Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWy dancken u o Heere goet / Lieve Hemelsche Vader Ghebenedijt ons lieve Heer  
Allein zu dir Herr Jesu Christ
NiSb1650 (1650), 1p72 [nr. 31]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons den Heere dancken reyn / Lof ende prijs [...] Verheucht u lieve Christenen gemeyn  
Nun freut euch liebe Christen
NiSb1650 (1650), 1p75 [nr. 32]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnse Godt die eenich zijdt int wesen, / Met uwen [...] Vanden 133. Psalm  
Psalm 133 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p79 [nr. 33]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere Godt, wy loven u met vlijt / Voor alle [...] Vanden 129. Psalm  
Psalm 129 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p80 [nr. 34]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dancken u, o Godt en Heer / Dat ghy ons nu tot [...] Van den C. Psalm: Ghy volckeren des Aertrijcx al  
Psalm 100 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p82 [nr. 35]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons den Heere loven / Wy die hier zijn by een Van den Cxxv. Psalm Salich is hy bevonden  
Psalm 128 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p83 [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt onsen Heer u loven wy / En dancken dy met [...] Vanden 100. Psalm  
Psalm 100 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p86 [nr. 37]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGebenedijt, o mijn Ziel, altijt den Heer / Looft [...] Een aerdich Trommulaerken sonder deucht  
Een aardig trommelaartje
NiSb1650 (1650), 1p87 [nr. 38]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons den Heere loven, / Van al dat hy ons doet Wat hebt gy my te vraghen  
Wat hebt gij mij te vragen
NiSb1650 (1650), 1p93 [nr. 39]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnse vader in den Hemelrijck / Die ons heet [...] [geen wijsaanduiding]  
NiSb1650 (1650), 1p99 [nr. 40]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy bidden u, o Heere der heerscharen, / Die hier [...] Van den viii. Psalm  
Psalm 008 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p103 [nr. 41]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtich Heer / Wy bidden u aendachtich van den 23. Psalm  
Psalm 023 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p106 [nr. 42]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt Vader wy loven u, / Om u goedtheyt gepresen Uyt dieper noot  
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
NiSb1650 (1650), 1p108 [nr. 43]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy bidden u Vader eersaem / Vergadert hier in uwen naem vanden xxiiii. Psalm  
Psalm 024 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p110 [nr. 44]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt Almachtich Vader fijn, / Ghy die zijt [...] Door Adams val, &c.  
Durch Adams Fall ist ganz verderbt
NiSb1650 (1650), 1p113 [nr. 45]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeylige Godt wy roepen dy aen / Vergadert in uwen name Uyt dieper noot  
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
NiSb1650 (1650), 1p117 [nr. 46]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeeft pays en vreed' in onsen daghen, / o Heere [...] Van den 5. Psalm  
Psalm 005 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p118 [nr. 47]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy bidden u Vader ydoon / Door Christum dijnen [...] Vanden 24. Psalm  
Psalm 024 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p122 [nr. 48]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Menschen al wie dat ghy zijt / Neemt niet langh [...] Wel hem die in Godts vrese staet, &c.  
Ries, Hans de] Een meisje had een ruiter lief
NiSb1650 (1650), 1p126 [nr. 49]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen tijdt is hier, nae Schrifts vermaen, / Om [...] Op de selfde wijse  
Een meisje had een ruiter lief
NiSb1650 (1650), 1p129 [nr. 50]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons in s'Heeren Tempel gaen, / En doch den [...] Te Mey als de Voghelen singhen  
Te mei als alle vogels zingen
NiSb1650 (1650), 1p133 [nr. 51]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt al van Zuyden en van Oosten, / Die met [...] De vogelkens in der muyten  
De vogeltjes in de muiten
NiSb1650 (1650), 1p138 [nr. 52]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet een toegheneghen ghemoet, / Wensch ick u Gods [...] Van den 9. Psalm  
Psalm 009 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p142 [nr. 53]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMatheus schrijft int seste claer, / Hoe een [...] Gheeft my te drincken  
Geef mij te drinken naar mijn dorst
NiSb1650 (1650), 1p147 [nr. 54]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn mijnen Gheest, / Moet ick verjubileren van den 23. Psalm  
Psalm 023 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p156 [nr. 55]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJoannes sprac met woorden soet, / Soo Mattheo [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
[Brauwer, M. de] Geef mij te drinken naar mijn dorst
NiSb1650 (1650), 1p164 [nr. 56]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vrienden altesamen / Schickt u nu na t'betamen van den sesten Psalm  
Keersmaecker, Jacob de Psalm 006 Datheen
NiSb1650 (1650), 1p170 [nr. 57]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders en Susters en vreest doch niet, / Al [...] Ick hebbe ghedragen &c.  
Ik heb gedragen wel zeven jaar
NiSb1650 (1650), 1p174 [nr. 58]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort uwen roep al t'samen / Lieve Broeders en [...] Sy lieten my daer alleene  
Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
NiSb1650 (1650), 1p176 [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy cleyn hoopken uytvercooren, / En wilt gheen [...] Alst begint  
NiSb1650 (1650), 1p183 [nr. 60]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte