Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMaria schoon bloemken reyne / Ghij sijt mijn toeverlaet Met eenen droeven sanghe ist dat ick claghen moet  
Een gheestelyck liedeken Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet ?
Hofken1577 (1577), p68 [nr. 31]
.3a.3B.3a.3B.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria maghet reyne / Des sondaers toeverlaet van den Timmerman  
Van de timmerman
Hofken1577 (1577), p69 [nr. 32]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria suyver kersouwe / Moeder ende maghet fijn Ic had een ghestadich minneken  
Ik had een gestadig minnetje
Hofken1577 (1577), p70 [nr. 33]
.3a.3B.3a.3B.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns naket eenen soeten tijt / Wij moghen alle wel [...] Ick weet noch eenen acker breet  
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
Hofken1577 (1577), p72 [nr. 34]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch edel ziele wilt merken / Ende hertelijc bekinnen Met vreuchden willen wy singhen, ende loven [...]  
Munster, Dierick van | Een liedeken van [...] Solaas wil ik hanteren
Hofken1577 (1577), p74 [nr. 35]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPuer nobis nascitur / Rector Angelorum [geen wijsaanduiding]  
Puer nobis nascitur
Hofken1577 (1577), p80 [nr. 36]
4A 3b 4A 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPuer natus in Bethlehem, / unde gaudet Jerusalem [geen wijsaanduiding]  
Puer natus in Bethleem
Hofken1577 (1577), p81 [nr. 37]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMagnum nomen Domini Emanuel, / quod Annunciatum [...] [geen wijsaanduiding]  
Magnum nomen Domini
Hofken1577 (1577), p82 [nr. 38]
6A 6A 6A 6A 5A 6b 5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDies est letitiae, / nam processit hodie [geen wijsaanduiding]  
Dies est laetitiae nam processit hodie
Hofken1577 (1577), p83 [nr. 39]
4A 4A 4A 2b 3c 2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGaude, gaude, gaude, gaude, / Gaude pater Nicolae [...] [geen wijsaanduiding]  
Nicolai solemnia
Hofken1577 (1577), p83 [nr. 40]
.1a.1a.1a.1a.1a.3B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdam was een verloren man / Groot leet heeft hij [...] vant Liedeken van Munster  
Te mei als alle vogels zingen ?
Hofken1577 (1577), p84 [nr. 41]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe luyde sanck die leraer opter tinnen / Soo wie [...] Vanden leeraer opter tinnen  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
Hofken1577 (1577), p86 [nr. 42]
.5a.4B.3a.4B.4B.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe luyde riep die siel tot God van binnen / Och [...] Op die selve wijse  
Hoe luid zong de leraar op de tinnen
Hofken1577 (1577), p89 [nr. 43]
.5a.4B.3a.4C.4C.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAldaer heer Jesus quam ghegaen / En daer vant hij [...] van Guijchelman  
Hofken1577 (1577), p92 [nr. 44]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria moeder dinct op mij / Want ick ben hier [...] van een ridder en een meysken &c.  
Een ridder en een meisje jong
Hofken1577 (1577), p94 [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoch heb ick een traech ezelken / Dat valt mij [...] Op die selve wijse  
Een ander liedeken Een ridder en een meisje jong
Hofken1577 (1577), p95 [nr. 46]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTusschen twee hooge bergen / En eenen groenen gaert Ic sien die morgen sterre  
Ik zie de morgenster
Hofken1577 (1577), p96 [nr. 47]
.3a.3B.3c.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op mijn cruys wel soete bruijt / Volcht mij, [...] Christe qui lux es & dies  
Christe qui lux es et dies
Hofken1577 (1577), p98 [nr. 48]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Jesus een jonghe maghet ontboot / Oft sij [...] [geen wijsaanduiding]  
Een gheestelyck liedeken Nu wees gegroet Maria zoet
Hofken1577 (1577), p99 [nr. 49]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere Godt leert ons beden / Uut vierigher minnen gront O radt van avontueren  
Een nieu liedeken vant Pater noster O rad van avontuur
Hofken1577 (1577), p100 [nr. 50]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghij sondaers alle ghemeyn / Wilt niet [...] Den lustelycken Mey is nu inden tyt  
Een nieu Liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
Hofken1577 (1577), p103 [nr. 51]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghij kersten sinnen / En wilt niet sijn [...] O radt van avontueren  
Een gheestelyck liedeken O rad van avontuur
Hofken1577 (1577), p105 [nr. 52]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3e.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort hoe Christus na Galileen / Track uut dat [...] O radt van avonturen  
Een gheesteljck Liedeken O rad van avontuur
Hofken1577 (1577), p107 [nr. 53]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCompt al van Zuijden ende Oosten / Die met sonden [...] Die vogelkens inder muyten  
Een nieu gheestelijck liedeken De vogeltjes in de muiten
Hofken1577 (1577), p110 [nr. 54]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wilt hooren een nieu liet / Dat sal ick [...] Een vrouken heb ick seer bemint  
Een nieu liedeken Ik weet een vrouwtje amoureus
Hofken1577 (1577), p112 [nr. 55]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.2C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen goet nieu liet al vant beghin / Dat sal ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedeken Hoor toe al in het gemeen ?
Hofken1577 (1577), p114 [nr. 56]
.4A.3b.4A.3b.3c.4D.4D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe altesamen bidt ende waect / Want wij [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis
Hofken1577 (1577), p116 [nr. 57]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSolaes wil ick hanteren / Ende daer toe vrolijck sijn Met vreuchden willen wij singhen  
Een gheestelijck liedeken Solaas wil ik hanteren
Hofken1577 (1577), p119 [nr. 58]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort toch mijn gheclach / Ghij Coninc der [...] Alsoot begint  
Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Hofken1577 (1577), p120 [nr. 59]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sie die morgen sterre / Heer Jesus claer [...] Alst begint  
Ik zie de morgenster
Hofken1577 (1577), p122 [nr. 60]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte