Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan



Nu wil ik Heer, met bly geluyd, / Mijns [...] Ps. 24. De Aard' is onzes &c  
DANK-LIED, Na de verlossinge uyt een vyerige Koorts Psalm 024 Datheen
Denik NMH1755 (1755), p93 [nr. 39]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



In godt alleen ist al in al, / 't Volmaeckte goet [...] Van den 24 Psalm, De aerd' is onses Godts voorwaer  
Het hondert en twaelfde Lied, Hoe dat in Godt [...] Psalm 024 Datheen
GKruidhofken1631 (1631), p299 [nr. 113]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Het aardryk, met haar volle schoot, / De weereld, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 24 psalm Psalm 024 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p51 [nr. 24]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



God schikt het immers naa syn wil, / Dies swygt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 62 psalm Psalm 024 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p146 [nr. 62]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Komt, juichen wy den Heere toe, / Dat elk met bly [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 95 psalm Psalm 024 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p238 [nr. 95]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



O Menschen, looft, en eert den Heer. / Voor my, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 111 psalm Psalm 024 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p287 [nr. 111]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Looft God, den Heer, looft hem, verblydt, / Gy, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 113 psalm Psalm 113 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p290 [nr. 113]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Met U beginnen wij dit Jaer, / Aen U, ô groote [...] Psalm 24.  
Bussingh, J.W. | NIEUWJAERS-ZANG Psalm 024 Datheen
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p1 [nr. 1]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Slaap zacht, slaap zacht, ô dierbaar kind! / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wiegelied
GezKiJL1804 (1804), p68 [nr. 17]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Hoe fel, en vinnig was ô Heer! / Dit onmedogend [...] Psalm. 24  
Hoogstraten, Jan van | Op het onverwagt, [...] Psalm 024 Datheen
Hoogstraten ZeStiLi1708 (1708), p108 [nr. 77]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Ik weet het niet, dan 't is toch waar, / 't Is [...] [geen wijsaanduiding]  
Deken, Agatha | DE BOER PHILOSOOF
Deken LiBoerenstand1804 (1804), p6 [nr. 4]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b



Wel honderdmaal heb ik gedacht, / Waarom wordt [...] [geen wijsaanduiding]  
Deken, Agatha | DE BOER SPREEKT [...]
Deken LiBoerenstand1804 (1804), p16 [nr. 6]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b



De Liefde met een zoet genugt / Baert zoo meenig [...] Van de blaauwe Vlag  
Het Droevig Uit-einde der Liefde van twee die [...] De blauwe vlag
NiUtMinstroom1767 (1767), p66 [nr. 30]
4A 4A 4b 4C 4C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Prille Fillis fier en schoon, / Allerschoonste [...] Disstelbeekje klaar als Glas  
ALLES IS DE LIEFDE ONDERWORPEN ZANGWYS Distelbeekje klaar als glas
TempelZG1750 (1750), p29 [nr. 17]
4A 4A 4b 4C 4C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Droeve ziel! beween uw druk, / Klaeg de Goon u ongeluk [geen wijsaanduiding]  
Krul PW1644a (1644), 2p29 [nr. 30]
4A 4A 4b 4C 4C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Liefd drijft mijn hertjen hier in 't groen, / Om [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J. H.
Krul PW1644a (1644), 2p211 [nr. 64]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Wat of Coridon bedrijft, / Dat hy dus lang van [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J.
Krul PW1644a (1644), 2p235 [nr. 70]
4A 4A 4b 4C 4C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



'k Weet niet Princes, wat dat my let, / En my 't [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J.
Krul PW1644a (1644), 2p342 [nr. 83]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Seght ons, ghy Herders van dit landt / Waerom [...] [geen wijsaanduiding]  
[Beaumont, S. van] | Harderinnen Liedt
HZNachtegaal1633 (1633), p38 [nr. 17]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Ik socht des nachts, ah! wat verdriet! / Ik socht [...] [geen wijsaanduiding]  
[Het Hooge Lied Salomons.] Het derde hooft-stuck. [...]
Merwede Gminne1653 (1653), p7 [nr. 3]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wat is 't mijn Ziel, hoe dus ontsteld? / Wat [...] Van den 62. Psalm  
Immens, Robertus | Een Ademhalende [...] Psalm 024 Datheen
Loo GeestelGezangen1714 ([1702-1727]), 1p18 [nr. 7]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wat dolheyd ist die u bekoort / Dat elck om [...] 24. Psalm  
Pers, D.P. / Deughd [...] | Chorus Senecae in Thyeste Psalm 024 Datheen
Pers BLW1614 (1614), fI3v [nr. 3]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b



Al wat leven ontfangen heeft, / En ghy Heere den [...] van den 24. Psalm  
Gebedt voor den Eten. Sanghs-wijse gestelt Psalm 024 Datheen
Medicijn NiGLb1662 (1662), p154 [nr. 24]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b



Rampsaligh lot van 's wereldts goet, / Helaes! [...] [geen wijsaanduiding]  
AFSCHEYD-SANGH van den HEERE van NIEUWERKERCKE [...]
HerApHarp1663 (1663), 2p72 [nr. 15]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b



Hoort wat ons Mattheus bediet in 't openbaer, / [...] Op de voVan de Samaritaan]orgaende wijse  
G.D.C. / Coster, [...] | LX De Samaritaan
Paradijs GV1617 (1617), p121 [nr. 60]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b



oui Bachus, ton jus charmant / est mon unique element [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ronde de Table
HsDHKB 133K11 (1757 ca.), p48 [nr. 26]
4A 4A 4b 4C 4C 4b



Mijn vader is mijn beste vrind / Hij noemt mij [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Alphen, Hieronymus van | De kinderliefde
Alphen Muziekst(1)1780 (1780), f3r [nr. 2]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b



Indien ik my met dapperheit, / Kan stellen tegens [...] Wat is het Boere leeven zoet. Air 18  
Tysens, Gijsbert] | Lucretia zingt op [...] Wat is het boerenleven zoet
Tysens NT1732 (1732), p12 [nr. 18]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b



'k Beklaegh van herten uw' verlies / Mijn trouwe [...] [geen wijsaanduiding]  
TOE-GIFT aen den DICHTER van 't AFSCHEYT
HerApHarp1663 (1663), 2p75 [nr. 16]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b


271-299 van 299

eerste
vorige 30
laatste

tabelbreedte