Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHadieu adieu ic wil van heen / tru hier nach [...] Hadieu mijn vruechden. adieu solaes  
Adieu mijn vreugde adieu solaas
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f137v [nr. 172]
.4A.4A.4b.4b
scanNu lovet Godt in Hemels throon, / Ghy heyden [...] Laudate Dominum omnes gentes  
Die 116. Psalm
GHarmonie1637 (1637), p175 [nr. 120]
.4A.4A 4b 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc sal tsHeeren lof maken cond. / Uut alle [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Confitebor tibi [...] Psalm 009 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p26 [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer mede sal de jongeling, / Sijns levens pad in [...] Wat is de mensch een kranck gestel, &c   muzieknoot 
Heussen, Frans Esausz. | Vermaen-Liedt aen [...] Wat is de mens een krank gestel
Heussen CJ1647 (1647), p115 [nr. 1]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof, prijs, en danck zy u, o Heer / Uw' Name zy [...] 9. Psalm  
Heussen, Frans Esausz. | Lof-ghesangh Psalm 009 Datheen
Heussen CJ1647 (1647), p159 [nr. 10]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenReyne harten. god die vresen / boven denglen [...] Puer nobis nascitur  
Puer nobis nascitur !
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f175v [nr. 220]
.4A.4A.4b.4b
scanJhesus is een kyndekyn cleyn / Hem mynnen alle [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Conditor alme siderum
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f23r [nr. 14]
4A.4A.4b.4bHeer ick wil u uyt 's herten gront, / Prijsen en [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den ix. Psalm Psalm 009 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p12 [nr. 5]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden die hier nu zijn vergaert, / In des [...] Van den 9. Psalm  
Door de vermaninghe Psalm 009 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p385 [nr. 146]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe droeve nacht die is vergaen, / De dageraet [...] Psalm 9  
Rhijnenburgh, C.P. | MORGEN - GHEBEDT Psalm 009 Datheen
MScharrezoo1650 (1650), p197 [nr. 64]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere, eeuwigh, machtigh Godt, / Leert my recht [...] Van den negenden Psalm   muzieknoot 
Mayvogel, Jacob [...] | Ghebedt Psalm 009 Datheen
Mayvogel RK1634 (1634), p117 [nr. 2]
.4A.4A.4b.4bWie is hy, dien de lauwer voeght, / En met een [...] [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. v.d. | ZEGESANG ter eere [...]
Lofdichten1629 (1629), fO2r [nr. 13]
.4A.4A.4b.4bRyst Nimphjes, met der Lenten Zon / Ontsluyt, u [...] Vrouw Moeder! neem mijn Pijl en Boogh  
Vredigh | Een Noodinghe der [...]
HMeibloempjes1649 (1649), p15 [nr. 4]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrouw Echo, die met hellen klank / We'er kaetst [...] [geen wijsaanduiding]  
Michaelius, Johannes | Rey van Romeinsche, [...]
Michaelius JC1645 (1645), fA8r [nr. 1]
.4A.4A.4b.4bDoor 't stadich Lonckend oogh gegluir, / Op 't [...] Nova  
AmMinnebeekje1645a (1645), p123 [nr. 43]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet vrolijck licht steeckt op sijn hoofd / Dat [...] 9 Psalm: Heer ick wil u uyt's herten, &c.  
Pers, D.P. | Morgen-ghesangh, of [...] Psalm 009 Datheen
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p42 [nr. 8]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is met my nu heel verkeert / Ick ben nu te [...] [...] aldus te singen   muzieknoot 
Pers, D.P. | De Tafel-Vrienden. [...] Het is met mij nu heel verkeerd
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p148 [nr. 73]
4A 4A 4b 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWert ghy o! Christen-mensch versocht / Van [...] Psalm 9   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de versoeckinghe Psalm 009 Datheen
Leeuw CPR1648 (1648), p259 [nr. 83]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCompt broeders comt, compt hier by mijn, / En [...] Van den ix Psalm  
Missus Scholieren?] [...] | VEERE Psalm 009 Datheen
RedensLh1642 (1642), fLl2r [nr. 50]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op mijn Ziel, hebt goede moet. / Na veel [...] Psal. 9  
Rhijnenburgh, C. | ZIEL-SUCHT Psalm 009 Datheen
Rhijnenburgh VB(1)1661 (1661), Ip60 [nr. 15]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods toorn ontbrand' op Israël, / Dat tegen sijn [...] Psalm 9. Heer ick wil u, &c.  
Pers, D.P. | David worden van [...] Psalm 009 Datheen
Pers GZ1648 ([1648]), p35 [nr. 15]
.4A.4A.4b.4bWaer vint men oyt soo trouwer Held, / Die 't [...] Psalm 9 Heer ick wil u  
Pers, D.P. | De getrouwe Harder Psalm 009 Datheen
Pers UHS1648 (1648), p132 [nr. 77]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T gebeurde in voor-leden tijdt, / Dat Leonora [...] Haer vingers zijn niet even langh  
Rhijnenburgh, C. | TREUR-GEVAL, Uyt de [...]
Rhijnenburgh VB(2)1661 (1661), IIp87 [nr. 20]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wel de son vry helder schijnt / Nochtans sy [...] Alst begint  
Een de Eer [naamspreuk] | Melindes Schoonheydt
SparensVb(1)1643 (1643), p112 [nr. 43]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Godt Abrahams en Isaacs, / De God Jacobs en [...] vanden neghensten Psalm  
Psalm 009 Datheen
Straten SomNSL1599 (1599), fF1v [nr. 26]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sal loven den Heere fyn / Ja uuten gantsen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Confitebor tibi [...] Psalm 009 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f11v [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Daeght daeght myn Aurora haest / Soo ghy my 't [...] J'ay trouvé a ce Matin  
Alleen de Hoope [naamspreuk]
VMinneg1622 ([1622]), f44v [nr. 79]
4A 4A 4b 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen jongen Heldt Philippi Zoon / Veel Kroonen [...] O Venus wat is dat geseyt  
Veen, Jan van der | 'tAcht-en-twintichs [...] O Venus wat is dat gezegd
Veen ZB1642 (1642), p130 [nr. 28]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer of de blixem van Jupijn, / Waer of de klaere [...] [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. v.d. | Rey
Vondel El1929(1639) (1639), 3: p675 [nr. 3]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU Naam is Govert ist soo niet / 'tIs billik dat [...] O Venus wat is dat geseyt  
Veen, Jan van der | 'tDrie-en-veertichs [...] O Venus wat is dat gezegd
Veen ZB1642 (1642), p222 [nr. 43]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte