 (1962), p459 [nr. 248] transcr.«Ach, Rosalie, aanhoor mijn droeve klachten, / [...] [geen wijsaanduiding]  
221. Van Rosalie
BlyauTasseel IOL1962 (1962), p475 [nr. 259]Ik kwam laastmaal op eenen keer / Bij mijn schoon [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
227. De Versmade
BlyauTasseel IOL1962 (1962), p489 [nr. 265] transcr.Kievit, 'k zin mien ei kwiet, / Jao Greet, 'k [...] [geen wijsaanduiding]  
TwPost (1962-...), 005: p6 [nr. 7]'Adieu mijn vader, haedijeu mijn vrienden, / [...] Snachs als een ijgelijck lagh in rusten  
XL. LIEDEKEN ter eeren den h. Alouisius gonzaga Sarabande Pinel
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p60 [nr. 40]
a b a b c c d dO godt, nu is den dagh gecomen van mijn geluck, / [...] Coridon, comt hier wat Praeten  
LXVII. LIEDEKEN Van een dochter die Religieuse wert Branle Parthenice
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p110 [nr. 67]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D'Soeten Engel, tis nu een jaer geleden, / dat ick [...] Anna mike lieff  
LXXIX. VAN EEN DOCHTER DE WERELT VERLATENDE
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p133 [nr. 79]
a a b a b c c d d cO vader, grooten godt, / die mij uijt niet hebt tot Cloride Cloride  
LXXXIII. AENDE ALDERHEIJLICHSTE DRIVULDICHEIJT
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p139 [nr. 83]
a a b c c b'Hoor ick daer geluijt?' 'jae ghij lieve bruijt. [...] weest nimph gegroet etc.  
LXXXIX. LIEDEKEN uijt de canticis salomonis Wees nimf gegroet
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p149 [nr. 89]'Wie geefft u desen raet, / dat ghij mij soo verlaet? Philis, mijn twede siel  
CVII. VAN EEN DOCHTER die de werelt verlatende [...] Courante monsieur
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p179 [nr. 107]
a a b b c c d d'Droeve ziel, sucht gij noch en stort ghij traene [...] [geen wijsaanduiding]  
CXVIII. LIEDEKEN VAN DE ZIELTIES INT VAGEVIER
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p196 [nr. 118]
a b c a bWel baze van het stenen slijpen / Hoe staat u [...] Hier heeft mijn Rosemont bescheiden  
HET HEDENDAAGSE LEVEN EN BEDRIJF DER [...] Hier heeft mij Rozemond bescheiden
PrickVWely Stroop1964 ([1964]), p50 [nr. 18]Lest in het krieken van de dagen / En in het [...] [geen wijsaanduiding]  
DE JAGER EN DE SPINSTER
PrickVWely Stroop1964 ([1964]), p105 [nr. 43]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DSchoon lief, hoe ligt gy hier, en slaapt / in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
SCHOON LIEF... Och lig dij nu en slaapt (2)
EigenLied1966 (1966), p144 [nr. 69]"Waar staat jouw vaders huis en hof, / Adelijn, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hooft, W.D.] | 47 ADELIJN, BRUIN [...] Waar staat jouw vaders huis en hof
Veurman Adelijn1966 (1966), p86 [nr. 46] transcr.Lieve schipper, vaar mij over, / Naar het gindse [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
52 HET MEISJE EN DE SCHIPPER Lieve schipper vaar me over (1)
Veurman Adelijn1966 (1966), p96 [nr. 51] transcr.Dag Jan! Ik hiet geen Jan. / Hoe dan? Koopman [geen wijsaanduiding]  
79 DAG JAN!
Veurman Adelijn1966 (1966), p157 [nr. 78]Dic mihi quid unus? / Unus est Deus [geen wijsaanduiding]  
(23)
Vuyst SDS1967 (1967), p34 [nr. 28]Kozijntje, 'k heb er uw schouwken zien roken, / [...] [geen wijsaanduiding]  
(114)
Vuyst SDS1967 (1967), p95 [nr. 110]Louisa, mijn lieve vriendinne, / Leander, uw [...] De wreedaard  
16. een nieuw lied van leander en louisa
Haan HK1968 (1968), p38 [nr. 17]Kom, vrienden, wilt mij eens aanhoren; / Ach, [...] [geen wijsaanduiding]  
36. DE SLAPENDE IN DEN HAARLEMMERHOUT OF DE JACHT [...]
Haan HK1968 (1968), p71 [nr. 37]
.4a.4B.4a.4B.2c 1c 1c.2c 2B"Klop, klop, doe open als 't u blieft, / Sint [...] [geen wijsaanduiding]  
41. DE HEMELPOORT
Haan HK1968 (1968), p82 [nr. 42]Lieve Neeltje, zoete maetje, / Met een praetje Als 't begint  
43. VRIJAGIE VAN MELIS EN NEELTJE Polyphemus aan de stranden
Haan HK1968 (1968), p84 [nr. 44]Ach, Betjelief! mijn Engelin! / Ei, luistert naar [...] [geen wijsaanduiding]  
44. ZAMENSPRAAK VAN EEN MEISJE EN EEN JONGELING Bom bom
Haan HK1968 (1968), p87 [nr. 45]- Bleke werker, zeg, kent gij den Dag?... / - Als [...] [geen wijsaanduiding]  
Jouy, Jules / [...] | 63. BLEKE WERKER
Haan HK1968 (1968), p111 [nr. 62]De prins van Oostenrijk / Was zeer vermoeid van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
21. DE PRINS VAN OOSTENRIJK... Het vrouwtje van Stavoren (2)
Veurman VLL1968 (1968), p186 [nr. 21] transcr.Louise, mijn waarde vriendinne! / Leander, mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
29. LOUISE, MIJN WAARDE VRIENDINNE...
Veurman VLL1968 (1968), p199 [nr. 29] transcr.Als de zon komt uit de kim gerezen, / Ga ik met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
34a. ALS DE ZON KOMT UIT DE KIM... Als de zon is uit de kim gerezen (1)
Veurman VLL1968 (1968), p209 [nr. 35] transcr.Drie schuintamboers / En die kwamen uit het oosten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
51. DRIE SCHUIN-TAMBOERS Drie schuintamboers (1)
Veurman VLL1968 (1968), p247 [nr. 52] transcr.


4141-4170 of 4201

first
previous 30
next 30
last

tabelbreedte