Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scan'k Wierd in een' frisschen morgenstond, / Op 't [...] ô Daar de zilvre Waterstroom!  
Meizang O zielsverrukte avondstond
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p106 [nr. 61]Neen, neen, 'k stel myn liefde nooit weêr zo [...] [geen wijsaanduiding]  
Bruids menuët. Gevolgd naar het Fransche
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p109 [nr. 62]Gy wilt dat ik voor u zal dichten / Een Vaersje [...] Reveillez-vous, Belle endormie  
De dichter. Uit het Fransch vertaald Réveillez-vous belle endormie
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p110 [nr. 63]'k Geloof voor vast, myn Suikerdiefje, / Dat ik [...] Je croyois en aimant Colette  
De vieze Arlequin. Gevolgd naar het Fransche Tu croyais en aimant Colette
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p111 [nr. 64]Ik zing Jannetje haar min, / Ik zing Jan zyn liefde Pierre dans son Cabaret  
De eensgezindheid. Gevolgd naar het Fransche Pierre entrant au cabaret
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p112 [nr. 65]
4A 3b 3C 3C'k Voel my door uw byzyn streelen, / 'k Noem uw' [...] Duizend kusjes, duizendmalen  
De verwarde minnaar Ton humeur est Catherine
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p115 [nr. 66]Als onze Lente en Zomer zyn verdwenen, / Neemt [...] Mars van Oranje Gelderland  
Toen zy niet meer konden, / Zeiden ze 't was zonden Mars van Oranje Gelderland
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p116 [nr. 67]'k Heb, om nooit geen' Wyn te ontbeeren, / Ka [...] Tryn, kedaer, wanneer zel 't wezen?  
Prompte Katryntje Ton humeur est Catherine
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p117 [nr. 68]Dat zich een babok ziet verächten, / En ligt de [...] Dat wy, als 't luk ons komt vermindren  
Het werkje van een oogenblik
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p118 [nr. 69]Boet vry, Herderinnen, / Uw' lust om te minnen Aimable Nanette  
Verzuim van tyd / Baart dikwyls spyt
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p121 [nr. 70]Laatst kwam 't jonge Hospitaatje / Op een' morgen [...] Kleine Jalouzy  
De verstoorde kasteleines Kleine jaloezie
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p122 [nr. 71]
a b : / / c c / d e : / / cNeen, neen, 'k schuw voortaan, zeid Lysje 't [...] Ach! Lief, laat ik eens uw lipjes kusschen  
Voorzichtige Lysje. Menuët
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p123 [nr. 72]
a a b c c d d e f f e g c cJonge lui, uw beste tyd / Zy aan een Matres gewyd Wat viertuiten heeft het goud?  
Eerst Tryntje, Dan Wyntje
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p124 [nr. 73]Gy komt ons als de Violet / Uw Lenttyd openbaaren Feest van Ceres  
Beter by tyds als te laat Feest van Ceres
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p125 [nr. 74]Op een' morgen zag Annaatje, / Door een' groenen [...] Als men de sluizen door kwam vaaren  
Al te voorbaArig
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p126 [nr. 75]Hoe, wilt gy nog dat men u mint, Kind? / Daar gy [...] Sur le moulin d'amour  
De dwarspaal
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p127 [nr. 76]'k Zogt laatst by zeker jong aardig Annaatje, / [...] Le Roi entrant dans sa Cour  
Schyn bedriegt Le roi entrant dans sa cour
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p128 [nr. 77]Jou hondsvot van een knecht, / Wat rammelt ge aan [...] Pourquoi vous plaignez-vous  
Tyds genoeg Pourquoi vous plaignez-vous
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p129 [nr. 78]Ik hoor alle dagen / Blooden Tirsis klaagen Regnez dans mon ame  
De verliefden. Menuët Régnez dans mon âme
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p131 [nr. 79]Niet zoveel liefde; maar wat meer snorrepypen, / [...] Point tant d'Amour, un peu plus de Badinage  
De woeste minnares. Menuët
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p132 [nr. 80]Schaduw, stilte, duistere oorden, / Zyn de Liefde [...] Duizend kusjes, duizend maalen  
Cupidoos magt, / Vergeefs belagt Ton humeur est Catherine
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p133 [nr. 81]'k Zag laats myn ontrouw Ventje gaan, / Uit 't [...] De Dokter heeft aan my gezeid  
Leer om leer De dokter die heeft mij gezegd
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p134 [nr. 82]Troonvoerster van myn minnend hart, / 'k Herroep [...] Verlaat gy my, verheven Ziel?  
De smeekende minnaar Tranquilles coeurs
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p135 [nr. 83]Scheid ge u in 't eind' van my af, / Daar ons [...] Acht gy myn lyden dan niet?  
De geduldige minnaar Acht gij mijn lijden dan niet
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p135 [nr. 84]Gulde Venus, / Gulde Venus, hoor my thans Zoel zagt windje  
Verliefde Veldeling smeekt bystand van de Goôn; [...] Zoel zacht windje
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p138 [nr. 85]ô Hemel! ik gevoel, helaas! / Eene onverwachte [...] Tranquille Coeur  
De trots van Hagenroosje zwicht, / Voor [...] Tranquilles coeurs
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p141 [nr. 86]Myn bekoorlyk Hagenroosje, / Welk een nooit [...] Gy, ô groen getakte boomen  
Standvaste Hagenroos buigt zich voor Venus Kind; [...]
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p143 [nr. 87]De kop draait my gelyk een tol, / En al myn harssenwerk Mars van Marlbourgh  
Van veertig geen één Mars van Marlborough
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p146 [nr. 88]Mooi Naatje, / Een praatje Engelsche Jalouzy  
Goed overleg Engelse jaloezie
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p150 [nr. 89]Liefde, zou men u niet eeren, / Daar gy de [...] Waarom zouden wy niet drinken?  
't Vermogen der Liefde Waarom zouden wij niet drinken
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p153 [nr. 90]


tabelbreedte