Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAch! liefde-looze Maegd, wiens geest te slapen [...] Fortuyn eylaes! bedroeft  
Krul, J. Fortuin helaas
Krul PW1644a (1644), 3p69 [nr. 182]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn siel! mijn vlugge siel! die alles ondersoeckt [...] Ten is niet alle tijd, &c   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Jesus Lijdende Liefde Fortuin helaas
Lodenstein US1676 (1676), p100 [nr. 38] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als ist van Cruys, van leed, van droefheyd, van [...] 't En is niet alle tijd, &c.  
Lodenstein, J. van | 't Cruyce van een [...] Fortuin helaas
Lodenstein US1676 (1676), p158 [nr. 52]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanVan allerleye quaedt, bedroch, en snoo fenijn / [...] Als ick uyt wandelen gae, &c.  
Rhijnenburgh, C.P. | OP DEN DRONCK Als ik uit wandelen ga
MScharrezoo1650 (1650), p33 [nr. 6]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuffrou! ick offer u geen gaven van waerdy, / [...] Fortuyn eylaes bedroeft, &c.  
Krul, J.H. | Geboort-vermaningh Fortuin helaas
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p83 [nr. 39]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Salich vertreck van Partenisse en Alidoor, / [...] [Bransle]   muzieknoot 
Branle Parthenice
AmMinnebeekje1645a (1645), p78 [nr. 26]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddinne van het Spaar en Haarelemer Hout, / Die [...] Fortuyn eylaes bedroeft, &c  
Bray, S.A. de Fortuin helaas
Bray Minnezuchtjes1628 (1628), p178 [nr. 4]
.6A.6A.6B.6BVoogdesse van myn ziel, wel eertyts deed ghy myn, [...] Fortuyn eylaes bedroeft  
Fortuin helaas
Minneplicht1625 (1625[-1626]), fM8v [nr. 37]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGebakeloerd nu is myn lieve popje kleen, / Myn [...] Wat baet u de voochdy van &c  
Hemert, B. van / [...] | Wiech-liedt Als ik uit wandelen ga
Minneplicht1625 (1625[-1626]), fN1v [nr. 38]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSaligh vertreck van Parthenisse en Alidoor, / [...] Heureus sejour de, &c  
Bray, S.A. de | Harder-Zangh Branle Parthenice
Bray Minnezuchtjes1628 (1628), p272 [nr. 27]
6A 6A 6B 6BMedea onbeweecht in wiens verwoede borst / Is [...] Fortuyn helaes bedroeft  
Hooft, P.C.] | Liedeken Fortuin helaas
NLusthof1607 ([1607]), 1p82 [nr. 65]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheven grootsche ziel die zwerelts doen belacht [...] Fortuyn helaes bedroeft  
Hooft, P.C.] Fortuin helaas
NLusthof1607 ([1607]), 1p83 [nr. 67]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen onweer in mijn borst, een quelling in mijn [...] Fortuyn, eylaes! bedroeft, &c.  
Craen, A.P. Fortuin helaas
AmPegasus1627 (1627), p140 [nr. 98]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe deught, de ware deught, is edelder dan gout, / [...] O boose domme Jeught, &c.  
Schaep, J.C.] / [...] | De Deught verheught Als ik uit wandelen ga
Schaep BT1660 (1660), p160 [nr. 1]
.6A.6A.6B.6BAl waer ick soo bemint als d'algoedighe Goon / [...] Als ick uyt wandelen gae  
Bredero, G.A.] / 't [...] | Dochters Liefdens Liedt Als ik uit wandelen ga
VMinneg1622 ([1622]), f14r [nr. 27]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy waert, Heer Bruydegom, een pronckbeeld van yvoor [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. van den | Bruyloftslied
Vondel Werken1927(1605) (1927 [1605-1674]), 2: p478 [nr. 17]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Oude Jaer is heen, en 't Nieuwe komter aen / [...] Nu leef ick in verdriet  
Pers, D.P. | Nieuw-Jaers-Liedt Als ik uit wandelen ga
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p36 [nr. 4]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWegh valsche roem en eer, die 's menschen ziel [...] Als ick uyt wandlen gae  
Pers, D.P. | Klachten over onse [...] Als ik uit wandelen ga
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p60 [nr. 19]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie tederlijck gevoed, en sachtjens wort [...] Fortuyn eylaes bedroeft  
Pers, D.P. | Strand, of [...] Fortuin helaas
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p100 [nr. 47]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp dat wy recht bespien, hoe 't in de Werrelt [...] Als ick uyt wandlen gae  
Pers, D.P. | Weest voorsichtigh [...] Als ik uit wandelen ga
Pers GZ1648 ([1648]), p45 [nr. 19]
.6A.6A.6B.6BWel hem in wiens gemoedt geen valscheyt plaetse [...] Nu leef ick in 't verdriet  
Pers, D.P. | Weest onnoosel en [...] Als ik uit wandelen ga
Pers GZ1648 ([1648]), p46 [nr. 20]
.6A.6A.6B.6BO nabeur robrecht myn hert is vol van pyn / O [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liet Zoet Robbertje
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f17v [nr. 14]
.6A.6A.6B.6B
txtAenschout het groot wonder, datter is gheschiet, [...] Anno sesthien hondert, van Coninck Carel  
Wilant, Petrus | Een ander Anno zestienhonderd
Wilant HL1681 (1681), p34 [nr. 15]
6A 6A 6B 6BSoo lanck den Mensch noch wilt, gehouden syn voor [...] 't Verdriet dat nooyt en eynt  
Wilant, Petrus | Nieuw Liedeken
Wilant HL1681 (1681), p181 [nr. 65]
.6A.6A.6B.6BIn't alder-kleynste Dier, men Godes wonder [...] Als ick uyt wandlen gae, &c.  
Pers, D.P. | Aenmerckinge op de Spinne Als ik uit wandelen ga
Pers GZ1648 ([1648]), p134 [nr. 70]
.6A.6A.6B.6BHoe hooghmoed voor den val het trotse hert [...] Nu leef ick in 't verdriet  
Pers, D.P. | David overwint [...] Als ik uit wandelen ga
Pers UHS1648 (1648), p31 [nr. 12]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSie ick Menschen aen, haer handel en bedrijf, / [...] Fortuyn eylaes pourquoy  
Pers, D.P. | Tegen de Eygen-baet Fortuin helaas
Pers UHS1648 (1648), p180 [nr. 106]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijck de Sonne draeyt, soo draeyt ons leven [...] Fortuyn eylaes bedroeft  
Pers, D.P. | De wegh van 't [...] Fortuin helaas
Pers UHS1648 (1648), p193 [nr. 115]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie komen wil tot God voor al ghelooven moet / [...] Nu leef ick in verdriet   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Godtsaligheyt Als ik uit wandelen ga
Leeuw CPR1648 (1648), p50 [nr. 17]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeb je nog zeventien haren precies om je kruintje [...] [geen wijsaanduiding]  
Treur dan maar niet
Lbl KB Wouters 11008 ([1930 ca.]), p1 [nr. 1]
6A 6A 6B 6B
scan


tabelbreedte