Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAch myne waerde lust, / Is my ontnomen al Ghelijck een Roosje teer, &c.  
Piloor, J.] / Ick leer eerst [naamspreuk] Gelijk een roosje teer
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p64 [nr. 31]
.3A.3B.3A.3B.4B.3c 6D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Schrilt nu te samen uyt / 't Neurend soet geluyt Lerinde waerde Maeght, &c.  
Soet, J. / Niet [...] | Bruylofts-Liedt Ach Amaryllis zoet !
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p67 [nr. 32]
.3A.3A.3b.3C 2C 2C 2C 2C 2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waerom o schoone wilt ghy voor mijn vliede? / [...] Ceste Cruelle  
Soet, J. / Niet [...] | Liefdens-gevley Cette cruelle
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p69 [nr. 33]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Galathe waer hene, / Soo vroegh op de beene Philles komt u buygen.&c.  
Coesaert, P.] | Pastorel Phyllis kwam zich buigen
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p72 [nr. 34]
3a 3a 3B 4B 4c 4BNu dat de nare Nacht / Al heeft in rust gebracht Dat Phillis reyst en spoeyt,&c.  
Seep, C.A. / Liefde [...] | Nacht-waecke Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p75 [nr. 35]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *God wil behoeden, / En schicken ten goeden Treet rasjes mijn voeten  
Le Blon | Bruylofts [...] Treed rasjes mijn voetjes
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p77 [nr. 36]
.2a.2a.2a.2B.2C.2C.3D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Jonghman van mijn sinnen, / Die mijn pylen draeght [geen wijsaanduiding]  
Hoop is mijn [...] | Jonge dochters [...]
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p78 [nr. 37]
3a 3B,3a,3B,3c.3d,3c,3EDoorsnuffel siecke Maeght, / Daer Amsterdam van waeght Roemwaerde Carinel  
Pels, N.] / [...] | Aen Juffrouw E. Luyt Je ne puis éviter
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p81 [nr. 38]
.3A.3A.3A.2B.2c.2B.2c.2c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Juffrou! ick offer u geen gaven van waerdy, / [...] Fortuyn eylaes bedroeft, &c.  
Krul, J.H. | Geboort-vermaningh Fortuin helaas
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p83 [nr. 39]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laestmael quam ick verselt,, int velt / By [...] De Mey die komt, &c.  
Koeckebacker, W.W. De mei die komt ons bij zeer blij
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p85 [nr. 40]
.3A.1A.5B.3C.1C.5B.3D.3D.4E.2F.2F.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sielwaerde Engel, en Herderinne, / Hoe langh sal [...] Hemelsche Venus, &c.  
Hoop is lydens troost [naamspreuk] Schoonste Lerinde !
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p86 [nr. 41]
.4a.4B.4a.4B.5c.3c.3D.5c.3c.3D.5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe weerhanigh, los van gedacht, / Is 't Vrouws [...] Rogiers bontemps  
Pels, N.] / Verandert in tijts [naamspreuk] Grâce au bon petit Jésus
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p88 [nr. 42]
.4A.2A.4B.2c.2c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Soete twee,leeft in vree, / Op dat niet dat droeve wee Rosemond waer ghy vliedt,&c.  
Soet, J. / Niet [...] | Bruylofts-vreucht Rozemond waar gij vliedt
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p90 [nr. 43]
2A 2A 4A 5B.4B 5C.3C 3C 1D.1D.1D.1D.1E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De blixem van Jupijn geslingert en ontroert / Soo [...] Amour me blessera, Si long que  
Op de Lonckjes Amour me blessera si long que
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p94 [nr. 44]
.6A.3b.6A.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wegh Nectar,wegh Ambroos, wegh Goden leckerny, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Pels, N.] / [...] | Op de kusjes Amour me blessera si long que
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p95 [nr. 45]
.6A.3b.6A.6bKomt Galathea lief,laet ons gaen weyde / Ons [...] Ha preutsche Nymph  
Seep, C.A. / Liefde [...] | Lentens vreught Cette cruelle
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p96] [nr. 46]
.5a.5B.5a.5B.2c 3D.2c 3D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lea waerde, / Die int hart van u dienaer de [...] Ballet Bronckhorst  
Hoeven, J.V. Ballet Bronkhorst
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p98] [nr. 47]
2a 6B.2a.5B.2C.3C.2d.2d.2d.3E.1E.1E.1E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn uytverkoren afgodinne, / Ghy zijt de geen die [...] Hoe is den Hemel dus genegen, &c.  
Cette cruelle !
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p101 [nr. 48]
.4a.4B.4a.4B.2c 3D.2c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Amarille mijn vriendinne, / Hoe ist mijn liefjen soet? Verdwaelde Coninginne  
Hoeven, J.V. Verdwaalde koningin
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p104 [nr. 49]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ach wat rede / Hebt ghy mijn Amarille dat ghy mijn hert Als Lerinde, &c.  
Coesaert, P. Ballet Bronkhorst
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p105 [nr. 50]
2a.5B 2a.5B.5C.2d.2d.2d.3E.1E.1E 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Keert soete Herderin, / Noch eens het Bosjen in Hoe komt Brasilida, &c.  
Feber, P. Le Je ne puis éviter !
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p107 [nr. 51]
.3A.3A.2B.3B.3C.3C.2D.3D.4E.2f.2f.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waerom ach al te wreede / En straffe, Charileen? Amarillae mia bellae, &c.  
Soet, J. / Niet [...] | Minne-Suchtjens Amarilli mia bella
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p110 [nr. 52]
.3a.3B.2a.3a.2B.3c.3c.2d.3d 2e 2e 2e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Carinel die verschoot haer kleur, / Veel doodser [...] Juffrouw wanneer ick met opmerck,&c.  
Pels, N.] / [...] | Valsch gherucht
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p113 [nr. 53]
.4A.4b.4b.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laura Lief mijn waerde, / Waerom drijft ghy u vee Meysje moet ick by u slapen. Ec.  
Hoeven, J.V. Meisje moet ik bij u slapen
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p115 [nr. 54]
,3a.3B 2B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ach Amarillis drijft u vee / Soo ver niet boswaert in Laestmael in't kriecken van den dagh,&c.  
Febre, P. Le Laatstmaal in het krieken van de dag
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p117 [nr. 55]
.4A.3B.4A.3B.3C.3C.2D.3E 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gegroet Goddinne, / Uyt reyne minne Treet rasjes mijn voeten  
Hoeven, J.V. Treed rasjes mijn voetjes
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p121 [nr. 56]
.2a.2a.2a.2B.2C.2C.3D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn Amarilles ach waer heen? / Loopt soo spoedigh niet Gheswinde Bode van de Min, &c.  
Seep, C.A. / Liefde verblijdt [naamspreuk] Gezwinde bode van de min
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p123 [nr. 57]
.4A 3B.4A 3B 2C 2D 2C 2D.1E 4E 3F 3F 3G 4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wel, Knelis, wel men soete vaer / Bruygom veul geluck Amira, die sat aen de Beeck, Ec.  
Colevelt, J.] / Een [...] | Boertigh Bruylofts-Liedt Gezwinde bode van de min
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p125 [nr. 58]
.4A 3B.4A 3B 4C 4C.1D 4D 3E 3E.3F 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Naer dien de Goddelijckheyt / Streckt tot medoghentheyt Brodroncken Venus Wicht, &c.  
Voskuyl, M.P.] Nadien uw goddelijkheid
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p128 [nr. 59]
.3A.3A.3b.3C.3b.3CAmira, waer ick gae, / Acht ick op u treetjes slae Roosemont,waer ghy vliet, &c.  
Pels, N.] / [...] | Aen Juffrou M.V.E. Rozemond waar gij vliedt
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p131 [nr. 60]
2A 2A 4A 3B 3B 5B 3C 3C.3C 3D 4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte