Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanLandsaten altemael, / Com treed hier voor wee [...] Com sheap Herders deck jour heds, &c.   muzieknoot 
Valerius, A. Come shepherds deck your heads (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p228 [nr. 61] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Sullen ons verbluffen dees', / Die door vrees', Schoonste Nimphe van het Wout   muzieknoot 
Valerius, A. Schoonste nimf van het woud (1)
Valerius NGK1968(1626) (1626), p234 [nr. 62] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Ghy heerscher van het Spaensche bloedig Ryck, / [...] Courante Serbande   muzieknoot 
Valerius, A. Courante sarabande
Valerius NGK1968(1626) (1626), p238 [nr. 63] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Den Hoeder Israel / Slaept noch sluymert, maer siet wel La piquarde   muzieknoot 
Valerius, A. La Picarde
Valerius NGK1968(1626) (1626), p242 [nr. 64] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Merck,, toch hoe sterck,, Nu int werck,, sich al [...] Comedianten dans   muzieknoot 
Valerius, A. Zuivere schone vermakelijke maagd
Valerius NGK1968(1626) (1626), p247 [nr. 65] txt transcr.Wanneer een heerschend man / Syn herte trecket van Courante Seignor   muzieknoot 
Valerius, A. Och ongelukkige dag
Valerius NGK1968(1626) (1626), p250 [nr. 66] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Merck toch! wat een duyster wolcke / Hing den volcke Gaillarde Maurice   muzieknoot 
Valerius, A. La Maurice
Valerius NGK1968(1626) (1626), p254 [nr. 67] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Als Christi Bruyd was in den nood, / End' als [...] Pavane d'Espagne   muzieknoot 
Valerius, A. Pavane d'Espagne
Valerius NGK1968(1626) (1626), p258 [nr. 68] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Heer! als ick denck aen't goet / Dat ghy ons [...] Ballet. Questa dolce Sirena   muzieknoot 
Valerius, A. Questa dolce sirena
Valerius NGK1968(1626) (1626), p262 [nr. 69] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Voorwaer 'tis prys'lyck,, Hoe dat seer wys'lyck,, [...] Mrs. Mary Hofmans Almand   muzieknoot 
Valerius, A. Mrs Mary Hofman's Allemande
Valerius NGK1968(1626) (1626), p266 [nr. 70] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Siet Christen menschen! / Hoe dat naer wenschen, Courante Francoyse   muzieknoot 
Valerius, A. O Angenietje
Valerius NGK1968(1626) (1626), p270 [nr. 71] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Wat heeft God wond're daden / Tot aller tyd gedaan? Chi guerregiar desia, &c.   muzieknoot 
Valerius, A. Chi guerregiar desia
Valerius NGK1968(1626) (1626), p274 [nr. 72] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Des Hemels licht, Doet ons bericht, / Van Godes [...] Sonate mi un balletto, &c.   muzieknoot 
Valerius, A. Sonatemi un balletto
Valerius NGK1968(1626) (1626), p278 [nr. 73] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.De Heer in zynen Throon,, seer schoon, / Is groot [...] Fransche Courante   muzieknoot 
Valerius, A. De mei die komt ons bij zeer blij
Valerius NGK1968(1626) (1626), p282 [nr. 74] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.T'is een groot en heerlijc goet, / Dat ons God [...] Almande Monsieur   muzieknoot 
Valerius, A. Allemande monsieur
Valerius NGK1968(1626) (1626), p286 [nr. 75] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Och dat de mensch den Heer / Gehoorsaem waer altyt, Dimmi ch'รจ del mio core   muzieknoot 
Valerius, A. Dimmi che del mio cuore
Valerius NGK1968(1626) (1626), p290 [nr. 76] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Gy volckeren hoor aen! / Al gelyck,, Arm en [...] Ballet Marignault   muzieknoot 
Valerius, A. Ballet des trois princes
Valerius NGK1968(1626) (1626), p292 [nr. 77] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.


tabelbreedte