Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAenhoort doch hier dit regiment / Men sal u [...] Vande Schoenmaecker ende den Edelman  
Een nieu Liedeken van eenen Clerck, hoe dat hy [...]
LBL KB 1700D1 32 ([1610 ca.]) [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.3b
scanAdam was een verloeren Man / Groot leyt heeft hi [...] Te Bruinswijck staet en hoghe huis  
Een Liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis
SGNLiedt1590 ([1583-1600]), plano [nr. 2]
.4A.4A.3b.4C.3bIck sunge juu gerne eynen mester sanck / van also [...] [geen wijsaanduiding]  
Eyn ander
HsTirs (1588), p37 [nr. 19]
.4A.4A.3b.4C.3bWu wal dat ick elendich byn, / nochtan hebbe ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Eyn ander ledeken
HsTirs (1588), p71 [nr. 35]
.4A.4A.3b.4C.3bDe werld heft my in er gewalt / myt eren strycken [...] [geen wijsaanduiding]  
Zuster Bertken] | Eyn ander leed Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
HsTirs (1588), p108 [nr. 55]
.4A.4A.3b.4C.3bDen Geest godts roept seer snel tot my / verlaet [...] [geen wijsaanduiding]  
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f11r [nr. 5]
.4A.4A.3b.4C.3bIk heb den bras van 't Vryen gaan, / Al zeidt [...] [geen wijsaanduiding]  
Chanson Nouvelle Ik heb de bras van het vrijen gaan
Rommelzoo1655 (1655), p298 [nr. 84]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod is ons toevlucht inder noot / Ons hulper in [...] Het voer een knaepken over rijn   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xlv. psalm [...] Het voer een knaapje over Rijn audio
Souterliedekens1540a (1540), fG4r [nr. 45] transcr.Treedt aen ghy Cristenen wie ghy zijt / Bereert [...] Van Munster  
200 Te mei als alle vogels zingen ?
VhL1552 ([1552-1554]), fZ7v [nr. 200]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb den bras van 't vrijen gaen / Al seydt [...] [geen wijsaanduiding]  
Chanson Nouvelle Ik heb de bras van het vrijen gaan
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p84 [nr. 31]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreet aen gy christenen alle wie gy zijt / Bereyt [...] Van Munster  
Te mei als alle vogels zingen ?
VhGL1558 (1558), fZ8r [nr. 199]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een nieuwe Liedt / Die de Weerelt [...] Het had een Boer een domme sin  
Een nieu Liedeken Een boerman had een domme zin
Harmansz SB1600 ([1600 ca.]), fA6r [nr. 5]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Jesus mijn alderliefste heer / naer u verlanckt [...] [geen wijsaanduiding]  
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f27r [nr. 13]
.4A.4A.3b.4C.3bTer eeren van godt wil ick gaen strijden / [...] te meij als alle die vogelen singen  
Een gheestelijc liedeken Te mei als alle vogels zingen
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f51r [nr. 25]
.4A.4A.3b.4C.3bOns is aenstaende een soete feest / ter eeren den [...] [geen wijsaanduiding]  
Een geestelijck Liedeken
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f115r [nr. 49]
.4A.4A.3b.4C.3bO mensche hoe zijt ghy van herten dus wilt / Wat [...] Van weenen  
Een ander Liet Ik hoorde de spiesen kraken
Harmansz SB1600 ([1600 ca.]), fA7v [nr. 6]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn lyef is schoen ende suverlijck / Seer eedel [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is eens hemels ghestelijck lyedekijn Ende men [...] Te mei als alle vogels zingen
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f19r [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.3b
txtAdam was een verlooren man, / Groot leet heeft hy [...] vant Liedeken van Munster  
Een schoon Liedeken Te mei als alle vogels zingen ?
SuB1572 ([1572?]), fC8v [nr. 32]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdam was een verloren man / Groot leet heeft hy [...] Vant Liedeken van Munster  
Een nieu Liedeken Te mei als alle vogels zingen ?
VhSL1678 ([1678 ca.]), fC8r [nr. 28]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe werelt hielt my in haer gewout / mit haren [...] [geen wijsaanduiding]  
Bertken, Zuster] | Een lyedeken Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
Bertken SBB1518 (1518), fD7r [nr. 5]
.4A.4A.3b.4C.3b
txtAdam was een verloren man / Groot leyt heeft hy [...] Te Bruynswijc staet etc.  
Te Brunswijk staat een stenen huis
SchrL1580 (1580), f33v [nr. 30]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ellendich is dat herte myn / ellende moet myn leven syn Trueren moet ic nacht ende dach ende hebben [...]  
Treuren zo moet ik nacht en dag
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p88 [nr. 27]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKinder loeft den ingel fijn / hi vliecht soe hoge [...] [geen wijsaanduiding]  
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f29r [nr. 13]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die dageraet geet op ende fijn / Daer uut soe [...] her esel ghy moet een esel sijn  
De sancta Maria virgine
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f63r [nr. 33]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ellendich is dat hertze mijn / ellendich moet [...] [geen wijsaanduiding]  
Ein suverlich liechtken Treuren zo moet ik nacht en dag
HsKeuHA W25 ([1487 ca.]), f156r [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.3bAdam was een verloren man / Groot leed heeft hy [...] vant Liedeken van Munster  
Te mei als alle vogels zingen ?
Costerius OHB1590 ([1590?]), p113 [nr. 66]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren[D]e werlt hefft my in orer ghe walt / myt oren [...] [geen wijsaanduiding]  
Bertken, Zuster] Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
HsWoHAB Helm1189 (1462 en later), f207v [nr. 6]
.4A.4A.3b.4C.3bWiewoll ich arm unnd ellendt bin, / So hab ich [...] [geen wijsaanduiding]  
Ein annder
HsBeSPK mgf752 (1568), f42r [nr. 66]
.4A.4A.3b.4C.3b
txtEß jagtt ein jeger wollgemutt / ehr jagtt auff [...] [geen wijsaanduiding]  
Ein annder
HsBeSPK mgf752 (1568), f48v [nr. 79]
.4A.4A.3b.4C.3b
txtWie wil hooren een nieu liet, / Wat int Jaer [...] van den slach van Munster  
Vanden Slach geschiet by Moock. Een nieu Liedeken Te mei als alle vogels zingen ?
NiGeuLb1576 ([1576?]), f79v [nr. 53]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte