Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHy seyd het sal geboren sijn, / Te Betlehem een [...] [geen wijsaanduiding]  
Het was een maagd uitverkoren
GHarmonie1637 (1637), p37 [nr. 31]
.4A.4A.4A.4A.2B.2B 2B 2B.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Wonder groot, uyt s'Vaders schoot, / Is Godt [...] [geen wijsaanduiding]  
GHarmonie1637 (1637), p38 [nr. 32]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLofweerdich ist en soet aerdich, / Der Moeder [...] Beata immaculata  
Beata immaculata
GHarmonie1637 (1637), p39 [nr. 33]
.3a.3B.3c.3B.2D.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAn Kersmis avont in der stil, / Een dieper slaep [...] [geen wijsaanduiding]  
GHarmonie1637 (1637), p41 [nr. 34]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is die dochter van Sion, / Ick wil haer [...] Puer nobis nascitur  
Puer nobis nascitur
GHarmonie1637 (1637), p42 [nr. 35]
,4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen kindeken is ons geboren, / In Bethlehem [geen wijsaanduiding]  
Een kindje is ons geboren
GHarmonie1637 (1637), p43 [nr. 36]
.3a.2B.3a.2B.3C.3D.3C.3D.3e.2F.3e.2F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie geboorte des Heeren, / d'Engelen nu vereeren In Natali Domini gaudent  
In natali domini
GHarmonie1637 (1637), p46 [nr. 37]
4a 4a 4B 4B 4C 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet viel een hemels douwe / In een kleyn maechdeken [geen wijsaanduiding]  
Het viel een hemelse dauw
GHarmonie1637 (1637), p46 [nr. 38]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is een Roos ontsprongen, / Uut eene wortel zart [geen wijsaanduiding]  
Es ist ein Ros entsprungen
GHarmonie1637 (1637), p48 [nr. 39]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof Jesu die tot ons profijt, / Op desen tijt Van Sint Michiel in het Wirtsburchs ghesangboeck  
Een liedeken vande Menschwerdingh Christi Grâce au bon petit Jésus
GHarmonie1637 (1637), p50 [nr. 40]
.4A.2A.4B.2c.2c.2B.4D.2e.2e.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen Jare, / So wort ons openbare [geen wijsaanduiding]  
Van het nieu Jaer Met deze nieuwe jaar
GHarmonie1637 (1637), p52 [nr. 41]
.3a.3a.3a.3B.2C.3C.2C.3C 5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn den Cyrckel van desen Jaer, / Wort ons dat [...] [geen wijsaanduiding]  
Verbum caro factum est
GHarmonie1637 (1637), p53 [nr. 42]
.3A.4A.4A.4B.7B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu soete memorie, / Des hertzen vreucht en glorie Jesu dulcis memoria  
Jesu dulcis memoria
GHarmonie1637 (1637), p54 [nr. 43]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus ist een soeter Naem, / Den roepen wij arme [...] [geen wijsaanduiding]  
GHarmonie1637 (1637), p56 [nr. 44]
4A.4A.3b.3b.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen gierich van aerde, / Die vergaert schat [...] [geen wijsaanduiding]  
Selden tijdt sonder strijdt] [naamspreuk] O rad van avontuur
GHarmonie1637 (1637), p57 [nr. 45]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBereyt u huys terstont, / Niet langh' en meuchdy leven [geen wijsaanduiding]  
Bereid uw huis terstond
GHarmonie1637 (1637), p59 [nr. 46]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Jesus in sijn Majesteyt / Sal komen, so hy [...] [geen wijsaanduiding]  
Les pleurs suivent les Ris [naamspreuk]] Als Jezus in zijn majesteit
GHarmonie1637 (1637), p60 [nr. 47]
.4A.4A.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch wilt aenmercken, ghy weelde herten, / U [...] [geen wijsaanduiding]  
GHarmonie1637 (1637), p61 [nr. 48]
.4a.4B.4a.4B.3c.3c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Jesus in den gaerden ginck, / En hem sijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Een gesang van dat lijden Christi
GHarmonie1637 (1637), p62 [nr. 49]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch wie hangt hier dus / Jammerlijck verschoven Blijtschap van my vliet  
Een compassieuse aenspraeck aenden Salighmaker [...] Blijdschap van mij vlied
GHarmonie1637 (1637), p63 [nr. 50]
3A 3b 3A 3b 3c 3D 3A 3D 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes Konings vanen sietmen daer, / Des cruyts [...] Vexilla regis prodeunt  
Vexilla regis prodeunt
GHarmonie1637 (1637), p65 [nr. 51]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Jesu lieve Heere, / U sy lof, prijs, en eere [geen wijsaanduiding]  
Van 't lijden des Heeren
GHarmonie1637 (1637), p66 [nr. 52]
.3a.3a.3B.3B.3c.3c.3D.3D.4E.4E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan liefden komt groot lijden, / Onderwijlen [...] [geen wijsaanduiding]  
De oude Hillebrand (2)
GHarmonie1637 (1637), p71 [nr. 53]
.3a.3B.4C.3B.4D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer Jesus aen den Cruytse stont, / En hem sijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedt van die seven woorden Christi aent [...] In dich habe ich gehofft ?
GHarmonie1637 (1637), p75 [nr. 54]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy loven u kleyn ende groot, / Lof Jesus lief verheven [geen wijsaanduiding]  
Selden tijdt sonder [...] | Een nieuw lof-sanck [...] Wij loven U klein en groot
GHarmonie1637 (1637), p76 [nr. 55]
.4A.3b.4A.3b.3b.3c.3D.3D.2D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet stont een Moeder reyne, / Neffens dat Cruycen hout [geen wijsaanduiding]  
Het stond een moeder rein
GHarmonie1637 (1637), p78 [nr. 56]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTer maeltijt van ons Lamken reyn, / Laet ons lof [...] Ad cænam Agni providi  
Hymnus. Ad cenam agni providi
GHarmonie1637 (1637), p80 [nr. 57]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Oosterlijcke offerhandt / Looft Christenen [...] Victimæ Paschali laudes  
Victimae paschali
GHarmonie1637 (1637), p81 [nr. 58]
.4A.3A.3b.3b.3C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus is op gestanden / Al van der marterer handen [geen wijsaanduiding]  
Christ ist erstanden
GHarmonie1637 (1637), p82 [nr. 59]
.3a.3a.4B.4B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHemelsche Coninginne / Verblijt u nu, verblijt u nu [geen wijsaanduiding]  
Een aenspraeck tot ons L. Vrou vande verrijsenis [...] Hemelse koningin
GHarmonie1637 (1637), p83 [nr. 60]
.3a.2B.2B.3a.2B.2B.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte