Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIck vryde op een tijt een soet Menniste Susje, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Vryagie van 't Menniste Susje Mennistenzusje
HlLeeuwerikje1672 (1672), p148 [nr. 34]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe groote Jupiter had op een tijt de Goden / Door [...] [geen wijsaanduiding]  
Den oorspronck van Taback drincken
HlLeeuwerikje1672 (1672), p152 [nr. 35]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't een en ander boek zijn een en ander blaaden [...] O grootheid van Gods liefd!  
Constanter / [...] | Teegen [...] Gelukkig wiens gemoed
Stapel LusthofZ1681 (1681), p361 [nr. 147]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! On-waardeerlijk loon, o! overheerlijk weezen / [...] Gelukkig wiens gemoed, &c.  
J.R. / Reyers, J.] | Errinering van de [...] Gelukkig wiens gemoed
Stapel LusthofZ1681 (1681), p516 [nr. 215]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet hoe Ignatius vlamt door 't metael geschoten [...] Als 't begint  
IV. Ignatius bestiert alle sijn gedachten tot [...]
HemParnassus1676 (1676), p210 [nr. 88]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier leg ick nu in 't Graf, die met mijn geyle [...] Ick vrijde op een tijt een soet Menniste &c  
KLAGTE van JAN JANSZ. STARTER, Gedaen, als uyt [...] Mennistenzusje
Camphuysen SR1647a (1647), p325 [nr. 126]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn lieve Mayke-lief, mocht ick jou toch [...] [geen wijsaanduiding]  
Dubbel-boere-praetje Ofte 't Soet ghevry van [...]
HZNachtegaal1633 (1633), p46 [nr. 21]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWee dij, die niet en doet dan and'ren te [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
LOF-SANG van ESAIAS, ofte TRIUMPH-BODE Ende [...]
Ampzing WITB1629 (1629), p25 [nr. 4]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God, wanneer wy zijn verzaedigt door het eeten [...] [geen wijsaanduiding]  
Gebed nae den eeten
Westerbaan Ps1655 (1655), p414 [nr. 156]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeel-meester van't gemoed laet 'tgalmen mijner [...] [geen wijsaanduiding]  
[Noch eenige andere uyt-gelesen Psalmen] Den [...]
Merwede Gminne1653 (1653), p54 [nr. 20]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel zalig Jezu zoet, voor al u uitverkoren, / Ik [...] [geen wijsaanduiding]  
Jezus beschout in zyn Volheit
Bundeltje1718 (1718), p117 [nr. 25]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria weest ghegroet,, Door u is voort-ghekomen, [...] Alsoo 't begint  
Een ander nieuw Leyssem-liedt Maria wees gegroet Door u is voortgekomen
ANLeyssemL1701 (1701), p11 [nr. 7]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit Hout dat is mijn Graft wat leyd 'er aan [...] [geen wijsaanduiding]  
GRAF-SCHRIFT Van de Agtkante BOER Biron ?
VrSoldaat1750 (1750]), p35 [nr. 20]
.6a.6a.6B.6BWat raed om nu mij selffs op 't beste te [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ritsaerdt Wat raad om nu mijzelf
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f113r [nr. 89]
.6a.6a.6B.6BDe Schepping, Weer verhaalt. / De sonde. Cains leven De Werelt als ik sterve, sal weynigh van [...]   muzieknoot 
HISTORY-BOECKEN des ouden TESTAMENTS Gelukkig wiens gemoed
Lodenstein US(2)1686 (1686), p5 [nr. 1]
.6a.6a.6B.6BWat's dat geswier? wat van die t'saam-gerotte [...] O! grootheyt van Gods Liefde &c.  
ROU-KLAGT Op de Uytvaert VAn den seer Eerwaarden [...] Gelukkig wiens gemoed
Lodenstein US(2)1686 (1686), p109 [nr. 11]
.6a.6a.6B.6B


151-166 of 166

first
previous 30
last

tabelbreedte