Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWel salich is de man dien zijn misdaden / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De xxxij. Psalm. [...] Psalm 032 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fE6r [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Betrouw op God; Hij is mijn schild in't [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De 18. Psalm Psalm 018 Datheen
BoekPG1774 (1774), f8v [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelzalig hij, wiens zonden zijn vergeeven / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De 32. Psalm. Psalm 032 Datheen
BoekPG1774 (1774), f16r [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, / Zal [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De 45. Psalm. Psalm 045 Datheen
BoekPG1774 (1774), f25r [nr. 45]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert' stort uyt, goed' end' bequame reden: / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De xlv. Psalm. [...] Psalm 045 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fH2v [nr. 45]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelooft sy God mijn sterckte, die rechtschapen / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De Cxliiij. Psalm [...] Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fAa6v [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan Elias heb ick nu lust te singen / Hoe hy door [...] vanden 18. Psalm. Ick sal u lieven en dienen [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Hier na volcht nu [...] Psalm 018 Datheen
Robbertsz RV1596 (1596), fB6r [nr. 1]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
txtGhy stom dom Ezelken wilt u verblyden / Al moet [...] Van den xviij. Psal. Ick sal u lieven en [...]  
Robbertsz Le Canu, Robbert Psalm 018 Datheen
Robbertsz VO1592 (1592), f82r [nr. 22]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5DSoo Christus ons traulijck vermaent met reden / [...] van den 18. Psalm: Ick sal u lieven en [...]  
Clock, Leendert | Om wat saken dat wy [...] Psalm 018 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p475 [nr. 211]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGezegend zij de HEER, die t'allen tijde / Mijn [...] Stem 18.   muzieknoot 
De 144. Psalm. Psalm 018 Datheen
BoekPG1774 (1774), f83v [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn liefde zal zich hartlyk tot u strekken, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Halma, François | De xviii Psalm Psalm 018 Datheen
Halma DH1707 (1707), p43 [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelzalig hy, wiens misbedryf en zonden / Bedekt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Halma, François | De xxxii Psalm Psalm 032 Datheen
Halma DH1707 (1707), p95 [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hart, ontvonkt, geeft op een goede reden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Halma, François | De xlv Psalm Psalm 045 Datheen
Halma DH1707 (1707), p151 [nr. 45]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel die haer nu seer neerstelijck bereyden, / [...] van den 18. Psalm: Ick wil u loven en dienen [...]  
Clock, Leendert | Sevenderhande [...] Psalm 018 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p553 [nr. 248]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb dy lief, O Heer, uyt sherten gronde, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xviij. Psalm. [...] Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fB8v [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel salig is voirwaer, wien sijn misdaden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xxxij. Psalm. [...] Psalm 032 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fE3r [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert stort uyt seer treflijck goede reden: / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xlv. Psalm. [...] Psalm 045 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fG5v [nr. 45]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGezegent zy de Heer, myn rotze in 't lyden, / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Halma, François | De Cxliv Psalm Psalm 018 Datheen
Halma DH1707 (1707), p511 [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel is die mensch aan groot geluk gekoomen, / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 32 psalm Psalm 032 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p70 [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn harte siedt van een seer goede reeden, / Dies [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 45 psalm Psalm 045 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p109 [nr. 45]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert stort uyt seer treflijck goede reden: / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Psalm xlv. in [...] Psalm 045 Datheen
Beza PHLS1600 (1600), p6 [nr. 1]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5DGeloift sy God mijn rotze, die rechtschapen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den C xliiij. Psalm [...] Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fY3v [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil den Heer lof prijs end eere geven, / Den [...] des xviij. psalms   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | HET EERSTE LOFSANCK [...] Psalm 018 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fa6r [nr. 151]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWol sillig wa sijn miz-diede' iz forjuwne / Wol [...] [geen wijsaanduiding]  
Japix, G. | Dy [...] Psalm 032 Datheen
Japix FR1681 (1681), p135 [nr. 40]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen loof den Heer, myn rotssteen zy gepreesen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 144 psalm Psalm 018 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p361 [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God der liefd' ontsteekt mijn lauwe zinnen / [...] Psalm. 18  
Brand, G.] / G.B. | Gebed om liefde tot [...] Psalm 018 Datheen
Stapel LusthofZ1681 (1681), p302 [nr. 130]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrekt Heer! mijn ziel van 't aerds gewoel naa [...] Psalm 18  
Uilenbroek, H. | EER-ZANG. Over Gods [...] Psalm 018 Datheen
Uilenbroek CG1669 (1669), p133 [nr. 50]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn dichtaâr vloeit, mijn tong vol heil'gen [...] OP EENE NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZE  
Schutte, Rutger / [...] | echtzang op het [...] Mijn dichtader vloeit
Schutte SG(2)1764 (1764), p132 [nr. 31]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZeg Jezu zeg, hoe lang moet Ik met vrezen? / Nog [...] der Psalmen 18  
INNIGE ZUGTINGEN van een Geestelyk Verhemelde [...] Psalm 018 Datheen
Bundeltje1718 (1718), p176 [nr. 38]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen stercke Liefd', in't diepst' van 'thert [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den xviii. Psalm Psalm 018 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p43 [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte