Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAls Thirsis zag 't zoet oog gestraal / Van [...] Als ik myn Phillis kussen mag  
Thirsis verheugde Liefdens-Zang Als ik mijn Phyllis kussen mag
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p29 [nr. 15]
.4A.4b.4A.4bNaer-komers van den grooten Cham, / Staet op, en [...] Jerusalem ghy schoone Stadt  
Vleeschoudere, P. | Leyssen op dry [...] O zalig heilig Bethlehem
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p52 [nr. 17]
.4A.4b.4A.4bO Zalig heijlig Bethlehem / van duijzend steeden [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Choorzang O zalig heilig Bethlehem (VAR)
HsUtUB HsLandman1795 (1795), p98 [nr. 62] transcr.Betoom de drift die u vervoert / 't Geluk zal u [...] Als ik myn Philis kussen mag. Air 21  
Tysens, Gijsbert] | Lucretia zingt Als ik mijn Phyllis kussen mag
Tysens NT1732 (1732), p13 [nr. 22]
.4A.4b.4A.4bWeet, als gy wordt van my bemindt / Uw schoone [...] Op de voorgaande wyze Air 22  
Tysens, Gijsbert] | Tarquin zingt Als ik mijn Phyllis kussen mag
Tysens NT1732 (1732), p13 [nr. 23]
.4A.4b.4A.4bKunt gy, en niet ontroert te zyn, / Myn [...] Als ik myn Philis kussen. Air 56  
Tysens, Gijsbert] | Zy zingt Als ik mijn Phyllis kussen mag
Tysens NT1732 (1732), p60 [nr. 59]
.4A.4b.4A.4bEen oude Spreeuw met zoet geluit / Zogt aangang [...] Een vinkje moedig op zyn zang. Air 64.  
Tysens, Gijsbert] | Lucretius zingt Als ik mijn Phyllis kussen mag
Tysens NT1732 (1732), p85 [nr. 67]
.4A.4b.4A.4bKomt luystert na dit raer geval, / Het is wel [...] Te Vlissingen leyt 'er een Jacht bereyt  
De Klugtige Schevelingse Vischvangst Als ik mijn Phyllis kussen mag
SchMolenaar1729 (1729), p71 [nr. 29]
.4A.4b.4A.4bNu volgdt het groote Lyk in rouw, / Terwijl de [...] [geen wijsaanduiding]  
Asselijn, T. | LYKSTAATSI Over den [...]
ClKraam1656 (1656-1657), 2p321 [nr. 14]
.4A.4b.4A.4bSoupirs, Enfans de ma langueur / Qui partez d'une [...] Je ne veux plus aller le jour, &c  
33. Je ne veux plus aller de jour
KusjesML1669 (1669), p62 [nr. 68]
.4A.4b.4A.4bFaut-il que pour tout compliment, / Mon cher Amy, [...] [geen wijsaanduiding]  
34. AIR
KusjesML1669 (1669), p63 [nr. 69]
.4A.4b.4A.4bick ben eenen aermen pelgrim siet / ick wil gaen [...] [geen wijsaanduiding]  
ander Ik ben een arme pelgrim hier
HsBsKB 15665 ([1720 na]), f14v [nr. 15]
.4A.4b.4A.4bwaer is tvermaeck, waer is de vreught / waer ist [...] [geen wijsaanduiding]  
ander
HsBsKB 15665 ([1720 na]), f15r [nr. 16]
4A 4b 4A 4bIs dan u Hart; o Clorimeen! / Niet door mijn [...] Als ik myn Phillis kussen mag  
MINNE-ZANG Als ik mijn Phyllis kussen mag
AmMaliebaan1726 ([1726 ca.]), p74 [nr. 52]
.4A.4b.4A.4bGij, die u zelf zoo wijs gelooft, / ei, let eens [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Kate, J.J.L. ten / [...] | Aan Jantje Pedant Gij die u zelf zo wijs gelooft
Hol JeugZanger(1)1875 (1875), p24 [nr. 13]
.4A.4b.4A.4bIk heb wel duyzent maal gezeyt, / Een Meysje die [...] Als ik myn Philis kussen mag  
Gedwege Minnaar Als ik mijn Phyllis kussen mag
AmZalet1711 (1711), p11 [nr. 11]
.4A.4b.4A.4bFin Leuwerden tjugge dij Jagten al weij, / Om [...] Ta Vlissingen leidt enz.  
Het eerst fars [...] Als ik mijn Phyllis kussen mag
FriesOranjeZyllers1777 ([1777]), p1 [nr. 1]
.4A.4b.4A.4bZie zoo den brus dat is de slag, / Dat mag ik [...] Ons Speel-jagt leyt reeds vaardig  
Als ik mijn Phyllis kussen mag
AmZalet1711 (1711), p109 [nr. 101]
.4A.4b.4A.4bWat is de Thee een Edel Kruyt, / Zy kan een doffe [...] Te Vlissingen leyt een Jagt bereyd  
De Thee-roem Als ik mijn Phyllis kussen mag
AmZalet1711 (1711), p118 [nr. 109]
.4A.4b.4A.4bLiefhebbers hier is nieuwe stof, / Hier is het [...] Als ik mijn Filis kussen mag  
J.S.D.V. [initialen] | De Pen spreekt tot [...] Als ik mijn Phyllis kussen mag
AmZalet1711 (1711), p184 [nr. 161]
.4A.4b.4A.4bHelaes, het hert ontfonckt my schier, / Wanneer [...] Ons speeljaght hier al veerdich leyt etc.  
Aen de ghevanghen Remonstransche Predicanten Als ik mijn Phyllis kussen mag
LiNoEeuwG1621 ([1621]), fA1v [nr. 2]
.4A.4b.4A.4bHeer, die door lyden zyt volmaeckt / En ons in [...] Ons speeljaght hier al veerdigh leyt. etc.  
Ghebedt aen Jesum Christum voor de ghevanghen [...] Als ik mijn Phyllis kussen mag
LiNoEeuwG1621 ([1621]), fA3v [nr. 5]
.4A.4b.4A.4bGheeft my te drincken uyt die Fontijn / Soo roept [...] Jerusalem ô schoone Stadt  
Gavre, Johanna de | De Ziel wenscht om [...] O zalig heilig Bethlehem
Gavre GeJacht1722 (1722), p15 [nr. 5]
.4A.4b.4A.4bEen die in't minnen is vol leert / En Godt siet [...] Jerusalem ô schoone Stadt  
Gavre, Johanna de | Sy bidt om niet te [...] O zalig heilig Bethlehem
Gavre GeJacht1722 (1722), p72 [nr. 31]
.4A.4b.4A.4bNu d'Oorsaeck is bekent daer voor, / Soo diende [...] O Heyligh zaligh Bethlehem  
Jacobus W. [...] | LIEDT [...] [...] O zalig heilig Bethlehem
NeerlValO1673 ([1673?]), fD2r [nr. 4]
.4A.4b.4A.4b


451-475 of 475

first
previous 30
last

tabelbreedte