Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWat baed u de voochdy der Landen, / End' dat ghy [...] La Romanette   muzieknoot 
Valerius, A. Rubinette
Valerius NGK1968(1626) (1626), p108 [nr. 31] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Ick och arm! doe klacht op klacht, / Vall' door [...] Engels Bara vastres drom   muzieknoot 
Valerius, A. Phoebus is lang over de zee
Valerius NGK1968(1626) (1626), p110 [nr. 32] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Een Coning, Prins of Heere, / Hoe machtig dat hy sy, Almande Prins de Parma   muzieknoot 
Valerius, A. Het nachtegaaltje klein
Valerius NGK1968(1626) (1626), p114 [nr. 33] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Al wat den mensch bejegent / Ist ongeval of druck, Courante durette   muzieknoot 
Valerius, A. La Durette
Valerius NGK1968(1626) (1626), p118 [nr. 34] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Hoogmoedig geest,, Wilt op u doen eens letten, / [...] Paszemeze d'Anvers   muzieknoot 
Valerius, A. O schepper fier
Valerius NGK1968(1626) (1626), p122 [nr. 35] txt transcr.Tquaet groeyt in groot getal, / End' 'theeft [...] Engels Oud Joen metten Bas   muzieknoot 
Valerius, A. Wij twee zijn hier alleen
Valerius NGK1968(1626) (1626), p126 [nr. 36] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Stort tranen uyt, schreyt luyde! weent en treurt! [...] Engelsche Fortuyn   muzieknoot 
Valerius, A. Engelse fortuin
Valerius NGK1968(1626) (1626), p132 [nr. 37] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Als God syn volck besoeckt met harde straf, / So [...] Pavane Philippi met den Bas   muzieknoot 
Valerius, A. Philip's pavan
Valerius NGK1968(1626) (1626), p136 [nr. 38] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.O Heer; die daer des Hemels tente spreyt, / End' [...] Gaillarde Suit Margriet   muzieknoot 
Valerius, A. Gaillarde Margriet
Valerius NGK1968(1626) (1626), p142 [nr. 39] txt transcr.Ghy die tot een Opper-Held / In den lande syt gestelt, La Boree   muzieknoot 
Valerius, A. La bourrée de France
Valerius NGK1968(1626) (1626), p147 [nr. 40] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Ick meyn g'u veeren,,Vry vind ge-kort, / [...] d'Engelsche klocke dans   muzieknoot 
Valerius, A. Engelse klokkedans
Valerius NGK1968(1626) (1626), p150 [nr. 41] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Begeertens lust baert altyt quaet / In Goddeloose [...] Het was een ryck mans burgers zoon, &c.   muzieknoot 
Valerius, A. Het was een fraai rijk burgerskind
Valerius NGK1968(1626) (1626), p154 [nr. 42] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Geluckig is het Land,, / Dat God den Heer beschermt,, Op de Engelsche min   muzieknoot 
Valerius, A. Als ik uit wandelen ga
Valerius NGK1968(1626) (1626), p157 [nr. 43] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Al woud'ick,,Hoe soud'ick,,Volkomen danck,, / [...] Gaillarde Belle   muzieknoot 
Valerius, A. Belle qui me vas martirant
Valerius NGK1968(1626) (1626), p160 [nr. 44] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Geluckig is hy die leert sterven, / D'wyl hij leeft Isser yemant uyt Oost-Indien gekomen   muzieknoot 
Valerius, A. Est-ce Mars
Valerius NGK1968(1626) (1626), p164 [nr. 45] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Ach bitterheyt! / Ach! ach! waer vlieden wy? Engels Com again   muzieknoot 
Valerius, A. Come again
Valerius NGK1968(1626) (1626), p166 [nr. 46] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Wilt heden Nu treden Voor God den Heere; / Hem [...] Hey wilder dan wild   muzieknoot 
Valerius, A. Wilder dan wild (2)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p170 [nr. 47] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.O mensch! denct dat ghy toch / Syt sterf'lyck, [...] La Vignonne   muzieknoot 
Valerius, A. La Vignonne (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p174 [nr. 48] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Maraen, hoe moogt gy Spies en Lans / Verheffen [...] Almande Nonette   muzieknoot 
Valerius, A. Allemande nonnette
Valerius NGK1968(1626) (1626), p180 [nr. 49] txt transcr.De Heere geeft ons groote stof, / Om hem te geven [...] Kits Almande   muzieknoot 
Valerius, A. Kits allemande
Valerius NGK1968(1626) (1626), p184 [nr. 50] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Siet toch Heer,, Hoe dat weer,, Alsnu de [...] Fransche Gaillarde   muzieknoot 
Valerius, A. Franse gaillarde
Valerius NGK1968(1626) (1626), p189 [nr. 51] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.T'Spaensche gedrocht met haer gespuys / Quamen [...] Windeken daer het bosch van drilt   muzieknoot 
Valerius, A. Windje daar het bos af drilt
Valerius NGK1968(1626) (1626), p191 [nr. 52] txt transcr.Den mensche, Godes handen werck, / Geschapen om [...] L'orangée   muzieknoot 
Valerius, A. L'Orangère
Valerius NGK1968(1626) (1626), p194 [nr. 53] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Batavia ghy syt de Bruyd / Daer al de Werelt is om uyt. Engels Woddecot   muzieknoot 
Valerius, A. Amarylletje mijn vriendin
Valerius NGK1968(1626) (1626), p198 [nr. 54] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.O Heemskerck! noyt u kloecke daet / Uyt ons [...] Ballet   muzieknoot 
Valerius, A. Ballet O Heemskerk
Valerius NGK1968(1626) (1626), p202 [nr. 55] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Ay hoor eens buerman lieve kaer. / Wat brengt [...] 'tEngels Malsims   muzieknoot 
Valerius, A. Malle Sijmen
Valerius NGK1968(1626) (1626), p206 [nr. 56] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Verstandige, Handige, Dappere voochden vol trouw, [...] Engels Prins Daphne   muzieknoot 
Valerius, A. Engels prins Daphne
Valerius NGK1968(1626) (1626), p212 [nr. 57] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Myn ziele treur'! en doet u klachten! / Wend' u [...] Pavane Lachrime   muzieknoot 
Valerius, A. Lacrimae (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p216 [nr. 58] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Waer datmen sich al keerd of wend, / End waermen [...] Pots hondert duysent slapperment   muzieknoot 
Valerius, A. Pots honderdduizend slapperment
Valerius NGK1968(1626) (1626), p222 [nr. 59] txt transcr.G'lyck't eel gesteent, / Met gout vereent, O Heere! geeft so lange leeft, &c.   muzieknoot 
Valerius, A. O Heer geef zo lang leeft
Valerius NGK1968(1626) (1626), p225 [nr. 60] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.


tabelbreedte