Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDe Liefde spoet,, altijdt en doet / Het gheen dat [...] Den Mey die komt ons by,, seer bly. &c  
Het een-en-dertighste Liedt. Het vijfde stuck, [...] De mei die komt ons bij zeer blij
GeestBloem1637 (1637), p162 [nr. 31]
.2A.2A.5B.2C.2C.5B.3D.3D.4E.2E.2E.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy die noch 's werelts lusten mint, / En u doort [...] Gods kinderen ghy meught wel zijn verheught  
Ries, Hans de] | Het [...] Gods kinderen gij moogt wel zijn verheugd
GeestBloem1637 (1637), p164 [nr. 32]
.4A.5B.4A.5B.4B.2B.2c.3c 2c.3D.3D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck stae en klop, hier voor mijn Lief haer deur, [...] Van den 16. Psalm  
Het drie-en-dertighste Liedt, Een minnelijcke [...] Psalm 016 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p169 [nr. 33]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T Is om u schoon jonghe Spruyt / Dat ick soo [...] O ghy Nymphe hoogh vermaert  
Het vier-en-dertighste Liedt, Een Geestelijck [...] O gij nimf hoog vermaard
GeestBloem1637 (1637), p216 [nr. 34]
4A.3B 4A.3B 2C 2C 4D 2E 2E 4D 3F 3F 3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn den Alderhooghsten Naem, / Doet alles wat ghy doet O ghy Ninphe hoogh vermaert, &c  
Het vijf-en-dertighste Liedt, Noch een [...] O gij nimf hoog vermaard
GeestBloem1637 (1637), p224 [nr. 35]
4A.3B 4A.3B 2C 2C 4D 2E 2E 4D 3F 3F 3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn liefste Lief vol eeren, / Ghy zijt al mynen Schat Het daghet uyt den Oosten  
Schabaelje, Jan Philpsz] | Het [...] Het daagt in de oosten
GeestBloem1637 (1637), p234 [nr. 36]
.3a.3B.3a.3B.3c 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Ziel in Gode rust, / Gode in my, van eeuwighydt Van den XXXIV. Psalm, De vier eerste Reghels  
Het seven-en-dertighste Liedt Psalm 034 Datheen (COMM)
GeestBloem1637 (1637), p237 [nr. 37]
.3A.4B.4B,3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Vriendt, ghy die in uwe hert en sin / [...] O domme Jeught, &c  
Het acht-en-dertighste Liedt Erg Venus wicht
GeestBloem1637 (1637), p238 [nr. 38]
.5A.5A.5B.1C.1C.1C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn alderliefste Suster soet, / Een Spiegel reyn [...] Te Mey als alle de Vogelen singhen  
Het neghen-en-dertighste Liedt, Een hertelijcke [...] Te mei als alle vogels zingen
GeestBloem1637 (1637), p241 [nr. 39]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Ziel staend in haer middel-punt, / En in de [...] Wel hem die in Gods vreese staet  
Het veertighste Liedt, Van de verborghen [...] Een meisje had een ruiter lief ?
GeestBloem1637 (1637), p244 [nr. 40]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt heeft gheen grooter gaef belooft / Den [...] De lustelijcken Mey, &c  
Het een-en-veertighste Liedt, Vande gemeynschap [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
GeestBloem1637 (1637), p247 [nr. 41]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch datter niemant hier zijn hert ontsluyt, / Om [...] Psalm 129. Van der jeught aen, hebben sy my [...]  
Het twee-en-veertighste Liedt, Een beklagh, Over [...] Psalm 129 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p256 [nr. 42]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU Wesens kracht beweeght mijn Ziel, o Heer! / U [...] Van den 16. Psalm  
Het drie-en-veertighste Liedt, De Geest [...] Psalm 016 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p268 [nr. 43]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Wonder God, Koninck en machtigh Heer / Ghy sit [...] O domme Jeught  
Het vier-en-veertighste Liedt, Psalm 80.20. Heere [...] Erg Venus wicht
GeestBloem1637 (1637), p270 [nr. 44]
.5A.5A.5B.1C.1C.1C,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU dienstmaeght leydt ghebogen, / Voor u myn Heere goedt Komt al van Zuyden en van Oosten  
Het vijf-en-veertighste Liedt. GHEBEDT-LIEDT De vogeltjes in de muiten
GeestBloem1637 (1637), p274 [nr. 45]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer, hoe is mijn hert soo seer ontstelt? / [...] Van den 16. Psalm  
Het ses-en-veertighste Liedt, Een [...] Psalm 016 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p276 [nr. 46]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ginck in een groot Bos, / Al nae het Hemels Landt van Helena  
Het seven-en-veertighste Liedt, Po√ętisch Verhael [...] Van Helena
GeestBloem1637 (1637), p282 [nr. 47]
.3A.3B.3A.3B.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort hoe den Bybel is beschreven, / Waer van [...] In Babylon met onverstande  
Het acht-en-veertighste Liedt, Waer in verhaeldt [...] In Babylon met onverstand
GeestBloem1637 (1637), p295 [nr. 48]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen tijd, natuyr en 's Hemels wysen raet / Die [...] Garbrande wilt ghy leven recht gherust  
Het negen-en-veertighste Liedt, Twee-spraek [...] Engelse fortuin
GeestBloem1637 (1637), p320 [nr. 49]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan al het wenschelijcke goed / Dat d'Hemelschen [...] Van Daphne  
Het vijftighste Liedt. Bruylofts-Ghezangh Toen Daphne de overschone maagd
GeestBloem1637 (1637), p326 [nr. 50]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.2e 1F.2e 1F.4G.4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlst was van aenbeginne, / Eer yets gheschapen was Wilhelmus van Nassouwen, ben ick, &c  
Schabaelje, Jan Philipsz] | Het [...] Wilhelmus
GeestBloem1637 (1637), p329 [nr. 51]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy Jonghe paer, / Die nu d'Echt beginnen Blijdtschap van my vliedt  
Het twee-en-vijftighste Liedt. Ephe. 5. 24. [...] Blijdschap van mij vlied
GeestBloem1637 (1637), p334 [nr. 52]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck moet een Liedt tot uwer eeren, / U schencken [...] Hoe legg' ick hier in dees ellende  
Schabaelje, Jan Philipsz] | Het [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
GeestBloem1637 (1637), p339 [nr. 53]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer hooghe is te prysen, / Den houwelijcken staet Nae dat ick hebb' ghelesen  
Schabaelje, Jan Philipsz] | Het [...] Naar dat ik heb gelezen
GeestBloem1637 (1637), p343 [nr. 54]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen u o Maeghden moet ick schryven, / Die nu met [...] Tobias tot sterven gheneghen  
Het vijf-en-vijftighste Liedt, Van den [...] O Venus der minne godin
GeestBloem1637 (1637), p350 [nr. 55]
.4a.4a.1B.1B.2c.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle dinghen zijn bykans,, in balans, / Rijck of [...] Schoonste Nymphe in het Wout  
Schabaelje, Jan Philipsz] | Het [...] Schoonste nimf van het woud
GeestBloem1637 (1637), p354 [nr. 56]
4A 2A 4b 4C 2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Domme Jeught,, vliedt jonckheydts quaede lust, [...] O! Venus Wicht  
Het seven-en-vijftighste Liedt, Tot vermaninge [...] Erg Venus wicht
GeestBloem1637 (1637), p358 [nr. 57]
.2A.3B.2A.3B.5C.1D.1D.1D.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntfanght een Liedt van mijnder handt, / En latet [...] 't Ghewas van 't Vlas en 't Weven, dat  
Het acht-en-vijftighste Liedt Het gewas van het vlas en het weven dat
GeestBloem1637 (1637), p361 [nr. 58]
.4A.4A.2B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch vrienden uytverkooren, / Die tot Gods [...] Het daghet in den Oosten  
Het negen-en-vijftighste Liedt, Aen de Vrienden [...] Het daagt in de oosten
GeestBloem1637 (1637), p364 [nr. 59]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort wat Marcus schrijft,, van Jesus [...] Meenenaers u verkleent  
Het tsestighste Liedt, Den inhoud van Marcus [...] Van Helena !
GeestBloem1637 (1637), p367 [nr. 60]
.3A.3B.3A.3B.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte