Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDe liefde wort uit hoop geboren: / Want, sonder [...] O Kersnacht schoonder dan de dagen, &c  
Smeerbol, J. | MINNE-ZUCHT O kerstnacht schoner dan de dagen
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p89 [nr. 22]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen zoete dwang verheert de zinnen, / En dwingt [...] O kersnacht schoonder dan &c  
Smeerbol, J. | WILLIGE DWANG. Hy [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p105 [nr. 28]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl stoft den daagraad op 'er kaken, / Met Lelyen [...] O Karsnacht: &c  
Smeerbol, J. | BRUIDS BLOOSJES O kerstnacht schoner dan de dagen
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p119 [nr. 33]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDeugtrijke maagd, u vrye leven / Wort, met dit [...] O Kersnacht schoonder dan de dagen, &c  
Smeerbol, J. | ZINNEBEELDEN. aan [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p124 [nr. 35]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDiana stoft op Maagde-bloosjes, / En acht 'er [...] O Karsnacht! schooner dan de, &c  
Smeerbol, J. | 't VROUWE KLEED O kerstnacht schoner dan de dagen
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p156 [nr. 48]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGroote Godt, die d'Aerdtsche Goden, / (Als uw' [...] Yets moet ick u Laura vragen  
Busschoff, B. | Klaegh-Liedt, over [...] Iets moet ik u Laura vragen
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p98 [nr. 23]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoen blomje reyn uit voerkoeren / Myn liefde [...] bergemaskus  
Bergamasco
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f58v [nr. 50]
,4a,4a,4B,4c,4c.4B
txtAntenette, die door 't loncken / Doet de Minnaers [...] De Dochters in den Hage  
Stribeé, C. | Nieuw Liedt De juffers in Den Haag
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p58 [nr. 12]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRust u schoone Nimph Kloorinde / Onder dese hooge Linde De Juffers in den hage  
Stribeé, C. | Velt-Deuntje De juffers in Den Haag
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p73 [nr. 16]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCypresse schuym-Goddinne / Ach! hoe seltsaem is [...] Al de Juffers in den hage, Etc  
Stribeé, C. De juffers in Den Haag
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p111 [nr. 26]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die moede Zielen stercket, / Nieuwe Lichaems [...] Yets moet ick u Laura vragen  
Busschoff, B. | Christelijcke [...] Iets moet ik u Laura vragen
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p127 [nr. 27]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls de hooge noodt, by tijden, / En onheyl aen [...] Yets moet ick u Laura vragen   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Schadelijckheydt [...] Iets moet ik u Laura vragen
Camphuysen SR1624 (1624), p69 [nr. 44] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Alle die hier tot de Reden / Met benautheyt komt [...] Jean de Nivelle, &c.  
Cats, J. | De Vryster Met de [...] Jean de Nivelle
Cats AW1712 (1712), p447 [nr. 9]
4a 4a 4B 4c 4c 4BO Godt! die door u groote goedtheydt, / Mijn [...] O Kerstnacht! schoonder dan de daghen   muzieknoot 
Janssen, A. / Liever [naamspreuk] O kerstnacht schoner dan de dagen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p25 [nr. 6]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe daelt en steyghert vaeck den eenen / Nu [...] O Kerstnacht! schoonder dan de daghen  
Janssen, A. / Liever [naamspreuk] O kerstnacht schoner dan de dagen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p68 [nr. 15]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStrate-slijpers,leeghe Sinnen / Leegh van 'tgunje [...] Yets moet ick u, Laura, vraghen  
Janssen, A. / [...] | Op de Ledigheydt Iets moet ik u Laura vragen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p131 [nr. 28]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! hoe broos is 's menschen leven! / Staat men [...] Ietwes moet ick u Laura vragen  
Cloeck, J. | Broosheit des [...] Iets moet ik u Laura vragen
Cloeck EV1677 (1677), p46 [nr. 15]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy mijn god! ick ben vol schanden! / 'k Derf nog [...] Ietwes moet ick u Lauwra vragen  
Cloeck, J. | Een CHRISTENS BIEGHT Iets moet ik u Laura vragen
Cloeck EV1677 (1677), p113 [nr. 35]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons met algemeene rouwe / De Borgermeesters [...] [geen wijsaanduiding]  
Codde | Rey van Borgers
Codde HA1641 (1641), fF3v [nr. 4]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BRonde Wolcken wentelt neder / Na der aerden, daer [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | R. V. H.
Coster GBA1618 (1618), p562 [nr. 1]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is des Wereldts pracht en waerde, / Wat glory [...] [geen wijsaanduiding]  
Cruyssen, van der | Abdis
Cruyssen SJ1642 (1642), fC1r [nr. 2]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BUut die diepten roep ick Heere, / Tot u van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Den [c]xxx. psalm Uit de diepte roep ik Heer
De Ries LSV1582 (1582), f155r [nr. 86]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFonteyne moeder, maghet reyne / Bloeme der [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Fontein moeder maagd rein
DEPB1539 (1539), f119r [=127r] [nr. 230]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Jesus kerst van Nazareene / Hi is gheboren van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heer Jezus Christus van Nazarene
DEPB1539 (1539), f122v [=130v] [nr. 236]
4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gy Christi ware Ledematen, / Gy Iesu eygen ondersaten Nu steld het puyk van soete keelen  
Steendam, J.J. / [...] | NUW-JAAR GIFT [...] Nu stel het puik van zoete kelen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p14 [nr. 6]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAmintas dreef zijn klavergasjes, / Langs Amstels [...] Karsnagt   muzieknoot 
Dubbels, P. | Gezang O kerstnacht schoner dan de dagen
Dubbels He1645 (1645), p4 [nr. 2]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Veilig heil! ô heilig meng'len! / Als liefdens [...] O Karsnagt  
Dubbels, P. | Bruilofs-zang O kerstnacht schoner dan de dagen
Dubbels He1645 (1645), p60 [nr. 29]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaar poezel lichaam, net besneden, / Munt uit in [...] O Karsnagt  
Dubbels, P. | Schoonheits Lof. V O kerstnacht schoner dan de dagen
Dubbels He1645 (1645), p62 [nr. 34]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDiaan! die door uw' vlammend' lonkken, / Het [...] O Karsnagt  
Dubbels, P. | Minne-zugt O kerstnacht schoner dan de dagen
Dubbels He1645 (1645), p82 [nr. 47]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heyl voor al d'heylsame-zielen! / Die in de [...] ô Kars-nacht! schoonder als de  
Steendam, J.J. | HET HEYL DER [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p128 [nr. 32]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte