Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIc roep u aen o Heer almachtich / Die hemel end' [...] Tantum ergo Sacramentum  
Poteau Mertenszoon, David | Nieu Gheestelijc [...] Tantum ergo Sacramentum
Poteau SNGL1591 (1591), fA2r [nr. 1a]
,4a,4B,4a,4B,4a,4BDijn arme hoopken Heer doet clagen / Grooten [...] Pange lingua  
Styfel, Michael] | Een gheestelijck [...] Pange lingua
GehSout1567 (1567), f307v [nr. 281]
.4a.4B.4a.4B.4a.4B't Is de min, die u komt daagen, / Dat geen Ziel, [...] [geen wijsaanduiding]  
Halmael, Hendrik [...] | Twee Juffers
Halmael K1711 (1711), p19 [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4a 4BWeest ghegroet Rijck Coninghinne, / Moeder der [...] [geen wijsaanduiding]  
Van de Octave van Sinxen tot den Advent, [...] Salve regina misericordie
Sailly VL1595 (1595), p63 [nr. 9]
4a 4B 4a 4B 4a 4BGy, die op geen Min woud passen, / Voelt nu dat [...] Vous scavez l'amour entreme  
Buysero, Diederik | Venus aan de Bruid Vous savez l'amour extrême
Buysero TS1691 (1691), p4 [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4a 4BNiet te dutten noch te peinzen, / Zoete Bruidje [...] [geen wijsaanduiding]  
Buysero, Diederik | Een van de Lagjes [...]
Buysero TS1691 (1691), p7 [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 4a 4B'k Wens voor 't laatst dan zoo veel zegen / [...] Vous scavez l'amour entreme  
Buysaero, Diederik | Venus en Cupido [...] Vous savez l'amour extrême
Buysero TS1691 (1691), p7 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4a 4BKomt swart gespook uyt diepst der hellen, / Komt [...] Reveillîéz vous belle Endormie  
Weyerman, J.C. | Medea singt [...] Réveillez-vous belle endormie
Weyerman DH1705 ([1705 ca.]), p102 [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.4a.4BO Ghy salicheyt der eerden, / Soete Jesu weest gegroet Pange lingua  
Groetenisse tot sommighe Leden onses Heeren Jesu [...] Pange lingua
LBloemenhof1660 (1660), p120 [nr. 64]
4a 4B 4a 4B 4a 4BPange lingua gloriosi. / Corporis mysterium [geen wijsaanduiding]  
I Pange lingua
LBloemenhof1660 (1660), p181 [nr. 93a]
4a 4B 4a 4B 4a 4BMijn tong wilt met vreugden klingen, / Dat [...] [geen wijsaanduiding]  
I Pange lingua
LBloemenhof1660 (1660), p181 [nr. 93b]
4a 4B 4a 4B 4a 4BMyn ziel, o schoone creatuere, / Van Godt [...] Nerea schoonste van u ghebueren  
[Theodotus, S.] | III Nerea schoonste van uw geburen
LBloemenhof1660 (1660), p290 [nr. 146]
.4a.4B.4a.4B.4a.4BSeght, ghetrouwe knecht des Heeren: / Seght [...] Wilt ontspringhen, &c.  
Een ander Wil ontspringen
BWBeth1645 (1645), p156 [nr. 99]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl de Gispers van de stede, / 'k Meyn de Ridders [...] Alsoo 't beghint  
Spouw-Feest
Mommaert BrN1654 ([1654]), p228 [nr. 98]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy zijt aen het Cruys ghehanghen / Met u ermen [...]  
Lixbona, Joannes de | Vervolginghe van [...]
Lixbona HN1639 (1639), p42 [nr. 9]
4a 4B 4a 4B 4a 4BIck moet u wat nader comen, / Spaert my Jesu, [...]  
Lixbona, Joannes de | Vervolginghe van [...]
Lixbona HN1639 (1639), p53 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B 4a 4BChristen zielen, wilt oprijsen, / Maeckt u inden [...] Wilt ontspringhen, &c  
Theodotus, S.] | Van den H. Xaverius Wil ontspringen
BWBeth1645 (1645), p207 [nr. 135]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWillecom Rombout, vrint der vrinden, / Willecom [...] Rombout een Koninckx Soon geboren  
LIEDEKEN Dieux que Bacchus a de charmes
ArckenTriumhael1680 (1680), p8 [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4a 4BWilt u, 's hemels Koninginne, / Nu verheughen, [...] [geen wijsaanduiding]  
Vleeschoudere, Peeter de | Den Lof-sangh van [...]
Vleeschoudere RU1660 (1660), p196 [nr. 7]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMopsus quam eens by gevalle / Op een Dans-feest [...] Jaques, Jaques  
Is 't buyten Godt,, [...] | t'Samen-praet, [...] Jacques
Mommaert BrN1650 (1650), p167 [nr. 53]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTong wel aen, gy moet vereeren / des Lichaems [...] Pange lingua gloriosi, &c.  
Metser, Guilielmus de | DEN LOF-SANCK Pange lingua
Metser LS1699 ([1699]), p8 [nr. 4]
4a 4B 4a 4B 4a 4BWel aen, Jesu, wilt bereyden / In u hert voor my [...]  
Lixbona, Joannes de | Vervolginghe van [...]
Lixbona HN1639 (1639), p66 [nr. 15]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
txtIn een Bogaert Colinette / Zag 'k een moye [...] [geen wijsaanduiding]  
Liedeken Dans un verger Colinette
Lbl KB Wouters 02071 ([1930 ca.]), p679 [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
scanJa, alles heb ik u gegeven, / Gij zijt mijn geluk [...] [geen wijsaanduiding]  
De onvergenoegde Minnares
Lbl KB Wouters 02127 (1841-1864), p3 [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
scanJesu, o mijn soete minne, / Weest ghegroet mijn [...] Tantum ergò Sacramentum &c.  
Lixbona, Joannes de | Lofsangh tot de [...] Tantum ergo Sacramentum
Lixbona HN1639 (1639), p24 [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Kond' ick, Jesu eens verwerven / (Och hoe seer [...] Tantum ergò Sacramentum &c.  
Lixbona, Joannes de | Vervolginghe van [...] Tantum ergo Sacramentum
Lixbona HN1639 (1639), p88 [nr. 18]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Jesu, alle mijn misdaden / Die soo menichvuldich zijn Tantum ergo &c.  
Lixbona, Joannes de | Vervolginghe van [...] Tantum ergo Sacramentum
Lixbona HN1639 (1639), p99 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *JESU 'k soud' U gheeren minnen. / Weest ghegroet [...]  
Om te lesen knielende voor JESUS Ghekruyst, ofte [...]
Jonart GN1704 (1704), p36 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4a 4BO ghenuchelijcken Vrede! die de Salighe bevondt, [...] Pange lingua gloriosi   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Begheerighe: [...] Pange lingua
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p202 [nr. 82]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaeckt u tonghen versch ontspronghen / Tot den [...] Wilt ontspringhen, lof-sanck singhen   muzieknoot 
Makeblijde, Lodewijk | Hymne Wil ontspringen (1)
Makeblijde BGV1618 (1618), p156 [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4a 4B


tabelbreedte