Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanKomt O menschen in den stalle / Ziet hier Lijd [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hoor o mensen hoor dit wonder
HsUtUB HsLandman1795 (1795), p65 [nr. 42]
4a 4a 4B 4c 4c 4BAh dieux! que la flame est Cruelle! / Dont [...] Wallis  
Focquenbroch, W.V. | Sur une Volage O kerstnacht schoner dan de dagen
Focquenbroch AW(2)1766 (1766), p231 [nr. 52]
.4a.4a.4B.4c.4c.4Bô Liefde! 'k zal niet op u hoopen, / Daar is [...] Daar was een Meisje jong van jaren  
WANHOOPIGE MINNAAR Ik lig somtijds gehele nachten
AZangburg(1)1761 (1761), p24 [nr. 14]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BAmis entrons dans cet naviere / quittons les [...] comm il commence  
Chanson Gezegend zijn mijn liefs bruine ogen
HsAntwSB 636783 (1696), p191 [nr. 144]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BWonderlyck geeft Godt Victory, / Dees landen, ons [...] Yets moet ick u Laura vragen  
Gesangh, over de Victory van Rijnberck Iets moet ik u Laura vragen
NiGeuLb(3)1645 (1645), p161 [nr. 44]
4a 4a 4B 4c 4c 4BJuycht nu vereende Nederlanden / Roept Tryumph, [...] O Carsnacht schoonder dan de dagen  
Liefd boven al [...] | Gesangh op de [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
NiGeuLb(3)1645 (1645), p181 [nr. 56]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BGeliefde Vrouwtjes! Zielsvriendinnen! / Die [...] Wat is de Waereld toch doorsleepen  
OPDRAGT AAN DIEWERTJE EN GRIETJE Wanneer het luk ons komt verminderen
VroLouKre17xx ([1780-1787]), f*2 [nr. 1]
.4a.4a.4B.4c.4c.4Bô Dichtkunst! wie zou u niet minnen? / Geheel [...] Ja Fannij, enz.  
OP DE DRIE SCHOONE KUNSTEN Ja Fannie ja een milde regen
BloemlezGez1834 (1834), p32 [nr. 31]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BTant que vivant cy bas demeure / zult gy wezen Je [...] [geen wijsaanduiding]  
Chanson
HsLdUB BPL2838 ([1600-1620]), f4r [nr. 3]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BMenselick syn floras bruine ooghen / die my [...] Benit soit l'oeil noir de madamme  
Liedeken Gezegend zijn mijn liefs bruine ogen
HsLdUB BPL2838 ([1600-1620]), f23r [nr. 11]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BOns is een kleijn kind gebooren / zonder hem was [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
HsUtUB HsLandman1795 (1795), p82 [nr. 52]
4a 4a 4B 4c 4c 4BSluyter slood zijn slot aen slot, en / Ving in [...] Yets moet ick u Laura vragen   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Op het Geest- en [...] Iets moet ik u Laura vragen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p87 [nr. 7]
4a 4a 4B 4c 4c 4BDe Wijsheyd woond aen Zions vromen / Dat goed en [...] O! Kersnagt   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | OP HET Beklaeglijck [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Lodenstein US(2)1686 (1686), p93 [nr. 9]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BWat is de Wereld al doorslepen / Wat heeft een [...] 'k Ben in de tyd van negen dagen  
De Schynheilige Ik lig somtijds gehele nachten
GekrSnoek1778b (1778), p69 [nr. 41]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BMyn ziel' ghy moet staegh in God rusten, / [...] Madame Simone  
Vleeschoudere, P. | Innigh Ghe-sangh, [...] Ici sont venus en personne
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p111 [nr. 35]
.4a.4a 4B.4c.4c.4BWie sal myn ooghen 't nat ver-leenen / Om mynen [...] Ghe-seghent zyn myns liefs bruyn ooghen  
Vleeschoudere, P. | Goeden Vrydagh. [...] Gezegend zijn mijn liefs bruine ogen
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p181 [nr. 51]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BO Kersnagt een der langste nagten / des heemels [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Choorzang O kerstnacht schoner dan de dagen
HsUtUB HsLandman1795 (1795), p102 [nr. 66]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BJuicht O menschen hij die d'aarde / met haar [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
HsUtUB HsLandman1795 (1795), p122 [nr. 78]
4a 4a 4B 4c 4c 4BO mensch loof God wil Uw verblijden / de heemel [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
HsUtUB HsLandman1795 (1795), p126 [nr. 80]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BVer van hier melankolike / Laat ons digten een Muzike [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hoor o mensen hoor dit wonder
HsUtUB HsLandman1795 (1795), p144 [nr. 89]
4a 4a 4B 4c 4c 4BWat mag dog de nijd weer woeden / en verbitterd [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
HsUtUB HsLandman1795 (1795), p161 [nr. 100]
4a 4a 4B 4c 4c 4BNederland wat zyt gy heden, / Buyten uwen tyd [...] Daar was een Meisje Jonk van Jaaren  
Nieuw Gezang, gemaakt over 't vervallen Nederland Ik lig somtijds gehele nachten
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p11 [nr. 3]
4a 4a 4B 4c 4c 4BMoet ik al weder aen het digten, / Van yzelijke [...] Daar was een Meisje Jonk van Jaren  
Het Regt of de JUSTITIE, dat'er op Dingsdag den [...] Ik lig somtijds gehele nachten
VermaCupido1767 (1767), p20 [nr. 8]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B'k Kon den Opperheer behaagen / Als de blijde [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Nijd wat baat u dus te woeden
HsUtUB HsLandman1795 (1795), p195 [nr. 121]
4a 4a 4B 4c 4c 4BSchrei droevig oog stort nu uw tranen / Wilt my [...] ô Kersnagt. Air 40  
Tysens, Gijsbert] | Lucretia zingt O kerstnacht schoner dan de dagen
Tysens NT1732 (1732), p37 [nr. 43]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BDat'er eene Raave zonder schroomen / Dorst by een [...] Dat men een oude Ram kan stallen. Air 66  
Tysens, Gijsbert] | Lucretia zingt
Tysens NT1732 (1732), p86 [nr. 69]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BTriumf! verheft uw stem, uw klanken, / Triumf! [...] [geen wijsaanduiding]  
Exter, P. van | I
Exter CFG1817 (1817), p3 [nr. 1]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BTriumf! verheft uw stem, uw klanken, / Triumf! [...] [geen wijsaanduiding]  
[Exter, P. van] | Psalm 150
GezDEF1817 (1817), p3 [nr. 1]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BElk moet met roem aanbiddend zingen / Van God, [...] o Kersnagt: Lod. p. 68   muzieknoot 
Gemert, C. van | Op de GODHEID O kerstnacht schoner dan de dagen
Gemert TheoKet1746 (1746), p16 [nr. 7]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BMyn oudste Aardsvader doet myn zangen / Nu aan [...] Daar is het oude jaar verdweenen. Lod. p. 246   muzieknoot 
Gemert, C. van | Op den REGTEN MENSCH Daar is het oude jaar verdwenen
Gemert TheoKet1746 (1746), p24 [nr. 9]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B


tabelbreedte