Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMon ame en tout honneur, / Exalte le Seigneur [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Cock, D. | Le cantique de la [...] Lofzang van Maria
Cock PdE1642 (1642), p94 [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bWat let dit mann'lick hart? / wat deerenis of smart De stille nacht ghenaackt, &c.  
Colevelt, J.J. | Don Mendosse, met [...] De stille nacht genaakt
Colevelt HS1634 (1634), fC2r [nr. 2]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bDe ruste mijns ghemoet / Is nu soo oversoet: De stille nacht ghenaect, &c.  
Colevelt, J.J. | De Hertogin gaet te [...] De stille nacht genaakt
Colevelt HS1634 (1634), fF4r [nr. 8]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bWat droevighe gherucht, / Wat deerelijck ghesucht De stille nacht genaeckt, &c.  
Colevelt, J.J. | 't Gherucht ofte Fama De stille nacht genaakt
Colevelt HS1634 (1634), fG3r [nr. 9]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bZoo haast de Hemels Zon, / De waar' genade Bron Den lof-zang Mariae  
Cloeck, J. | II. Deel. Zijnde de [...] Lofzang van Maria
Cloeck EV1677 (1677), p93 [nr. 29]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel maeckt groot den Heer, / Mijn geest [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. | Den Lof-sangh der [...] Lofzang van Maria
Cock GK1641 (1641), p116 [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bT'Cruys moet ghedraghen zyn, / In droefheyd of in pyn Myn ziel loof nu den Heer  
Coornhert, D.V. | xliii Lofzang van Maria
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fE6v [nr. 42]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe stille nacht ghenaeckt, / Daer Coridon na haeckt [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. De stille nacht genaakt
Coster Ith1619 (1619), p92 [nr. 2]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer den dart'len mensch / Voorspoedelijck [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey van Griecken. [...] Lofzang van Maria
Coster P1619 (1619), p441 [nr. 7]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Giericheyt, ondanck / Gaen aldermeest in swanck [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey van Maechden. [...] De gierigheid ondank
Coster RM1615 (1615), p179 [nr. 2]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaes ! ick voel ghy doet / Cupido, dat ick moet [geen wijsaanduiding]  
Cruyssen, van der
Cruyssen SJ1642 (1642), fD3v [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bHelaes bedroefde hert! / Hoe is u gheest verwert [geen wijsaanduiding]  
Cruyssen, van der
Cruyssen SJ1642 (1642), fF2v [nr. 4]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bHet was een jonger Helt, / Sijn hert was hem gestelt Mijn ziel maeckt groot den Heer  
Een oudt Liedeken Lofzang van Maria
DAL1639 ([1639+]), p12 [nr. 4]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
txtWaar doolje zoete schaap, / En laat u harders-knaap Vaart wel verheven troon  
Dubbels, P. | Klorimont Lofzang van Maria
Dubbels He1645 (1645), p75 [nr. 44]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaekt immers ongeschend,, / Het eenig fundament De gierigheyds ondank   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CLXII. Dosis. DE [...] De gierigheid ondank
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p516 [nr. 164]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn siel' maeckt groot den Heer, / Myn gheest [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. | EEN LOFSANGH DER [...] Lofzang van Maria
Datheen Ps1566a (1566), fL3r [nr. 153] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Nu laett ghy Heer' oprecht, / Gaen in vred' uwen knecht [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. | DE LOFSANGH VAN [...] Lofzang van Simeon [Datheen]
Datheen Ps1566a (1566), fL4r [nr. 154] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De Koninglijke-Dans, / (Vol heymelijke glans) Amintas quam in rou  
Steendam, J.J. | SIEL-SANG: Over de [...] Comtesse de Corsol
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p23 [nr. 9]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe propheet Samuel / die volghde Gods bevel Ick heb een wijf ghetrout. Psal[m] 52   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het CIII. Liedeken Ik heb een wijf getrouwd
Fruytiers EWS1565 (1565), p192 [nr. 103] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Schaemt u verdraide Tolk, / Den Prins van 't [...] Hoordt Christenen, en leerdt   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXX. Dosis. [...] Adieu nymphe du bois
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p98 [nr. 32]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer doolje Schaepjen heen / En laet mijn hier alleen Adiu verheven throon, &c.  
Le Febure, P. | Lucidorus singht. Lofzang van Maria
Febure LL1636 (1636), p53 [nr. 5]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bO God! die 't al doorsiet / Wiens ooghen nimmer niet [geen wijsaanduiding]  
Fonteyn, N. | Maria sprekende [...]
Fonteyn A1638 (1638), fE2v [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bDe trouw, en oude sorgh / Sijn bey des Koninkx borgh Die stille nacht die naakt  
Fonteyn, N. | Haman leydt [...] De stille nacht genaakt
Fonteyn E1638 (1638), fC5v [nr. 1]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bSo wie dit Aerdts besiet, / En vindt niet als verdriet 19. Psalm  
Zy spreeckt, of singht Psalm 019 Datheen ?
Jacobus1639 (1639), p21 [nr. 2]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bO Godt vol Liefde soet, / Ghy zijt dat ware goet Van den Lofzangh Marie, &c  
Het drie-en-tnegentighste Liedt, Van drie [...] Lofzang van Maria
GeestBloem1637 (1637), p555 [nr. 93]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch my jammert met wee, / De moort van Bueren de Stee Mijn Ziel maeckt groot den Heer  
Staet na t' beste [...] | Na de afwijckinghe [...] Lofzang van Maria
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p251 [nr. 102]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrijs, glory, eer en danck / Zy u Godt door mijn sanck Van seven Dochters saen  
241. Gesangh van de Schans Philippijne Van zeven dochters zaan
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p297 [nr. 227]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchaemt u,verdrayden tolck / Den Prins van 't [...] Adieu Nymfe du bois   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CATHEDRA PETRI. [...] Adieu nymphe du bois
Stalpart GJF1635 (1635), p233 [nr. 83]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Februus met snee / End' ys bedecken dee Adieu Nymphe du bois [GJF 083]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | DE PEST-MARTELAREN, [...] Adieu nymphe du bois
Stalpart GJF1635 (1635), p248 [nr. 90]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGevyerdt zy desen dagh / Ter eeren, soo hy plagh O Heyligh eeuwigh God  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE WINOCUS, Abt [...] Adieu nymphe du bois
Stalpart GJF1635 (1635), p1039 [nr. 438]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte