Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanEen goet nieu Liedt heb ick bedacht / O broeders [...] Psalm 91  
Psalm 091 Datheen
NiSb1650 (1650), 2p455 [nr. 151]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet ernste laet ons merken aen / Wat over ons sal comen O arme Werelt, du bist verblindt  
O arme wereld du bist verblind
NiSb1650 (1650), 2p458 [nr. 152]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNae dat Christus Jesus was op verweckt / Van der [...] van den 51. Psalm. Ontfermt u over my arme [...]  
Psalm 051 Datheen
NiSb1650 (1650), 2p463 [nr. 153]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGantsch vervaerlijck zijn Heer die winden / Die u [...] van den 5. Psal. Verhoort o Godt &c.  
Psalm 005 Datheen
NiSb1650 (1650), 2p469 [nr. 154]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGebenedyt ons lieve Heer / Met uwes gheestes crachte Ick roep tot dy Heer Jesu Christ, &c.  
Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ
NiSb1650 (1650), 2p474 [nr. 155]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenInt Schipken gheeft u alle gaer / Wy moeten over varen Dewijl den tijdt voorhanden is  
Wenn mein St√ľndlein vorhanden ist
NiSb1650 (1650), 2p476 [nr. 156]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJohannes riep verheven, / Betert doch nu u leven Wilt my niet straffen Heere, &c.  
Psalm 006 Datheen
NiSb1650 (1650), 2p481 [nr. 157]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe Godts wonder wercken, / Diemen [...] Van den Coninck van Vranckrijck  
Aanhoort toch allegaar
NiSb1650 (1650), 2p484 [nr. 158]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy Christen al, / Hoort doch al na dit Liedt Van Helena  
Van Helena
NiSb1650 (1650), 2p489 [nr. 159]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt en Heer die ons soo heeft bemint, / En [...] Nu Truyrt mijn ziel in desen droeven standt  
Gaillarde Margriet
NiSb1650 (1650), 2p494 [nr. 160]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe haest is nu desen dach door, / Ten dunckt my [...] Alst begint  
Allemande de Pologne
NiSb1650 (1650), 2p498 [nr. 161]
.4A.4A.4A.3B.4A.4A.4A.3B.1C.1C.3D.2C.3D.2E.2E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wens o weerde lief, / Dat God wil ons gheleden alst begint  
NiSb1650 (1650), 2p501 [nr. 162]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWellekom moet ghy wesen / Dat ghy u tot ons went Het scheyden valt ons suerlijck  
Liefde verwint [naamspreuk] Haar borstjes in haar boezem
NiSb1650 (1650), 2p505 [nr. 163]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is een tijdt van scheyden, / Maer dancket God [...] Het scheyden valt ons suyrlijck  
Liefde verwint [naamspreuk] Haar borstjes in haar boezem
NiSb1650 (1650), 2p509 [nr. 164]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlsmen hier geestlijck vergaert / Soo schept het [...] Ick roep u o Hemelsche Vader aen, &c.  
Schoon liefje jent zeer excellent
NiSb1650 (1650), 2p511 [nr. 165]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe syn wy soo ellendigh / Dat wy yet draghen meer Ick hoorde een Maeghdeken singhen  
Rijke God wie zal ik klagen
NiSb1650 (1650), 2p516 [nr. 166]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Liedt sullen wy beginnen, / Van eenen strijt [...] Van Keulen op den Rhijn  
Van Keulen op de Rijn
NiSb1650 (1650), 2p521 [nr. 167]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck klaegh u mijnen noot, / O Coningh en Prins groot Nu laet ghy Heer oprecht, In vrede uwen knecht.  
Lofzang van Simeon [Datheen]
NiSb1650 (1650), 2p525 [nr. 168]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie kan Gods wijsheydt immermeer, / Ten vollen [...] Prins Roberts Mars  
Prins Robberts mars
NiSb1650 (1650), 2p530 [nr. 169]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm het leven hier na te erven / Moetmen de tijdt [...] van de Zee Roovers  
Phoebus is lang over de zee
NiSb1650 (1650), 2p535 [nr. 170]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMerkt op Godts woort, o Christen schaer / U Wet, [...] Vrienden die hier nu zijn vergaert  
Ick ben jonck [naamspreuk] / Ik ben jong [naamspreuk] Psalm 009 Datheen
NiSb1650 (1650), 2p538 [nr. 171]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy zijn hier nu verschenen, / Vergaert naer Gods Woordt Uyt der diepten, O Heere  
Ick ben jonck [naamspreuk] / Ik ben jong [naamspreuk] Psalm 130 Datheen
NiSb1650 (1650), 2p543 [nr. 172]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaer een die komen sal, die is des Heeren dagh, / [...] Van Helena  
Van Helena
NiSb1650 (1650), 2p549 [nr. 173]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


151-173 van 173

eerste
vorige 30
laatste

tabelbreedte