Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHiertuschen, zoo ghy lijden moet, / En menigh [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Lijdtzaemheydts [...] Hiertussen zo gij lijden moet
Camphuysen SR1624 (1624), p140 [nr. 78] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De konst die tvolck wel leven,, doet: / Myn ziel [...] Het waren twe ghespeelkens ghoed  
Coornhert, D.V. | xxxvi. Op wellevens [...] Het waren twee gespelen goed
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fI7v [nr. 92]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet sap dat ons de Wijn-godt gheeft / Doet 't [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Tityrus. Caralena. Silvia
Coster Ith1619 (1619), p87 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTanghdeloose bolle Trijn / Die wringht de Kaes [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S.? | Anne singht, [...] Hansje sneed het koren
Coster TB1627 (1627), p29 [nr. 1]
4A.3b 4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRijst op mijn clare morghenstar / Chiert u om [...] Den Mey die ons de groente gheeft  
Breughel, G.H. van | T'samen sangh van [...] Het vinnige stralen van de zon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p5 [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen sin doet wel dat therte moet / Hem buyten [...] Den Mey die ons de groente gheeft,&c.  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Het vinnige stralen van de zon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p52 [nr. 31]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat al wat leeft by beurte gaet / Ick nu te recht [...] Ick wijck het stralen van de Son  
Dorsten, van | Fluria Het vinnige stralen van de zon
Dorsten LF1633 (1633), fC4v [nr. 4]
.4A.3b.4A.3bHoe koel gaat Daifilo daer heen; / Ach, Hemel! [...] 't Vinnig stralen   muzieknoot 
Dubbels, P. | Dorileaas Klagt Het vinnige stralen van de zon
Dubbels He1645 (1645), p40 [nr. 20]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWier ogen flonkkerende agaat, / Met levende elp [...] Het vinnig stralen van de Zon  
Dubbels, P. | Schoonheits Lof. III Het vinnige stralen van de zon
Dubbels He1645 (1645), p62 [nr. 32]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAeolus Godt der winden snel / Ontdeckt twout door [...] Den Mey den Mey coel is den Mey, &c.  
Breughel, G.H. van | Nieu Amoureus Liedeken Het vinnige stralen van de zon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p65* [nr. 39]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSwaermoedich hert wat lijt ghy al / Die u Lieff [...] Den Mey die ons de groente, &c.  
Breughel, G.H. van | Een Nieu Amoureus [...] Het vinnige stralen van de zon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p118 [nr. 67]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort o fiere Nimphe reyn / Dees [...] Den Mey, den Mey coel is de Mey  
Breughel, G.H. van | Tsamen ghesangh Het vinnige stralen van de zon
Breughel CupidoLh1613 ([1613]), p126 [nr. 72]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb een traech eselkijn / Dat valt mi suer om [...] Op die selve wise  
Een ridder en een meisje jong
DEPB1539 (1539), f20v [nr. 32]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic sat op eenen vasten gront / Daer af so moeste [...] Op die selve wise  
Van de timmerman ?
DEPB1539 (1539), f28r [nr. 47]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waar toefje, waarde Klorimont! / En laat u lief [...] 't Vinnig stralen  
Dubbels, P. Het vinnige stralen van de zon
Dubbels He1645 (1645), p74 [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe reden eyscht,, En God verzocht,, / Van ons tot [...] Een Meisjen hadd'een Bootsman lief   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXXIIX. Dosis. BOETEN Een meisje had een bootsman lief
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p284 [nr. 90]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie leven wil,, In vrede, moet,, / Hem zelven [...] Op de drie gezellen van Rozendael   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | X. Lof-zang. 'T [...] Drie gezellen
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p587 [nr. 182]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een nieu Liet, / En dat sal ick u [...] Den Ouden Man by de vyere satt, etc.  
Een nieu Liedeken van Duckdalba Gerrit van Velsen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p190 [nr. 75]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie minne van Jhesus becoemt ons wel / Wi [...] Op die selve wise  
Van de timmerman ?
DEPB1539 (1539), f28v [nr. 48]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Vriheyt van herten en gave ick niet / Om duysent [...] Op die selve wise maer den darden regel [...]  
Het was eens joden dochter
DEPB1539 (1539), f46v [nr. 76]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een goet man had een dochterkijn / Die had hi [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Een goede man had een dochtertje
DEPB1539 (1539), f86r [nr. 147]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic sou so gaern bi gode sijn / Conde ict wel beghinnen Op die selve wise  
Een goede man had een dochtertje
DEPB1539 (1539), f87r [nr. 148]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn tijt gaet wech, en ic daer met / Mijn leven [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn tijd gaat weg en ik daar mee
DEPB1539 (1539), f98v [nr. 175]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nu wil op Jerusalem! / 't Licht is u geresen Puer nobis nascitur   muzieknoot 
Stalpart v.d. Wiele, J. | WIL-OP. VI. Januarij Puer nobis nascitur
Stalpart GJF1635 (1635), p47 [nr. 16]
4A 3b 4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVriend Godes Sinte Felix! die / Ick met soo veel [...] Maria Moeder van genae   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | S. FELIX MARTELAER. [...] Maria moeder van genade
Stalpart GJF1635 (1635), p78 [nr. 27]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKluysenaer die noch A.B.C. / Noch boeck, noch [...] Zegt my wel schoonste Nimfelijn   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | SINTE ANTONIUS ABT. [...] Zeg mij wel schoonste nimfje
Stalpart GJF1635 (1635), p84 [nr. 30]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet liden swaer ben ick bevaen / Nu ende tot [...] Ick sach mijn heere van valckensteyn   muzieknoot 
Mijn heer van Valkenstein
DEPB1539 (1539), f108r [nr. 195]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghi Christenen wilt u toornen niet / Int [...] Die selve wyse  
[...] is gemaect opten xxxvi. psalm'. Mijn heer van Valkenstein
DEPB1539 (1539), f108v [nr. 196]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick wil van hier ende dat moet sijn / Vander [...] Op die selve wise  
Mijn heer van Valkenstein
DEPB1539 (1539), f112r [nr. 200]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sijt vrolijck, het is worden dach / Die sonne is [...] Op die selve wise  
Mijn heer van Valkenstein
DEPB1539 (1539), f112r [nr. 201]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte