Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDe barre Winter is vervloogen, / Natuur verrezen [...] Hier heeft my Rozemond bescheiden  
MEY-ZANG Hier heeft mij Rozemond bescheiden
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p50 [nr. 30]
.4a.4B.4a.4BDe Zon rees naauw ter kimmen uit, / Of Thirsis, [...] Wanneer de Zon zyn Paarden mend  
HERDERS-KLAGT Wanneer de zon zijn paarden ment
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p51 [nr. 31]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DZa Bachus kinderen, / Gy die de koele Wyn bemind Que vous Trompette  
Aardig Lied, waar in vertoond word, het Verschil [...] Que vous trompettez
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p53 [nr. 32]
.2a.4B.2a.2B.4C.4C.2a.2Cรด Groote Min-Godin! / Neigt eens tot my uw Ooren Pourquoi vous plaignes vous  
Echoos Klagte aan Venus, om het Verlies van Narcissus Pourquoi vous plaignez-vous
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p55 [nr. 33]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3DAls Thirsis zag 't zoet Oog gestraal / Van [...] Als ik myn Philis Kuszen mag  
Thirsis verheugde Liefdens Zang Als ik mijn Phyllis kussen mag
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p56 [nr. 34]
.4A.4b.4A.4bGet Neeltje jou bruin Oogjes, / Uw Lonkjes zo vol [...] Op een aangenaame Vois  
Contre-Dans, of Boeren-Balet Boerenballet
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p57 [nr. 35]
.3a.3B 2B 4B.3c.3c 2D.4D.4E.4E.4F.4G.4G.4FWilt aanhooren, Zonder stooren / Wat ik u Zal zingen Op een aangenaame Vois  
Een Pleizierig Lied Zoet Katrijntje
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p58 [nr. 36]
2a,2a 3b 2c 2c 2D.3E.3E 2f 2f 3g 2h 2h.2IWat doed my ontstellen, / Staag in myn Gedagt Is de Liefde zoet lyden  
Een Nieuw Lied, gemaakt op 't Lands Oorlogs-Schip [...] Is liefde zoet lijden
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p59 [nr. 37]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3F.3e.3FHeldere Zonne Heldere Zonne Welkers Ligt, / Ieder [...] Zoet zagt Windje dat daar blaast  
ZANG Zoel zacht windje
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p61 [nr. 38]
2a 2a 2B 4B 4c 2d 2d 2d 2cTot Frankfoort buiten de Poort, / Daar stand 'er [...] Op een aangenaame Vois  
Een Droevig Liedeken In Frankrijk buiten de poorten
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p62 [nr. 39]
.3a.3B.3c.3BWat vind men in dees Tyd, / By veele Menschen [...] Wat is de Waereld loos  
Hedendaagsze Haat en Nyd, tusschen de voornaamste [...] Verrotte schelvis
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p63 [nr. 40]
.3A.4A.3B.3B 4C.4C.3D.2DAch! Schoonste van de Maagden, / Die my voor lang [...] Heele Winterze Nagten  
Een Vermaakelyke Vryagie, tusschen een Graaf en [...] Hele winterse nachten
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p65 [nr. 41]
.3a.3a.3B.3B 3C 3C.3d 3CWy wenschen u Geluk, o Vorst / Met Hollands [...] Myn Hert voorzeid is voor altyd  
Zeegen-Wensch, over het Doorlugtige Huis van [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p67 [nr. 42]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1DLaat de Faam maar Blaazen, / Over Berg en Dal Op een aangename Vois  
Een Nieuw Lied, over het Sluiten der Vreeden, [...] Juich Batavieren
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p69 [nr. 43]
.2a 3B.2a.2B.3C.3C.1D.1D.3DBesneedene Velden, Doorlugtige Boomen, / Aanhoord [...] De Doolende Lisander  
Een uitneemend schoon Minne-Lied Besneeuwde velden doorluchtige bomen
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p70 [nr. 44]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DDaar was een Jonkman met Min belaan, / Voor zyn [...] Slaapt gy 'er of Waakt gy myn zoete Lief  
Vryagie tusschen een Jonkman en een Jonge Dogter
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p72 [nr. 45]
.4A.4A.4B.4BWie wil hooren een Nieuw Lied, / Hoord toe men [...] Op een aangenaame Vois  
Een Droevig Lied van BIRON Biron
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p73 [nr. 46]
.3A.3b.3C.3b.3d.3E.3d.3EHet eenzaam Leeven is myn zin, / Het Huwelyk kan [...] Tryn, myn Engel, myn Godin  
Zaamenspraak tusschen een Jonkman en een Nonnetje Droge Kees
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p75 [nr. 47]
,4A,4b,4A,4A 3b,4bt'Za blaast nu uit Victorie, / Liefhebbers van ons Land Maria de Edel Princesze  
Pertinent Verhaal van de groote en volkoome [...] Maria edele prinses
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p77 [nr. 48]
.3a.3B.3a.3B,3C,2C.3d.2E 3E.3F.3FStad Antwerpen overschoonen, / Ik kom u spreeken aan t'Za Trompen en Trompetten  
Een t'Zaamenspraak, tusschen den Generaal [...] La marine
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p80 [nr. 49]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d.2CHollandsche Maagd gy Parel van u Steeden / Zegt [...] God groet u goede morgen Herderinne  
Oorlogs-Vryagie tusschen den Koning Van Vrankryk [...] Al wat men doet
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p82 [nr. 50]
.5a.5B.5a.5B.2c.2c.3D.3DHoord den Franszen Haan weer kraaijen, / En ziet [...] Mahomet aanhoord myn Klaagen  
Een Nieuw Lied, gemaakt op de zes Regimenten die [...]
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p84 [nr. 51]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4DAanhoord een Droevig Lied, / Wat ik u Zingen zal Van Helena  
Een Droevig Lied, van 't Schip de Zwarte Haan Van Helena
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p86 [nr. 52]
.3A.3B.3A.3B.3C.3d.3C.3dO Schoon verweelde Dageraad, / Ten Oosten uit gelooken Wanneer de Zon het Morgen rood  
HERDERS-GEZANG Tuszen DAMON en DOORINDE Wanneer de zon het morgenrood
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p90 [nr. 53]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d


tabelbreedte