Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHoort toe menschen nu ter tijt, / Ghy die den [...] Te Mey als alle de Voghelkens, &c.  
62. Een nieu Liedeken Te mei als alle vogels zingen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p142 [nr. 55]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest niet mistroostigh in Uw stryd, / Die gy van [...] Verzaege nicht o fromer Christ   muzieknoot 
Sonnema, T. Vers├Ąge nicht o frommer Christ
Sonnema BK1662 (1662), f127v [nr. 91]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Ezel stack de oren op, / En hoorden wel dat [...] [geen wijsaanduiding]  
Swol, Van | Waer op Corneli [...]
SwolC 1637 (1637), fE3v [nr. 3]
.4A.4A 3b 4A 3bWat is die Werelt een wanckel rondt / Daerin doch [...] Te Mey als al de Vogelen singen  
Tonnis, Jan | Choor singhende uyt Te mei als alle vogels zingen
TonnisJa 1639 (1639), p89 [nr. 3]
.4A.4A.3b.4A.3b't Rymt sonder dicht, het sticht, en leerdt / Dat [...] Wat heeft ons Hart een vreucht  
Veen, Jan van der | 'tVijf-en-twintichs [...] Te mei als alle vogels zingen
Veen ZB1642 (1642), p112 [nr. 25]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren95. Hollant, Zeelant, ghy edel Prieel, / Al zijt [...] van Munster  
Reael, Laurens [...] | Een ander vanden [...] Te mei als alle vogels zingen ?
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p217 [nr. 88]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een goet nieu Liet / Al watter op [...] van Harlinghen  
97. Vanden aenslach op Hollandt Te mei als alle vogels zingen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p221 [nr. 90]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaekt ghy Batavieren coen / Die strijden met [...] Te Mey als alle Voghelkens singhen  
188. Liedt ghemaeckt vande Zee-slach die [...] Te mei als alle vogels zingen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p148 [nr. 176]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaurits ons Prins den vromen helt, / Die met Gods [...] Te Mey als al de Vogelkens zingen  
204. Vervolgh op het voorgaende liedeken Te mei als alle vogels zingen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p182 [nr. 191]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort myn broeders alghelijck / Men sal u [...] Alsoo 't beghint  
207. Een nieu Liedeken, van de wreede Justitie [...]
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p194 [nr. 194]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt al hier by en hoort eens aen / Watmen u sal [...] Ontwaeckt ghy Batevieren koen  
216. Het regte verhael vande verraderse [...] Te mei als alle vogels zingen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p225 [nr. 203]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch lieve Broeders denct op den pant / Die ghy [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander
NiLB1562 (1562), f27v [nr. 28]
.4A.4A.3b.4A.3bO Christen menschen allegaer / Een yeghelijck [...] Ick quam gereden in een dal, ick vant [...]  
Ik kwam gereden in een dal ?
NiLB1562 (1562), f75v [nr. 70]
.4A.4A.3b.4A.3bLooft Godt den Heer diet alle geeft / Waer voor [...] Te Mey als al de Voghelen singen  
234. Een nieuw Liedeken van het in-nemen van Farnambuco Te mei als alle vogels zingen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p285 [nr. 221]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat Sergy Pauli goede faem / Door sangen, op sijn [...] Te Mey, als all'de Vog'len singen  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE PAULUS, [...] Te mei als alle vogels zingen
Stalpart GJF1635 (1635), p310 [nr. 117]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen weynigh, en ghy siet my niet / En weer een [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | BROCKJEN TYDTS. Op [...] Te mei als alle vogels zingen
Stalpart GJZ1628 (1628), p99 [nr. 60]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn hert is op een lief geset, / Die reynder is [...] Het voer een schipken over den Rijn  
[Janssens van [...] | Tot Geestelijcke [...] Het voer een scheepje over Rijn
GLusthof1632 (1632), p103 [nr. 42]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelpt my O Godt, door uwen Naem / Doet my doch [...] Helpt my Heer haest door uwen Naem   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 54. PSALM Jauchzet dem Herrn alle Land
Haecht Ps1579 (1579), p167 [nr. 54]
.4A.4A.3b.4A.3bJuichet den Heere alle Landt, / Want hy doet alle [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 100. PSALM Jauchzet dem Herrn alle Land
Haecht Ps1579 (1579), 2p25 [nr. 161]
.4A.4A.3b.4A.3bWaket toch op met grooten vlijt / Ghy alle die [...] Adam was een verlaten man  
Dierck Jansz Te mei als alle vogels zingen ?
NiLB1562 (1562), f109r [nr. 99]
.4A.4A.3b.4A 3bDie wil nae dat nieuwe Jerusalem / Die sta vroech [...] Die nae sint Jacob wandelen wilt  
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
NiLB1562 (1562), f226r [nr. 169]
.4A.4A.3b.4A.3bIck vermaen u Broeders over al / En Susters maect [...] Te Mey als alle de Voghelen singhen  
Te mei als alle vogels zingen
NiLB1562 (1562), f287r [nr. 209]
.4A.4A.3b.4A.3bOns naket eenen soeten tijt / Wij moghen alle wel [...] Ick weet noch eenen acker breet  
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
Hofken1577 (1577), p72 [nr. 34]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn herteken gheeft so menigen sucht / Mijn [...] Te Mey als allen die voghelen singhen  
Een gheestelyck Liedeken Te mei als alle vogels zingen
Hofken1577 (1577), p151 [nr. 74]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghij menschen over al / Siet wat u [...] Te Mey als allen die vogelkens singhen  
Een nieu Liedeken Te mei als alle vogels zingen
Hofken1577 (1577), p179 [nr. 87]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn lief is soet en suyverlyck / Schoon, edel, [...] Te Mey als alle de vogelkens &c.  
Een liedeken Te mei als alle vogels zingen
Hofken1577 (1577), p203 [nr. 101]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSy hebben dickwils my Benouwt, / Van mijnder [...] als hier nae volghet   muzieknoot 
Ligarius | Psalm CXXIX. Saepe [...] Jauchzet dem Herrn alle Land
Ligarius Psalmen1625 (1625), f159r [nr. 136]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen eersten Hof van lusten playsant, / Heeft Godt [...] En sy had eenen Bootsman lief  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedt, [...] Een meisje had een bootsman lief ?
Mander GH1627 (1627), p101 [nr. 42]
4A 4A.3b 4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot Godt den Heer ick keeren moet / Mijn hert [...] Te May als al die voghelen singhen  
Honich, T.C. Te mei als alle vogels zingen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f18v [nr. 21]
.4A.4A.3b.4A.3bHoort ghy Vervolgers vol van spijt / En al die [...] Ghy Heeren van Rijpelmonde, sidy nu niet thuys  
VhL1566 (1566), f124v [nr. 104]
.4A.4A.3b.4A.3b


tabelbreedte