Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAl is 't van kruis, van leed, van droefheid, van [...] 't En is niet alle tijd van vreugde dat men zingt  
Lodenstein, Jodocus [...] | 't Kruice van een [...] Fortuin helaas
Stapel LusthofZ1681 (1681), p221 [nr. 93]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaar is dog zoeter leeven, als eenzaam en alleen? [...] De zoete Meereminne  
Bets, M.D.] / M.d.B | Een Geestelijk [...] Questa dolce sirena
Stapel LusthofZ1681 (1681), p256 [nr. 108]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGenooden, die hier zijt ter Bruiloft zaam' [...] 't En is niet alle tijd van vreugde datmen zingt  
Stapel, C.] / C.S. | Vermaaning aan de [...] Fortuin helaas
Stapel LusthofZ1681 (1681), p676 [nr. 284]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO al te lukkigh! (Zoo hy zelf zyn luk verstaat) / [...] Nu leve ik in 't verdriet  
Plus alöes quam mellis habet Oft Huwelijxhater Als ik uit wandelen ga
Crook NiHoSp1732 (1732), p347 [nr. 85]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVertrouw, o lieve meisjes, niet te veel op uwe [...] 't was al op een zondag morgen, / 't Was al [...]   muzieknoot 
48. HET BEDROGE MEISJE, OF DE EERSTE KEER Het was al op een zondagmorgen (1)
Haan HK1968 (1968), p92 [nr. 49] transcr.Hoe mist veel boosheit, die de vroomsten plaagt [...] 't En is niet alle tydt  
Vollenhove, J. | DE WERELT EEN GROOT [...] Fortuin helaas
Vollenhove KruistrGez1750 (1750), p231 [nr. 60]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn volheyd des tijds, zo Godes Woord verklaard, / [...] Fortuyn eylaas, &c  
't Hangt aan Gods [...] | KERS-VREUGD Fortuin helaas
Denik NMH1755 (1755), p52 [nr. 23]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk heb een lief oud oompje, die houdt van veel [...] Pendant der oude tante   muzieknoot 
IV MIJN OUDE OOM (PENDANT DER OUDE TANTE) Ich hatt'ne alte Tante
GrappigLA1885 ([1881+]), p8 [nr. 4]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStervende leef ick ach, wat kander swaerder zijn [...] Als ick uyt wandelen gae  
[Struys, Jacob] / Ick wil en kan niet [naamspreuk] Als ik uit wandelen ga
HNachtegaaltje1633 (1633), p320 [nr. 135]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp u, Heer, wacht het oogh van al wat datter [...] [geen wijsaanduiding]  
Westerbaan, J. | Gebedt voor den eeten
Westerbaan Ps1655 (1655), p413 [nr. 155]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God, de Nacht komt aen van u tot rust bereyd / [...] [geen wijsaanduiding]  
Westerbaan, J. | Avond-gebed
Westerbaan Ps1655 (1655), p414 [nr. 157]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God, de Nacht is deur, den duyster is vergaen / [...] [geen wijsaanduiding]  
Westerbaan, J. | Morgen-Gebed
Westerbaan Ps1655 (1655), p414 [nr. 158]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Onse Vaeder, gy die in den Hemel zijt, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Westerbaan, J. | 't Gebed onses Heeren
Westerbaan Ps1655 (1655), p415 [nr. 159]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Jesus heeft een hofken daer schoon bloemen [...] alsoo't beghint  
XLVIII Heer Jezus heeft een hofje
Paradijs GV1617 (1617), p101 [nr. 48]
.6A.6A.6B.6B


91-104 of 104

first
previous 30
last

tabelbreedte