Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanEen nieu liedt wy anheven / Te singen uyt Godts woort Bedreigelycke geesten  
Van de Weder-geboorte Nu val du rijp du koude sneeuw
LusthofG1732 (1732), p52 [nr. 31]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Oorlofs-liedt aenhoort, / Dat ick u singen sal Meenenaers u verkleent  
Een Scheyd-liedt Van Helena
LusthofG1732 (1732), p54 [nr. 32]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen reyn herte, een vernieut leven, / En daer [...] Een gebroken hert na Godts behagen  
Jeugds-Vermaen Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
LusthofG1732 (1732), p56 [nr. 33]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen vernieut Hert en sin, / Wensch ick u Jeugt te samen Ick heb gesien den tydt  
Jeugts-Vermaen Ik heb gezien de tijd
LusthofG1732 (1732), p58 [nr. 34]
a b a b b c b c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEmanuel die is uytgetogen / Uyt zijns Vaders [...] De Werelt sal haer seer verblyden  
Mijn zinnetjes zijn mij doortogen
LusthofG1732 (1732), p61 [nr. 35]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn oordeelt niet menschen verkooren, / Op dat gy [...] Gabriël was van Godt gesonden  
Het was een klerkje dat ging ter school
LusthofG1732 (1732), p62 [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn straft my niet, O Heere / In uwen toorne seere Wilt my niet straffen Heere  
Psalm 006 Datheen
LusthofG1732 (1732), p63 [nr. 37]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGabriel was van Godt gesonden / In eenen Stadt [...] Heft op u hert, opent u ooren  
Tien geboden
LusthofG1732 (1732), p65 [nr. 38]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGedenckt o Menschen! t' aller tijdt, / Dat gy [...] Sterckt my o Godt, myn toeverlaet  
Nodige bedenckingh De lustelijke mei is nu in de tijd
LusthofG1732 (1732), p66 [nr. 39]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGenade, vrede t'samen / Na 't betamen Als 't begint  
Psalm 061 Datheen
LusthofG1732 (1732), p68 [nr. 40]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy Christenen hoort dit kleyn vermaen / En wilt [...] Anhoort Broeders en Susters te gaer  
Het voer een knaapje over Rijn
LusthofG1732 (1732), p70 [nr. 41]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die daer ooren hebt die hoort, / En roemt te [...] 't Zaet van de Vrouwen seer minjoot  
LusthofG1732 (1732), p71 [nr. 42]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die den Heere Christo dient, / Dient hem uyt [...] Gy kleyne Christen hoopken och!  
Ach Gott vom Himmel
LusthofG1732 (1732), p78 [nr. 43]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die uyt water ende Geest, / Van boven zijt geboren Een goet nieu liedt dat is bedacht  
An de nieuwelingen in Christo Het jaar is langer dan de dag
LusthofG1732 (1732), p80 [nr. 44]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy kleyne Christen hoopken och! / Moet wassen en [...] Dewyl de tyt voor handen is  
Wenn mein Stündlein vorhanden ist
LusthofG1732 (1732), p82 [nr. 45]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy volckeren des Aertrijcks al, / Singht den [...] Godt onsen Heer u loven wy  
Den 100 Psalm Psalm 100 Datheen
LusthofG1732 (1732), p84 [nr. 46]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy vriendekens, wilt hooren wat / Paulus [...] Vader ons in Hemelryck  
Over Romeynen 12 Onze vader in hemelrijk
LusthofG1732 (1732), p85 [nr. 47]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt heeft Mosi bevel gedaen, / Als Aaron 't [...] De Aerd' is onses Godts voorwaer  
Zegen-wensch, uyt Numeri 6 Psalm 024 Datheen
LusthofG1732 (1732), p87 [nr. 48]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt onsen Heer u loven wy, / En dancken u met [...] Gy volckeren des Aerttycks [!] al  
Een Lof-Sangh Psalm 100 Datheen
LusthofG1732 (1732), p87 [nr. 49]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodts Heylsame Genade, / Is alle menschen wel Al staen wy nu als bloemen  
Fortuin helaas
LusthofG1732 (1732), p88 [nr. 50]
a b a b b c b c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op u hert, opent u ooren, / Die hier [...] Gabriel was van Godt gesonden  
Troost der Armen Het was een klerkje dat ging ter school
LusthofG1732 (1732), p89 [nr. 51]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op u hert opent u ooren, / Gy aerdtsche [...] Gabriel was van Godt gesonden  
Van 't geven der Aelmoessen Het was een klerkje dat ging ter school
LusthofG1732 (1732), p92 [nr. 52]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op u hert, opent u ooren, / Gy hart volck en [...] Gabriel was van Godt gesonden  
De 10. Geboden Tien geboden
LusthofG1732 (1732), p94 [nr. 53]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHemels Vader ontfermt doch my, / Ick kenn' dat [...] Onse Vader in Hemelryck  
Onze vader in hemelrijk
LusthofG1732 (1732), p95 [nr. 54]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Paessche-Feest in Israel / Moest werden [...] De aerd' is onses Godts voorwaer  
Van 't Paesch-Feest Psalm 024 Datheen
LusthofG1732 (1732), p97 [nr. 55]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lieflijck en hoe fijn / Is 't, en hoe Saligh mede? Den Ouden Abraham  
Ik heb gezien de tijd
LusthofG1732 (1732), p100 [nr. 56]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lieflijck is den Echten staet, / Als 't na [...] Gy Christen hoort dit kleyn vermaen  
Een Bruylofs scheyd-lied Het voer een knaapje over Rijn
LusthofG1732 (1732), p101 [nr. 57]
a a b a b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe soud' ick zwijgen, siet, / Van den Bruyd'gom [...] Tot u, O myn Heer  
Moi et mon compagnon
LusthofG1732 (1732), p102 [nr. 58]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe gy Christen allegaer, / Wat de Heer [...] Ghy kleyne Christen hoopken, och  
Ach Gott vom Himmel
LusthofG1732 (1732), p105 [nr. 59]
a b a b c c b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck bid elck een wilt hooren, / En doet na Petrus raet O Heer wilt my verhooren  
Waerschouwinge voor Achterklap Psalm 128 Datheen
LusthofG1732 (1732), p107 [nr. 60]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte