Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWaerde Kuysheydt, Hemels Kindt, / Van den Heer, [...] Tweede Carileen   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | Lof van Josephs [...] Tweede Carileen
AmMinnebeekje1645a (1645), p17 [nr. 1]
4A 5A 2B 2C 2B 2D 5D.2E 2E 2E 2F 4F 2G 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls de klaer blinckende straeltjens van d'oogen: [...] Serbande vloeyende  
Mins verandering Sarabande vloeiend
AmMinnebeekje1645a (1645), p21 [nr. 2]
4a 1B 4C 4a 1D 4C.3E.3E.4F.3G.3G.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch droom! hoe quelt ghy mijn ghedachten, / En [...] Nova   muzieknoot 
VEERDER [naamspreuk] | De Coninginne [...] Ach droom hoe kwelt gij mijn gedachten
AmMinnebeekje1645a (1645), p23 [nr. 3]
.4a.5a 2B 2B 3c 2D 2D 2D 5c 4E 4E.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy die in't zoetste van u lent, / End' 't [...] Lestmael in't krieken van den dach  
Uyt liefde [naamspreuk] Laatstmaal in het krieken van de dag
AmMinnebeekje1645a (1645), p26 [nr. 4]
.4A.3B.4A.3B.3C.3C.5D 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy schoone Nimph aen siet een machtigh Coningh, / [...] On die partot qui vous & un,&c.  
t' Samen-spraeck tusschen Coningh en Herderin Ach schoonste nimf aanzie
AmMinnebeekje1645a (1645), p28 [nr. 5]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhillis liet haer Bijtertjes weyden, / En [...] Thirsis aubord de la seyne  
Veerder [naamspreuk] Tircis au bord de la Seine
AmMinnebeekje1645a (1645), p32 [nr. 6]
4a 4B 4a.1a.1a 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn liaf is een soo swieten dier, / Soo molle [...] Laboure de France  
La bourrée de France ?
AmMinnebeekje1645a (1645), p33 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.2C 3C 2D 2D 2C.1C 4C 5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaringh is soo bon, bon, bon, / Om eens op te drincken Qu'il & bon, bon, bon, bon, bon   muzieknoot 
Drinck-Liedt, op de peeckel-haringh Qu'il est bon bon bon bon bon
AmMinnebeekje1645a (1645), p36 [nr. 8]
3A 1A 1A 3b 3A 1A 1A 3b 1C 1C 1C.3D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Liefd' zoo zaligh by de Menschen: / Wie sou [...] O Kars-nacht! schoonder dan &c.  
Brull, A. de / Je [...] | Bruilofts-Liedt O kerstnacht schoner dan de dagen
AmMinnebeekje1645a (1645), p39 [nr. 9]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroeve nootlots-vlagen, / Hoe comt gy om clampen Granida Princesse  
Dubbels, P. / Hoop [...] | Dianaas Clacht Granida prinses
AmMinnebeekje1645a (1645), p41 [nr. 10]
3a 3b 5C 3a 3b 5C.5D.6D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWyckt o stichter van het licht / Dat u glans [...] Tweede Carileen  
Uyt Liefde [naamspreuk] Tweede Carileen
AmMinnebeekje1645a (1645), p44 [nr. 11]
4A 5A 2B 2C 2B 2D 5D 2E 2E 2E 2F 4F 2G 2G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVliedt heen droeve suchjes / Na mijn Rosemond, [...] Alst begint  
Krul, J. / J.K. | Cypriaens [...] Vlied heen droeve zuchtjes
AmMinnebeekje1645a (1645), p46 [nr. 12]
3a 8b 3a 8b 6C 3D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLors que je mouille, mouille, mouille, mouille, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Chanson â boire Likkepotje (1)
AmMinnebeekje1645a (1645), p48 [nr. 13]
.2a 1a 1a 1a.4B.4B.4a.4C.3d 1d 1d.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat nemen ook de Vrouwen, Vrouwen, Vrouwen / In [...] [geen wijsaanduiding]  
Kitte-broers Gezangh. Van't Likke-potje Likkepotje (1)
AmMinnebeekje1645a (1645), p50 [nr. 14]
.2a 1a 1a 1a.4B.4B.4a.4C.3d 1d 1d.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoedsteress' , / Der soetste Minne-vlaeghjes Carileen  
Uyt Liefde [naamspreuk] Eerste Carileen
AmMinnebeekje1645a (1645), p52 [nr. 15]
2A.3b 4C.3D.2D.4C 2E.3b 4F.3G.2G.4F.2h [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie is ons Juffrouw Bruydt gelijck? / Sy die soo [...] Florida soo het wesen magh  
Uyt Liefde [naamspreuk] Florida zo het wezen mag
AmMinnebeekje1645a (1645), p53 [nr. 16]
.4A.4A.3b.4C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenE Teuntje, mijn Troosje, mijn bekje mijn Engel / [...] Sulleman  
Dubbels, P.] | Jan Gortentelders [...] Sulleman
AmMinnebeekje1645a (1645), p55 [nr. 17]
.4a.4a.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zoet is 't, als de zoete Min, Door kusjes / [...] Courante Monseur   muzieknoot 
Dubbels, P.] Courante monsieur (2)
AmMinnebeekje1645a (1645), p57 [nr. 18]
.5a 5B.2a 3B.4C.5C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ik aen 't Zuyer beekje kom / Alwaar Amintas [...] Si vous ne me voulez guerir   muzieknoot 
Dubbels, P. | Klarindaas Minne-zugt Si vous ne voulez me guérir
AmMinnebeekje1645a (1645), p60 [nr. 19]
.4A.4b 3b 3A.4C.4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Rosemonda wilt vertoeven / Hier nevens mijn Doen ick mijn sinne heel aen Cloris, &c.  
Robbertsz, J.] / Een ick meen [naamspreuk] Branle Parthenice
AmMinnebeekje1645a (1645), p63 [nr. 20]
.4a.2B.4a.2B.2c.1c.3D.6D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Garint zyn ooghjes open dee, / Rees hy [...] Je seroi privé de jugement   muzieknoot 
Veerder [naamspreuk] | Hulp in Noot Als Garint zijn oogjes open deed
AmMinnebeekje1645a (1645), p65 [nr. 21]
5A.5A.3B.1B.1C 3D.3D.1C.3E.1E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Ryck Arcaadje Pan haer Goodje, / Offert boven [...] Belle bergere de mon Ame  
Uut liefde [naamspreuk] | Minne-Kamp Belle bergère de mon âme
AmMinnebeekje1645a (1645), p68 [nr. 22]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan Diaan, komt hier aen, 't grote swijn, / [...] Postillon   muzieknoot 
Uut Liefde [naamspreuk] | Grieksche Jacht Postillon
AmMinnebeekje1645a (1645), p70 [nr. 23]
2A 2A 2B 2B 2B 2c 2D 2D 2D 2D.3c.6E.6E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp lievers die mijn minne / De locht verheu, heu, [...] Tout les Soldats de Francè  
Seep, C. | Cupidoos Winter-deuntje Tous les soldats de France
AmMinnebeekje1645a (1645), p73 [nr. 24]
.3a.5B.3a.5B.3c.3D.3c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAgenors Dochter teere plant, / Wat noopt den [...] Cessez mortels de souspirer  
Uut Liefde [naamspreuk] | Europas Ontschaking Cessez mortels de soupirer
AmMinnebeekje1645a (1645), p75 [nr. 25]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSalich vertreck van Partenisse en Alidoor, / [...] [Bransle]   muzieknoot 
Branle Parthenice
AmMinnebeekje1645a (1645), p78 [nr. 26]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Krelis! wat sinje een kluchtige quant, / Hoe [...] Als Bockxvoetje, &c.  
Seep, C. / 't Smet [...] | Geveynsde Vrijery Boksvoetje
AmMinnebeekje1645a (1645), p82 [nr. 27]
.4A.1b.1b.2A.2C.2C.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSyrus Zoon slaet 't wijse raden / Aphrodites in [...] Groote Goden niet om raken  
Uut Liefde [naamspreuk] | Minne-Nydt Ne vous offensez madame ?
AmMinnebeekje1645a (1645), p86 [nr. 28]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'K lach ziel togend' uytgestreckt, / En bedeckt Schoonste Nimphje van het Wout  
Bruyn, J. de | KUSJEN Schoonste nimf van het woud
AmMinnebeekje1645a (1645), p88 [nr. 29]
4A 2A 4b 4C 2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Roselyn gingh, op een dagh, / Haer door het [...] Puis que de vivre sans aymer   muzieknoot 
Puisque de vivre sans aimer
AmMinnebeekje1645a (1645), p90 [nr. 30]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 165

first
next 30
last

tabelbreedte