Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanKom schoone Herderinne, / De waerdste die ik min Op dezelve voys van Flon flon la &c.  
Het voorgaande LIED in 't Duyts Flon flon la rira dondaine
VrSpeelpop1730 (1730), p69 [nr. 48]Ik quam laest over den Dam gegaen, / daer vond ik [...] Schaape vlys met Bossche Knolletjes  
ZANG
VrSpeelpop1730 (1730), p70 [nr. 49]Ras op mijn vrindinne, / en schoone Herderinne Lestmael ging ik Spanceeren  
Herders Minnelyk Mey-liedeken Laatstmaal ging ik spanseren
VrSpeelpop1730 (1730), p71 [nr. 50]Ach Jonkmans ik moet u vragen, / Waerom dat gy my [...] Kupido ik moet u klagen  
VRYSTERS-KLAGT Ton humeur est Catherine
VrSpeelpop1730 (1730), p72 [nr. 51]Kupido ik moet u klagen, / 'k Ben zo treurig van gemoet Piet en Tryn  
MAAGDE-KLAGT Ton humeur est Catherine
VrSpeelpop1730 (1730), p74 [nr. 52]Ey vrienden luystert na dit lied, / Wat dat in [...] Van de Schagerlaan  
Klugt van een aerdige Schoenlapper Van de Schagerlaan
VrSpeelpop1730 (1730), p74 [nr. 53]Ach hoe zit ik nu te muffen, / Als een groote [...] Ik kryg al weer myn ouwe grillen  
De Uyterse Ligtmis of het Kind van Weelden Ik krijg alweer mijn oude grillen
VrSpeelpop1730 (1730), p77 [nr. 54]Ik was lestmael in een alliantie, / Met een [...] Op een aangename Voys  
Trant van een Jonkman, en een Brabands Meysje
VrSpeelpop1730 (1730), p79 [nr. 55]
,4a,4B,4a,4BEylaes ik mag wel dugten, / Over mijn verdriet De Spilonk van dispiracy, &c.  
Een Nieuw Lied, van een Minaer die zyn Hooft [...] De spelonk van desperatie
VrSpeelpop1730 (1730), p80 [nr. 56]Ach dat edel Bagchus nat, / dat verheught mijn [...] Sinter Klaes goet Heylig Man  
DRINK-LIED Belle Iris
VrSpeelpop1730 (1730), p81 [nr. 57]Verdwaelde Koninginne fijn / Het Hof al van den Koning Als 't begint  
Een Nieuw Vermakelyk Lied Verdwaalde koningin ?
VrSpeelpop1730 (1730), p82 [nr. 58]
4A 3b 4A 3bWilder dan wilt wie salder mijn temme, / Plagt ik [...] Myn Oogjes weenen  
Klaeg Lied van een Jonkman, genaemt Hansje van [...] Bedroefd hartje
VrSpeelpop1730 (1730), p84 [nr. 59]Wat baert de Liefde droeve vrugten, / Ag! ag! hoe [...] Komt Vrienden aenhoord mijn klagte  
Een bedroefde Vrysters klagt Al wat men doet
VrSpeelpop1730 (1730), p87 [nr. 60]Loome Piet bad onder 't zingen, / Zijn beminde om [...] Op een schoone Voys  
Zang van Loome PIET
VrSpeelpop1730 (1730), p89 [nr. 61]Een goe Remedie kostelijk, / Om te maken goe vrouwe Van de Dogter met de kaele Jonker  
Nieuw Liedeken ofte Remedie, om quae Vrouwen goed [...]
VrSpeelpop1730 (1730), p90 [nr. 62]
A b A b C C b


tabelbreedte