Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNiemant behoeft zig vreemt te houwen, / dat ik [...] Ik heb den bruy van 't luyzig vryen  
ONGESTAADIGE LIEFDE Ik heb de bras van het luizige vrijen
VrSpeelpop1730 (1730), p26 [nr. 18]Waer mag mijn Roosje wezen, / de Son is al geresen Verdwaeld zynse van de reden  
Vryagie tusschen LEANDER en ROZEMONT
VrSpeelpop1730 (1730), p27 [nr. 19]Zal dan mijn hert zo diep gewond, / door 't [...] Tranquille Coeur  
MINNE-LIED Tranquilles coeurs
VrSpeelpop1730 (1730), p29 [nr. 20]O waerde Lief gy laet mijn hart, / door duyzend [...] Als vooren  
MINNAARS-KLACHT
VrSpeelpop1730 (1730), p29 [nr. 21]Hoort eens na dees wonder klugten / Van een [...] Tryn ke daer hoe zal 't nou wezen  
Aardige en Vermakelyke Vrysters klagt Ton humeur est Catherine
VrSpeelpop1730 (1730), p30 [nr. 22]Moet ik dus nog langer leven, / Dan vergaen ik [...] Piet en Tryn  
Aerdige en Vermaakelyke Vryers klagt Ton humeur est Catherine
VrSpeelpop1730 (1730), p33 [nr. 23]Als ik aenzie de heldere stralen: / die uyt mijn [...] Op een schoone Voys  
Minne-klagt Als ik aanzie de heldere stralen
VrSpeelpop1730 (1730), p36 [nr. 24]Als ik aenzie de heldere stralen, / die uyt de [...] [geen wijsaanduiding]  
TEGENZANG Als ik aanzie de heldere stralen
VrSpeelpop1730 (1730), p36 [nr. 25]Minnen Kaet 't is te laet, / 't Is niet te verschoonen Op een aengename Voys  
Minne-Lied
VrSpeelpop1730 (1730), p37 [nr. 26]Hoe lang zal ik o hart vrindin / O Zilvia door [...] 't Was in de zoete maand van Mey  
MINNAARS KLAGT Het was in de zoete maand van mei
VrSpeelpop1730 (1730), p38 [nr. 27]Waerom zijnder zoo veel Juffers, / die nog niet [...] op een soete Voys  
Compritie gezang
VrSpeelpop1730 (1730), p40 [nr. 28]Waerom zijnder so veel Heeren, / Die nog niet [...] [geen wijsaanduiding]  
Zang der Juffers
VrSpeelpop1730 (1730), p41 [nr. 29]Sa sa monsjeurs treet op de wagen, / toe lustig [...] Voerman Jop nu smeert jou wielen  
Het Leven en bedryf van Gijsje Blok Sa voerman Job
VrSpeelpop1730 (1730), p41 [nr. 30]Daer zou een Meysje gaen halen Wijn, / Het was [...] Op een aengename Voys  
Zamenspraak, tusschen een Hazelaers-Boom en een [...] Het zou een meisje gaan om wijn
VrSpeelpop1730 (1730), p43 [nr. 31]Een stuk van liefde moet ik u verhalen / [...] Al wat men doet men kan geen &c.  
Waaragtig Historie Lied, van een Christen Dogter, [...] Al wat men doet
VrSpeelpop1730 (1730), p44 [nr. 32]Wel wat maekt gy hier o mijn schoon Bruynette, / [...] Gardames Moutons  
Vryage Lied, tusschen een Heer en een Harderin Garde mes moutons
VrSpeelpop1730 (1730), p47 [nr. 33]Vrienden aenhoord eens mijnen rouw, / Ik heb [...] Van de Schager-laan  
Een aardige klugt, van de mis-noegde Klaas, die [...] Van de Schagerlaan
VrSpeelpop1730 (1730), p50 [nr. 34]Lestmael ging ik my wat vermeyden, / Savonds in [...] Op een schoone Voys  
Nieuw Lied, van een Jonkman en een Jonge Dogter
VrSpeelpop1730 (1730), p51 [nr. 35]Wie en sou niet willen hooren / Op het geen ik [...] Daer was een Meysje jong van jaren  
Een nieuw Liedeken van een geveynsde Quezel Ik lig somtijds gehele nachten
VrSpeelpop1730 (1730), p52 [nr. 36]Ik ging laastmaal eens om een trant, / Met een [...] Van Marritje Plank  
Het zwierig en pleyzierig Trantje
VrSpeelpop1730 (1730), p53 [nr. 37]Den Winter, beginter: wee! wat is het kout, / Ik [...] Van klyn Phlipje  
Een nieuw Winter-Liedeken Boksvoetje
VrSpeelpop1730 (1730), p55 [nr. 38]t' Amsterdam in de Vijselstraet / Savonds laet Op een soete Voys  
Aardig Voorval in de Vyze-lstraat
VrSpeelpop1730 (1730), p56 [nr. 39]Wanneer sal mijn klagen nu eens ten eynde zijn, / [...] Als 't begint  
Samenspraek, tusschen een Vryer en een Vryster
VrSpeelpop1730 (1730), p57 [nr. 40]Daer was'er een Meysje van Harlinge, / Luystert [...] Op een aangename Voys  
Een Amoureus Liedeken
VrSpeelpop1730 (1730), p58 [nr. 41]Bedroefde wereld vol van haet en nijd, / De Satan [...] O schoon Cato  
Droevig Lied, geschiet tot Dantzig Schone Cato
VrSpeelpop1730 (1730), p59 [nr. 42]Meester mag ik maendag maken? / Ja jongen ja Op een aengename Voys  
Een nieuw vermakelyk Lied, van een Meester en zyn [...]
VrSpeelpop1730 (1730), p62 [nr. 43]Vrinde luystert met Propoost, / En hoe dat 'er [...] Water-en-Bry met kluyten  
Wonder Avontuur van een Mosselman, die met zyn [...]
VrSpeelpop1730 (1730), p63 [nr. 44]De Wijn aen 't planten, / Larisant wiedant aen 't [...] Als 't begint  
Op de Lof van de Wyn
VrSpeelpop1730 (1730), p65 [nr. 45]Het komt niemant vreemt tevoor, / Dat men [...] Van Liereboela  
De HAAGSCHE ZWIER O jammer en ellende
VrSpeelpop1730 (1730), p66 [nr. 46]Venez belle Bergore [!], / Ma chere janneton Flon, flon, &c.  
AIR Nouveau Flon flon la rira dondaine
VrSpeelpop1730 (1730), p68 [nr. 47]


tabelbreedte