Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanKom Jesus Godes Soon, / Kom Heer van alle Goon Aninsas quam in rouw  
Vlammen der liefhebende Ziele, tot haren Salighmaker Comtesse de Corsol
GrAchterhofken1664 (1664), p95 [nr. 48]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat of het eelste zy / Hier voor de Mensch te leeren Edel Artisten koen  
Beste en nutste geleertheydt Edele artiesten koen
GrAchterhofken1664 (1664), p96 [nr. 49]
.3A.3b.3A.3b.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick denck aen den tijdt voorleden, / Soo [...] O! Kers nacht schoonder dan de dagen  
H.A. / Abrahamsz, H.] | LIEFDE-KLACHT O kerstnacht schoner dan de dagen
GrAchterhofken1664 (1664), p97 [nr. 50]
4a 4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO onse Godt! Mens liever vol genade, / U komt toe [...] Vanden 8 Psalm.  
W.G. | Danck en Gebedt-Liedt Psalm 008 Datheen
GrAchterhofken1664 (1664), p100 [nr. 51]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls een Herder hoedt sijn Schapen, / Soo neemt [...] O mijn soete Herderinne  
N.G. | Erkentenis van [...]
GrAchterhofken1664 (1664), p101 [nr. 52]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenReynight mijn hert, o Koningh, Godt, mijn Heer, / [...] van den Psalm 50 God die der Goden Heer is [...]  
Een aendachtigh gebedt LIEDT Psalm 050 Datheen
GrAchterhofken1664 (1664), p102 [nr. 53]
.5A.5A.5B.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu vrolijck weest, nu vrolijck weest, / Na tijdts [...] Nu laat ons allegaer danckbaer zijn  
Fougers, A.] | Bruylofts-Liedeken Nu laat ons allegaar
GrAchterhofken1664 (1664), p105 [nr. 54]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGenooden, die gekomen zijt, / Ter bruyloft, om te [...] Florida &c.  
Stapel, C.] | Bruylofts-Liedt Florida zo het wezen mag
GrAchterhofken1664 (1664), p108 [nr. 55]
.4A.4A.4b.4C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Kinders wie ghy zijt, die hier in komt te [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Vaderlijck vermaen Liedt, aen de Kinderen
GrAchterhofken1664 (1664), p109 [nr. 56]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKinderkens hoort na mijn gedicht, / Leert uyt dit [...] Van den 68. Psalm. Staet op Heer toont u [...]  
Psalm 068 Datheen
GrAchterhofken1664 (1664), p110 [nr. 57]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeylighe rust begeerde haven, / Geluckigh endt [...] O! Kers-Nacht, &c.  
Rust-soeckingh O kerstnacht schoner dan de dagen
GrAchterhofken1664 (1664), p112 [nr. 58]
,4a.4a.4B.4a.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk roep, o God! met groot verlangen, / Tot u nu [...] O Kers nacht  
Wits, C.J.] | Gebedt om een [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
GrAchterhofken1664 (1664), p115 [nr. 59]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck kan, o Godt! my niet vernoegen / Ten sy ghy [...] den 118. [...]Psalm  
Wits, C.J.] | Geestelijcke [...] Psalm 118 Datheen
GrAchterhofken1664 (1664), p117 [nr. 60]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKan vriendt, een vriendt seer wel vermaecken? / [...] Als boven  
Wits, C.J.] Psalm 118 Datheen
GrAchterhofken1664 (1664), p118 [nr. 61]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreckt mijn' geest, o treft mijn' sinnen, / [...] Vanden 77. Psalm  
Boreel, Adam] | Heylige begeerte; [...] Psalm 077 Datheen
GrAchterhofken1664 (1664), p110 [nr. 62]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan aandacht wil ik Singen een aandachtigh liedt, [...] Daer wordt geredensift, &c.  
Kuijper, F.] | Van waare aendacht [...] Piper's pavan
GrAchterhofken1664 (1664), p122 [nr. 63]
.6A.3A.6b.6C.3C.6b.6D.6e.6D.6e.4f.2G.2G.2G.6f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAandacht is afgescheyden, / Van waan Godsdienstigheen Verdwaalde koninginne  
Kuijper, F.] | 2. Zang Verdwaalde koningin
GrAchterhofken1664 (1664), p124 [nr. 64]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoor aandachts schijn wordt meest het volck [...] De mensch wiens hert gelijck &c.  
3. Zang De mens wiens hart
GrAchterhofken1664 (1664), p125 [nr. 65]
.5A.5A.4B 4B 8c 4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBenaaude hert, dat heel van waar' aandacht [...] Wanneer het hert nu klaar, &c.  
Kuijper, F. | 4. Zang Philip's pavan
GrAchterhofken1664 (1664), p127 [nr. 66]
.6a.6B.6a.6B.4C.4D.4C.4D.1E.1E.1E.1E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! wat grootsheid, / Verbeeld sich Menschen brein! Repicavan  
Nietigheit van 's Menschen pooging, in d'aardsche [...] Repicaban
GrAchterhofken1664 (1664), p130 [nr. 67]
2a.3B.5B.5B.3c.1c.5B.2d.2d 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie is het die hier onbekommert / En in een soet' [...] Als 't begint  
Rey van Hemel spraken Ofte: Der vromen welstandt
GrAchterhofken1664 (1664), p132 [nr. 68]
.4a.4B.4a.4B.3c.4D.3c.4D.3e.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOneyndige, alsiend' oogh, / 't Welck alles van om hoogh De Son heeft ons berooft  
Voor den Vrede der Kercken Venus gij en uw kind
GrAchterhofken1664 (1664), p134 [nr. 69]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEensaam vertreck van 't oogh der Menschen, / In u [...] O Kers-nacht  
Reijers, J.] | Eensaemheydts Lof: [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
GrAchterhofken1664 (1664), p135 [nr. 70]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Mensch, gestelt om door het sond' afsterven / [...] Een Koopman die het eel, &c.  
Standt eens Christens Een koopman die het edelgesteente beminde
GrAchterhofken1664 (1664), p136 [nr. 71]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLoff' en ydele hoope, / Ach! houdt eens op voor [...] Amarilli mia billa  
Klachte der benauwde Ziele Amarilli mia bella
GrAchterhofken1664 (1664), p138 [nr. 72]
.3a.5b.3b.5c.3d.2d.3c 2e 2e 2e 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeweent mijn sangh beschreyt mijn stem / [...] Kits alemande  
Stalpart v. d. Wiele, J.] | Geestelijcke Ziele klacht Kits allemande
GrAchterhofken1664 (1664), p140 [nr. 73]
.4A.4A.4B 4B 2C 2C 2D 2D 2E 2E 2F 2F 4G 2H [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Groote Godt! toevlucht in noodt / Ons' Heeren [...] Van den Blinde-man  
Een Geestelijck GEBEDT-LIEDT Het regende zeer en ik word nat
GrAchterhofken1664 (1664), p143 [nr. 74]
.4A.4A.2B.3c.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is goedt hebt ghy met uwe mondt / De Wereldt [...] Wat vindt men nu al blinde lien  
Godt de prijs / [...] | Aen A. en H.C. Dochters. Als de heer verkeren wou
GrAchterhofken1664 (1664), p146 [nr. 75]
.4A.3b.4A.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick aen 't eeuwigh saligh leven / Ga mijn [...] O Kers-nacht  
Versterckingh van 't voornemen ter Deughden O kerstnacht schoner dan de dagen
GrAchterhofken1664 (1664), p148 [nr. 76]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO wat is 't een groote schat / Voor die 't vat Wat is 't onvernoeghde Mensch  
Rooleeuw, Reinier] | Reyn en kuysheyt [...] Schoonste nimf van het woud
GrAchterhofken1664 (1664), p150 [nr. 77]
4A 2A 4b 4C 2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 46

first
next 16
last

tabelbreedte