Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMoet ik in dit naar bosschagie / Dan verstikken [...] Klagend sta ik als uw' Minnaar  
Die zoekt, die vind Klagend sta ik als uw minnaar
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p154 [nr. 91]Piet streelde mooi Zantje / Laatst onder haar kin De Herder Philander  
Bloode Pietje Is liefde zoet lijden
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p156 [nr. 92]ô Bacchus nat, / ô Bacchus nat! Vulkaan, die Heer  
't Vermogen van den Wyn
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p157 [nr. 93]Neen Bacchus brus, maar vry naar de pomp, / Gy [...] Myn lieve Annaatje, nu gaa ik heen  
Dronkemans berouw Is liefde zoet lijden
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p159 [nr. 94]'t Is nu een weekje net geleên, / Dat ik ging [...] Laatstmaal een Herder vol van min  
De Wandelaar. Hoogduitsche menuët Laatst kwam een herder vol van min
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p161 [nr. 95]
.4A.4A.3B.3B.4C.4C.3D 3D'k Heb all' myn levensdagen / Een goed Koetzier geweest Hoe lieffelyk is het jagen  
De ryder Hoe lieflijk is het jagen
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p163 [nr. 96]Weläan! 't is tyd, dat men Celinde groet, / En [...] Lestmael een Boer, Jaap Krelis &c.  
Celindes heuglyk Jaargety', / Viert Kloris met de [...] Laatstmaal een boer
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p164 [nr. 97]Ik was nog geen tien jaaren oud, / Toen my een [...] De Dokter heeft aan my gezeid  
De Min wekt zoete vreugd / In Ouderdom en Jeugd. [...] De dokter die heeft mij gezegd
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p167 [nr. 98]Dat de aterling de dood vreest en ontvlied, / En [...] Que les Mortels redoutent le trepas  
Vaudeville
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p170 [nr. 99]Laat, bidde ik, my die eer erlangen, / ô [...] Dat een wys Man soldaat kan weezen  
Verkrege wensch Dat een wijs man soldaat kan wezen
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p174 [nr. 100]Ach! Moederlief, 'k sterf van verdriet! / Ja, 't [...] De Doktor heeft aan my gezeid  
Het wipperspelletje De dokter die heeft mij gezegd
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p175 [nr. 101]Ik heb hier in dit doosje / Voor u een jeugdig Roosje J'ai des Immortelles  
De geestige hovenier J'ai des immortelles
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p177 [nr. 102]ô Wreede Mars, uw Krygsgeluid, / 't Geen weêr [...] Hoe lang zal ik, ô Ziels-Vorstin  
Lang gestreên, / Lang geween Het was in de zoete maand van mei
HernhNachtegaaltje(2)1764 (1764), p179 [nr. 103]


91-103 of 103

first
previous 30
last

tabelbreedte