Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn Bruyd, gij sijt wel overschoon, / Dijn [...] vanden xxiv. Psalm   muzieknoot 
Ampzing, S. | Het vierde Kapittel Psalm 024 Datheen
Ampzing HS1629 (1629), p12 [nr. 4]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal Chimon niet u harde hert, / Beweghen door der [...] [geen wijsaanduiding]  
Arp, Jan van | Astrea. Chimon.
Arp Ch1639 (1639), fB3v [nr. 2]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bWat swarigheyt myn geesje tuyght, / Daer yeder [...] [geen wijsaanduiding]  
Arp, Jan van | Casandera.
Arp Ch1639 (1639), fG1v [nr. 7]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bDie zaayen wil op t'vruchtbaar land, / Wied' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | i. Rym Psalm 024 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p83 [nr. 16]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ontwaeckt ghy gheesten vander hel / en voordert [...] [geen wijsaanduiding]  
Caudron
Caudron D1639 (1639), f66r [nr. 2]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bOch, op wat ongestadig radt / rust die Fortun [...] [geen wijsaanduiding]  
Caudron, Guillaume | Choor
Caudron Rosi1622 (1622), f11v [nr. 4]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bDe lieffelijcke tijd komt aan, / Komt! kom laat [...] Psalm 24  
Cloeck, J. | Een Geestelijck Mey-liedt Psalm 024 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p48 [nr. 16]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe komt u voorsack SOYL so bol / Ghestopt, [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. / KAN [...] | Vereeringh Aende [...]
Bredero G1616 (1616), p260 [nr. 12]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU vraegh ontfaen, gesien, bedacht, / Heeft in een [...] vanden xxiiij. Psalm, De aerd is onses Gods [...]  
Bredero, G.A. / 't [...] | AEN JAN JACOBSZ [...] Psalm 024 Datheen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p285 [nr. 75]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Min maackt hier goe Vrienden quaat / Zy [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | EERSTE CHOOREN uyt
Bredero RA1616 (1616), p113 [nr. 3]
.4A.4A,4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'tGeheluck dat staat seer selden stil, / 't Weet [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | TWEEDE CHOREN uyt
Bredero RA1616 (1616), p126 [nr. 4]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer 'tongheluck yemant dreyght, / terstont is [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | DERDE CHOOREN uyt
Bredero RA1616 (1616), p145 [nr. 7]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Mensch die kruyst sich selven meest, / En [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | DE VIERDE CHOOREN
Bredero RA1616 (1616), p173 [nr. 10]
.4A.4A,4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoo haast dees' tijding was gebracht / aan [...] Psalm 24  
Cloeck, J. | III.Deel. Hoe de [...] Psalm 024 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p97 [nr. 30]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIst niet wonder dat een Godt / Daermen steets me [...] [geen wijsaanduiding]  
Colevelt, J.J.
Colevelt HS1634 (1634), fC1r [nr. 1]
4A 4A 4b 4C 4C 4bHeer! staet my by in dese nood / Die my omringt [...] Als 't begint   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE PETRONELLA. [...] Waar blijft gij nu o zondaar groot
Stalpart GJF1635 (1635), p523 [nr. 209]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ghy sin-rijcke Gheesten hoogh! / Scheurt op u [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | SLOT-REDENEN
Bredero RA1616 (1616), p197 [nr. 13]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Godts gehoorsaem' lieve Soon / Soud' klimmen [...] Psalm 24. De aerd' is onses, &c.  
Busschoff, B. | Gedenck-Liedt vande [...] Psalm 024 Datheen
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p143 [nr. 30]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU zoete Harp, O Davids zoon, / Ghestelt opuwe [!] [...] vande 24. Psalm  
Coornhert, D.V. / [...] | Het leven ons [...] Psalm 024 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fA2r [nr. 1]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie eerd' is onses Gods voorwaer, / End wat sy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM XXIIII Psalm 024 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fe5r [nr. 24] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hoe seer dat myn siel' is ghequelt, / In Godt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM LXII Psalm 024 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fn8v [nr. 62] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Komt laet ons blyd' sijn in den Heer: / End met [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM XCV Psalm 024 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fy2v [nr. 95] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O Schepper van dagh ende nacht, / Den duyster [...] XXIIII. Psalm  
Groot, H. de | Avond Ghebedt Psalm 024 Datheen
Groot CG1621 (1621), f14v [nr. 9]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaert dat vloeyden uyt mijn ghesicht, / Traenen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Harduyn, Justus de | Clacht-liedt Waar dat vloeide uit mijn gezicht (1)
Harduyn GL1620 (1620), p162 [nr. 57]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier zijn wy, 't eind de steiger-baen, / Met krom [...] [geen wijsaanduiding]  
Heemskerk, Willem | Judith. Abra.
Heemskerk HH1647 (1647), fF4r [nr. 5]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bD'aerde b'hoort toe den Heere goed / Alzoo [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Domini est terra. [...] Psalm 024 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p58 [nr. 21]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lof end prys gantsch over al, / Met herten [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM CXI Psalm 024 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fC4r [nr. 111] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ghy kindren die den Heer' dient vry, / Loeft ende [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM CXIII Psalm 113 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fC6v [nr. 113] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Verheft u stemmen allegaar, / En singt (ô [...] Van den 24 Psalm: De Aard' is onses Gods voorwaar  
Steendam, J.J. | LOF-SANG DES [...] Psalm 024 Datheen
Steendam DistelvinkZZ1649 (1649), p131 [nr. 21]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoord ghy die Goods autaren schend! / Waer toe in [...] Waer blijfdy nu o Zondaer groot   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXVI. Dosis. [...] Waar blijft gij nu o zondaar groot
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p237' [nr. 78]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte