Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanTot 's Heeren prijs verheven, / Broeders en [...] Gy Christen Broeders t' samen  
Bekentenisse des Geloofs
LusthofG1732 (1732), p222 [nr. 121]
a b a b c d c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot u o Godt, Vader gebenedijt, / Die in den [...] Die niet en gaet in der Godtlosen raet  
Voor de Vermaninge Psalm 001 Datheen
LusthofG1732 (1732), p226 [nr. 122]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrib'lacy en verdriet, / O Ziel wat moet gy lijden Als 't begint  
De tijd is hier
LusthofG1732 (1732), p227 [nr. 123]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUyt der diepten, o Heere, / Mijner benoutheyt groot O Heer, wilt my verhoren  
Den Cxxx. Psalm Psalm 130 Datheen
LusthofG1732 (1732), p231 [nr. 124]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVader, God van groter waerd' / Gy die den Hemel [...] Vader ons in Hemelryck  
Onze vader in hemelrijk
LusthofG1732 (1732), p232 [nr. 125]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVader, Godt in der eeuwigheyt, / Na u heb ick [...] Onse Vader in Hemelryck  
Onze vader in hemelrijk
LusthofG1732 (1732), p234 [nr. 126]
a a b b c c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVader ons in het Hemelrijck, / Daer is geen Vader [...] Vader, Godt in der Eeuwigheyt  
Onze vader in hemelrijk
LusthofG1732 (1732), p236 [nr. 127]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijdt u t' saem en juygt gy Christen scharen [...] O Onsen Godt, en Heer seer hoogh gepresen  
Vondel, J.J. van den] | Van de Hemel-vaert [...] Psalm 008 Datheen
LusthofG1732 (1732), p238 [nr. 128]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVersteende Menschen, die soo seer / Legt an u [...] Wilt gy wesen een Oorloghs Man  
Van 't lyden Christi Een ridder en een meisje jong
LusthofG1732 (1732), p239 [nr. 129]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden die hier nu zijn vergaert, / In des [...] Heer ick wil u uyt 's herten grondt  
Voor de Vermaninge Psalm 009 Datheen
LusthofG1732 (1732), p241 [nr. 130]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden nu wy in 's Heeren Naem / Vergadert [...] O Lieve Menschen over al  
Voor het Avondtmael O lieve mensen overal
LusthofG1732 (1732), p243 [nr. 131]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden, wat ons is voorgeschreven / Is nut tot [...] Heft op u hert, opent u ooren  
Tien geboden
LusthofG1732 (1732), p245 [nr. 132]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaeckt op, waeckt op, 't is meer dan tijdt, / En [...] O gy Krychs-lieden van Godts kracht  
Waak op waak op het is meer dan tijd
LusthofG1732 (1732), p246 [nr. 133]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hem die in Godts vreese staet, / En recht op [...] Myn Siel verheugt haer in den Heer  
Een meisje had een ruiter lief
LusthofG1732 (1732), p248 [nr. 134]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel Saligh is hy die Godt vreest, / En daer toe [...] Ter eeren van Godts hooge naem  
Na het Houwelyck Een ridder en een meisje jong
LusthofG1732 (1732), p249 [nr. 135]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWiens zielen oog geen Schepper ziet, / Sal niet [...] Een goedt nieuw Liedt dat is bedagt  
Het jaar is langer dan de dag
LusthofG1732 (1732), p250 [nr. 136]
a b a b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt gy wesen een Oorloghs Man, / Een Camper, een [...] Ter eeren van Godts hooge Naem  
Een ridder en een meisje jong
LusthofG1732 (1732), p252 [nr. 137]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy die hier by malkander zijn, / Broeders [...] O Saligh Bethlehem  
Na het Avondmael O zalig heilig Bethlehem
LusthofG1732 (1732), p255 [nr. 138]
a b a b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dancken u, O Godt en Heer, / Dat gy ons nu tot [...] Gy Volckeren des Aertrycks al  
Na de Vermaninge Psalm 100 Datheen
LusthofG1732 (1732), p256 [nr. 139]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


121-139 van 139

eerste
vorige 30
laatste

tabelbreedte