Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanEen kindeken is ons gheboren in Bethleem, / Des [...] [geen wijsaanduiding]  
Een kindje is ons geboren
Hofken1577 (1577), p3 [nr. 1]
.3a.2B.3a.2B.3c.3D.3c.3D.3e.2F.3e.2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen Jesus gheboren wert / Tot Bethleem inder steden Tis huyden een dach van vro.  
Dies est laetitiae in ortu regali
Hofken1577 (1577), p5 [nr. 2]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 4E 4E 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons met herten reyne / Loven dat soete [...] [geen wijsaanduiding]  
Laat ons met harten rein
Hofken1577 (1577), p8 [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3c.3c.4c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is die dochter van Syon / Ic soudese so [...] Puer nobis nascitur  
Puer nobis nascitur
Hofken1577 (1577), p11 [nr. 4]
,4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns is gheboren een kindekijn / Daerom soo willen [...] [geen wijsaanduiding]  
Quem nunc virgo peperit
Hofken1577 (1577), p12 [nr. 5]
.4A.4A.4A.4B 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was een maghet uutvercoren / Daer Jesus aff [...] [geen wijsaanduiding]  
Het was een maagd uitverkoren
Hofken1577 (1577), p13 [nr. 6]
.4A.4A.2B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHad ick vloghelen als een arent grijs / Ick soude [...] [geen wijsaanduiding]  
Puer nobis nascitur
Hofken1577 (1577), p14 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Jesus Kerst van Nazareene / Ghij zijt [...] [geen wijsaanduiding]  
Heer Jezus Christus van Nazarene
Hofken1577 (1577), p16 [nr. 8]
,4a.4a.4B.4c.4c,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet viel een hemels dauwe / Al in een cleyn maechdekijn Het was een lodderlyc pape  
Het viel een hemelse dauw
Hofken1577 (1577), p17 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen Jare / Soo wort ons openbaere [geen wijsaanduiding]  
Met deze nieuwe jaar
Hofken1577 (1577), p20 [nr. 10]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen jare, / So willen wij vrolijc zijn [geen wijsaanduiding]  
Ik wil mij gaan vertroosten in Jezus' lijden groot
Hofken1577 (1577), p21 [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen vrolijck nieuwe liet / Tis beter iet dan niet [geen wijsaanduiding]  
Een vrolyck nieu Liet Een vrolijk nieuw lied
Hofken1577 (1577), [p24] [nr. 12]
.3A.3A.3A.3A.3A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSegt ons, segt ons ghij herderkens wat hebdij al [...] [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken vanden Herderkens
Hofken1577 (1577), p26 [nr. 13]
.7A.7A.3A.3A.4b.4C.4D.4C.4D.4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet quamen drij Coninghen uut verre landen / Nu [...] [geen wijsaanduiding]  
Het kwamen drie koningen uit verre landen
Hofken1577 (1577), [p28] [nr. 14]
.4a.3B.4a,2C.6D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaect nu Israel doet op u ooren / Wilt hooren [...] [geen wijsaanduiding]  
Acoleien (Leiden) Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
Hofken1577 (1577), p30 [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.2d.2d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet quamen drie Coninghen ghereden / Wel verre [...] vanden Timmerman  
Van de timmerman
Hofken1577 (1577), [p32] [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is heden een dach van vrolicheyt / Al in des [...] [geen wijsaanduiding]  
Op Lichtmisse dach Dies est laetitiae in ortu regali
Hofken1577 (1577), p33 [nr. 17]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4e.4e.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAve Maria gratia plena / Den Ingel die vantter [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Ave Maria gratia plena
Hofken1577 (1577), p35 [nr. 18]
.4a.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO suyver maget van Israel / Wilt u verblyden nu [geen wijsaanduiding]  
O zuivere maagd van Israƫl
Hofken1577 (1577), p36 [nr. 19]
.3A.3B.3A.3B 6C 2C 2C 6C 6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOmnes nu laet ons Gode loven / Deum celestem van [...] [geen wijsaanduiding]  
Nu laat ons allen God loven
Hofken1577 (1577), p39 [nr. 20]
.4a.4a.4a.2B.4c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen Maria gehouwet was, / Ende men die schrifture las [geen wijsaanduiding]  
Hofken1577 (1577), p40 [nr. 21]
.3A.3A.2B.3c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt groete u roose van Hierico Maria / Ontpluyct [...] [geen wijsaanduiding]  
Hofken1577 (1577), p41 [nr. 22]
.4A.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons singhen het is tijt / Est puer natus hodie [geen wijsaanduiding]  
Nu laat ons zingen het is tijd
Hofken1577 (1577), p42 [nr. 23]
.4A.4B.4A.4B 2B 2B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vreuchden willen wij singhen / In desen [...] [geen wijsaanduiding]  
Solaas wil ik hanteren
Hofken1577 (1577), p46 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons dancken ende loven / den hoogen Godt [...] [geen wijsaanduiding]  
Nu laat ons allen God loven
Hofken1577 (1577), p50 [nr. 25]
.4a.4a.4a.2B.4c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch lighdi nu en slaept / O levende Godts soone Een fiere nachtegale  
Och lig dij nu en slaapt !
Hofken1577 (1577), p51 [nr. 26]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesus bant, o virich brant, / U heeft een [...] [geen wijsaanduiding]  
O Venus' band o vurige brand
Hofken1577 (1577), p54 [nr. 27]
.2A.2A.4A.3b.4A.4A.1b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWildy hooren lesen / Hoe Christus geboren was [geen wijsaanduiding]  
Hier nae volgen die xli. Leysenen vander [...]
Hofken1577 (1577), p55 [nr. 28]
.4A.4B.4A.4B.4c.4c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vreuchden willen wij singen / Ende loven die [...] Cleve, Hoorne, ende Batenborch  
Brugman, Jan] Solaas wil ik hanteren
Hofken1577 (1577), p64 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhij mannen ende vrouwen / Die op de werelt sijt Met vreuchden willen wy singhen  
Dit liedeken is vanden soeten naem van onser [...] Solaas wil ik hanteren
Hofken1577 (1577), p65 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 110

first
next 30
last

tabelbreedte