Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanRoomse Besje sey Gort Wouts, / Dit heb ick al [...] Laet ons loven nu den Helt  
Een Blinckje, Om een drinckje Laat ons loven nu de held
VermakOpd1677 (1677), p12 [nr. 2]
4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrysters, Lijsters eel van zang, / [...] [geen wijsaanduiding]  
BANCKET-ROLLE
VermakOpd1677 (1677), p27 [nr. 5]
4A 4A 4b 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Boschnon Welda, mont van Godt, / Gy spelde ons, [...] [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. v.d. | REY VAN BATAVISCHE [...]
Vondel BatGebr1936(1663) (1663), 9: p963 [nr. 4]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlree het dun gesaeyt gestarnt / Verflaeut, en [...] [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. v.d. | Rey van Eubeƫrs
Vondel Pal1929(1625) (1625), 2: p703 [nr. 3]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu segt het Oude jaer adieu ix Psalm.Davids. Heer,ick wil u uyt s'herten gront  
Vondel, J.J. van den | JAERZANG Psalm 009 Datheen
Vondel Werken1927(1605) (1927 [1605-1674]), 1: p768 [nr. 5]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat Room der Heiligen gebeent [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. van den | Tot Lof vande [...]
Vondel Werken1927(1605) (1927 [1605-1674]), 2: p420 [nr. 15]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut ghestreckt int groene gras, / Daer ick met [...] Och! waer vint den minnaer rust  
Wellens VJ1612 (1612), p49 [nr. 29]
4A 4A 4b 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNimant in Godt mach zijn verblijt / Dan die in [...] Psalm ix. Heer ick wil u uut t'sherten gront  
Honich, T.C. Psalm 009 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f3r [nr. 2]
.4A.4A.4b.4bSy staen voor Godt in grooter weerd' / Die hier [...] Psalm ix. Heer ick wil u uut s'herten grondt  
Honich, T.C. Psalm 009 Datheen
Honich SLB1591 ([1591 of 1592]), f16r [nr. 18]
.4A.4A.4b.4bMijn siel verhuecht haer inden Heer / Die my [...] Van Adelken ende Alewijn  
Van Adeltje en Alewijn
VhL1566 (1566), f199v [nr. 170]
.4A.4A.4b.4bHeer die versadicht al wat leeft, / Van wien al't [...] 9 Psal. Heer ick wil u  
Busschof, B.] | Gebedt voor den eten Psalm 009 Datheen
Vreugdebeekje1645 (1645), p4 [nr. 3]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet vrolijck licht steekt op sijn hooft, / Dat [...] Den 9 Psal. Heer ick wil u uyt 's herten, &c.  
Pers, D.P.] | Morgen-gesang of [...] Psalm 009 Datheen
Vreugdebeekje1645 (1645), p82 [nr. 53]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is met my nu heel verkeert / Ick ben nu te [...] Om te lesen, of aldus te singen  
Pers, D.P.] | De Tafel-Vrienden [...] Het is met mij nu heel verkeerd
Vreugdebeekje1645 (1645), p118 [nr. 81]
4A 4A 4b 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu Heer, mijn goede Godt! / Mijn Saligheyt! [...] Psalm 9. Heer, ick wil u uyt 's herten grondt, &c,  
Wits, C.J. | Troostelijcke en [...] Psalm 009 Datheen
Wits SBOLST1649 (1649), p149 [nr. 61]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu krijght mijn tongh we'er nieuwe stof, / Om [...] Psalm 9. Heer, ick wil u &c.   muzieknoot 
Wits, C.J. | Lof-sangh des [...] Psalm 009 Datheen
Wits SBOLST1649 (1649), p194 [nr. 80]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil nu, Heer, met danckbaerheyt / My buyghen [...] Heer, ick wil u uyt 's herten grondt. [...]  
Wits, C.J. | Noch een Lof-Sangh [...] Psalm 009 Datheen
Wits SBOLST1649 (1649), p196 [nr. 81]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKe marvijlie, ke diablos / Moet ic nu te voet en te ros vanden 9 psalm dateni  
Reael, Laurens [...] | De 4 psalm ducis [...] Psalm 009 Datheen
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f3r [nr. 3]
.4A.4A.4b.4bAllene up godt hope und truwe, / up menschen [...] [geen wijsaanduiding]  
Hyr begynt eyn suverlick leet geheiten dat gulden ABC Allein auf Gott setz dein Vertraun
HsTirs (1588), p109 [nr. 56]
.4A.4A.4b.4bHoort broeders susters over al / Die daer getelt [...] vanden ix. Psalm  
Psalm 009 Datheen
SchrL1580 (1580), f140r [nr. 143]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wel op ghy mensch, die t'allen tijt / Wroet, [...] Psalm 9. Heer, ick wil u uyt 's herten grondt  
Wits, C.J. | Proffijt der [...] Psalm 009 Datheen
Wits SBOLST1649 (1649), p44 [nr. 17]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God, die zijt het lot, en loon, / De glans, de [...] Ons leven vol van soet, en suur   muzieknoot 
Harduyn, J. de] | Van eene Martelaer. [...] Ons leven vol van zoet en zuur
Swaen ZZ1664 (1664), p567 [nr. 244]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilander en Lerinde bey / Die quamen lestmael [...] Ons leven vol van soet en suur, verandert [...]  
Ockes, H. / Weest eendrachtigh [naamspreuk] Ons leven vol van zoet en zuur
HaZomerbloempjes1646 (1646), p187 [nr. 69]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan ganscher herten ende cracht / Wil ick hooch [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De neghende Psalm. [...] Psalm 009 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fB1v [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons verblijden nu inden Heer, / Den [...] Het was een Ridder een Coninckx kint  
Janssens van [...] | Een nieu Liedeken [...] Als Jezus in zijn majesteit
Janssens NDGL1605 (1605), p55 [nr. 26]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn ziele wilt prijsen den Heer / Singt een [...] van den Neghenden Psalm: Heer ik wil u uut [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ander Liedeken, [...] Psalm 009 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL2r [nr. 5]
.4A.4A.4b.4bDie vader inder ewicheit / Die heeft van minnen [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f58r [nr. 30]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoort ghij vrouwkens goet van aert / hier hebben [...] [geen wijsaanduiding]  
tlietgen
HsTrouG (1600), f83v [nr. 9]
.4A.4A.4b.4bGhy die den Hemel schiept uyt niet, / Hebt ons [...] Van den 9. Psalm.  
GHESANCK Van Isralietsche Vrouwen Psalm 009 Datheen
Nieuwelandt JV1635 (1635), fG4r [nr. 1]
.4A.4A.4b.4bIck can u die Christum bemint / Niet verbergen, [...] vanden 9. Psalm, Heer ick wil u uut sharten gront  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 009 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f83r [nr. 23]
.4A.4A.4b.4bIck heb my so hoogh gheleyt, / Veel hoogher dan [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Geestelijck Liedeken Ik heb mij zo hoog gelegd ?
Harmansz SB1600 ([1600 ca.]), fD7v [nr. 29]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte