Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWanneer men ronde Goodjes heeft / En naar zyn' [...] Wat heeft de min geneugten in  
Altoos schaad / De Overdaad
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p57 [nr. 31]Moet ik, ô Minnaar, van u scheiden? / Gaat gy [...] Myn Dochter moet in 't Klooster gaan  
Getroost / Naar 't Oost. Hoogduitsche menuët Kloostermenuet
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p59 [nr. 32]Vat aan de fles! weläan, myn Vrinden, elk / [...] Lestmaal een Boer, Jaap enz.  
Al drinkende Laatstmaal een boer
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p61 [nr. 33]Is Celinde weêr te onvreeden? / Schuuwt gy nog [...] Kloris lief, myn tweede leeven!  
Celinde, neem geduld; / Uw Herder heeft geen schuld Cloris lief mijn tweede leven
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p63 [nr. 34]
,4a 4a,3B,3B,4aKippediefje en aardig Meisje / Gekandalizeerde Snoet De Engelsche Matroos  
Het mal / Gekal De Engelse matroos
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p64 [nr. 35]Ach! bekoorlyk Minnaresje, / En verruklyk [...] Scheuner oogen, scheuner strahlen  
Die Mint, / Verwint Schöner Augen schöne Strahlen
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p67 [nr. 36]Staak uw geschrei; hou moed! / Spaar uwen traanenvloed ô Lasterziek gemeen!  
De vertrooster. Engelsche menuët
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p68 [nr. 37]Als de trouw / Aan een Vrouw Studenten Marsch  
Verzint, eer gy begint Studentenmars
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p69 [nr. 38]Daar is geen vreugd, die my meer behaagt, / Dan [...] Marsch van Jonkheer  
De vrolyke Bacchant Mars van jonkheer
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p70 [nr. 39]Wel Dafne, is 't nog niet lang genoeg / Uw [...] Ei lieve, Jan, loop met een zet  
De onverschillige Pots honderdduizend slapperment
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p72 [nr. 40]Wat of dat toch weezen mag / Dat ik laetst wierd [...] Laatstmaal ging ik in het groen  
't Aangenaam krioel
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p73 [nr. 41]Schoon ik in uwe min / Eerst kon volmaaktheid vinden Zoet Zieltje, waarin min. Zynde dit een [...]  
Filis berouw
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p74 [nr. 42]'k Zie Febus thans / Ter gouden zonnevaart zich noopen Quel desespoir!  
Morgenstond. Menuët Quel désespoir
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p76 [nr. 43]Laat ons, lieve Rozemondje, / Wandlen in dit [...] Hoort den toon der Nachtegaalen  
Middag Hoor de toon der nachtegalen
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p77 [nr. 44]De Dagkoets daalt / Alrede in 't Westen neder Spaar, Meisjes, vry  
Avond Spaar meisjes vrij
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p79 [nr. 45]
a b : / / c c d dNu Diaan zich aan den Hemel / Met haar glinstrend [...] Wilt, ô Windje, zachtjes blazen  
Nacht Wil o windje zachtjes blazen
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p80 [nr. 46]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 2e 2e 4DToen u myn min, Volmaakte, kon bekooren, / Wierd [...] Als ik aanzie den glans van uw bruine ogen  
De zegepraalende minnaar Als ik aanzie de glans van uw bruine ogen
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p82 [nr. 47]
a a a b a b a bMyn Zoetje, lieve Poesje, / Wilt gy met my gaan Ik ging my laatst vermeiden  
Blyhart en Zoetje Trommeltje met snaren
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p84 [nr. 48]Amsterdam, wel waard te aanschouwen, / Als der [...] Tryn kedaer, wanneer zel 't wezen  
Lof der stad Amsterdam Ton humeur est Catherine
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p86 [nr. 49]Onlangs was ik by Klorimeen / Ik streelde haar en [...] Ik zat by Philis op een' tyd  
Leander maakt, door teêr gezucht, / Vergeefsch [...]
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p88 [nr. 50]Wyl ik om Bacchus denk, kryg ik weêr dorst; / [...] Puisque je vis, etc.  
Het trooitje Puisque je vis
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p89 [nr. 51]'k Wil tot aan myn sterfuur minnen, / En [...] Ik wil drinken all' myn dagen  
Minnaar en Drinkaärt Ik wil drinken al mijn dagen
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p91 [nr. 52]Het alverkwikkend Licht / Was laatst byna in 't westen Een Gryzaard vol van min  
Ach! ach! wat nood! / De Waard is dood Boire à son tour
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p92 [nr. 53]Speelgenootjes, / Speelgenootjes, welk een vreugd! Zoel zagt windje dat hier blaast  
Bruiloftszang Zoel zacht windje
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p95 [nr. 54]Charlotje is recht een schoon juweel, / Als zy [...] Mars van Marlbourgh  
Mooi Charlotje Mars van Marlborough
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p97 [nr. 55]In 't klaver weidje, / By het geurig bloemryk spreidje By 't ruisschend vlieten  
Raadzel
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p99 [nr. 56]
a a b c c b d d bHoe vaak, Celinde, hebben wy, in 't prilst der [...] Hoe lang is 't wel geleên, ô schoone Julia!  
Licht betrouwd, / Licht berouwt Hoe lang is het wel geleden ach schone Julia
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p100 [nr. 57]Wat is een Minnaar stapel zot, / Die altoos van [...] Bacchus Feest  
Een stuursche Meid / Beneemt de apteit Feest van Bacchus
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p101 [nr. 58]ô Zinverrukkende Katryntje! / Wat kuschte ik [...] Wanneer zal ik eens troost ontfangen?  
Nagedachtenis Wanneer zal ik eens troost ontvangen
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p103 [nr. 59]Waar is meer vermaak te vinden / Dan in 't byzyn [...] Wat is ons al vreugd gegeven  
Kracht der vrindschap Wat is ons al vreugde gegeven
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p105 [nr. 60]


tabelbreedte