Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanGodt den Vader in Hemelrijck, / Wy dancken u [...] Vader ons in Hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
Twisck KLb1633 (1633), p77 [nr. 31]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt, Vader, Soon, en heylighen Gheest, / Een [...] Godt den Vader woon ons by  
Gott der vater wohn uns bei
Twisck KLb1633 (1633), p78 [nr. 32]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJonckman het is wel haest te trouwen, / Maer te [...] Tis nu by na twee Jaer verstreecken  
Zal ik nog langer in hete tranen
Twisck KLb1633 (1633), p79 [nr. 33]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelcoom Jonck-man, welcoom Jonck-vrouwe, / In 't [...] Op de selfde wijse  
Zal ik nog langer in hete tranen
Twisck KLb1633 (1633), p82 [nr. 34]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt den Heer sette van 't begin / 't Houwelijck [...] Reyst buytens lants al Coopmans vroet  
Rijs uit de slaap nu niet en vaak
Twisck KLb1633 (1633), p84 [nr. 35]
a b b b c b b b c c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeldien die een echtelijcke / En deuchtsame [...] Leefter wel yemant soo blijde  
Gelijk als de witte zwaan
Twisck KLb1633 (1633), p87 [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons de vrome Vrouwen / Haer eer en lof aenschouwen Ten is niet lang gheleden  
Allemande amoureus
Twisck KLb1633 (1633), p92 [nr. 37]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons onvrome wijven / Haer aerdt en doen [...] Na de selve wijse.  
Allemande amoureus
Twisck KLb1633 (1633), p96 [nr. 38]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel dien die Godt den Heere vreest / Op sijn [...] Van den hondertsten Psalm  
Psalm 100 Datheen
Twisck KLb1633 (1633), p99 [nr. 39]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn alderliefste Bruyt en Wijf / Ick bemin u van [...] Vader ons in Hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
Twisck KLb1633 (1633), p101 [nr. 40]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dancken u lieve Vadert / Dat ghy ons hebt gepaert [geen wijsaanduiding]  
Twisck KLb1633 (1633), p103 [nr. 41]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO wijn ed'le Wijn met namen, / Niet soo [...] Leefter wel yemandt soo blijde  
Gelijk als de witte zwaan
Twisck KLb1633 (1633), p104 [nr. 42]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy jonghe ghesellen, / En merckt wel [...] Van Aerjan-maet  
Ariaan Maat
Twisck KLb1633 (1633), p107 [nr. 43]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe ick ter werelt meer verkeer, / Oost ofte [...] Hoort toe ghy jongh ghesellen jent  
Ga hem toe
Twisck KLb1633 (1633), p111 [nr. 44]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO soete jeughde,, hoe haest zijt ghy / Met u [...] Lief uytvercoren, lief triumphant  
Lief uitverkoren lief triomfant
Twisck KLb1633 (1633), p115 [nr. 45]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer ick deur fantasy / Stont swarelijck te peynsen Jonckheydt den tijdt is hier  
De tijd is hier
Twisck KLb1633 (1633), p117 [nr. 46]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeliefde jeught al tot Sardam, / Met dit ghedicht [...] Wel op wel op, ick gae ter jacht  
Windje daar het bos af drilt
Twisck KLb1633 (1633), p123 [nr. 47]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Heer wil u al van u jeught, / Tot in u [...] Gelijck die Sterre vercieren claer  
Belle qui me vas martirant
Twisck KLb1633 (1633), p126 [nr. 48]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen lieffelijcke groet,, sijn moet / Aen u [...] Reyn maeghdelijn eerbaer pilaer  
Allemande de fleur
Twisck KLb1633 (1633), p127 [nr. 49]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lieve soete jeucht vermaert / In tijdts van 't [...] Christus du bist dach ende licht  
Christe qui lux es et dies
Twisck KLb1633 (1633), p130 [nr. 50]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeerstich wil ick gaen dichten: ,, om te stichten [...] Den Coningh van Aveerne, ic seg u geerne  
Psalm 061 Datheen
Twisck KLb1633 (1633), p133 [nr. 51]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO werelt met u schijn / En schijn heylighe saecken Hoe soud ick swijghen siet  
Moi et mon compagnon
Twisck KLb1633 (1633), p135 [nr. 52]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen vroom ghemoet-wensch ick de jeucht / [...] Vanden 145. Psalm in 't oude Psalm-boeck  
Lovertjes dat zijn lovertjes
Twisck KLb1633 (1633), p138 [nr. 53]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaeckt op present,, Maegdekens jent, / Wilt vande [...] Waeckt op met vreught,, o jonghe jeught  
Twisck KLb1633 (1633), p141 [nr. 54]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy Hemelsche goeden beminnen / Boven des [...] O Heere ghy staet altijdt in mijnen sinnen  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Twisck KLb1633 (1633), p143 [nr. 55]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenade en vree,, des Heere wijshee / Wensch ick [...] Jerusalem hoort uw Coninghs woordt  
O mens aanhoor des Heren woord
Twisck KLb1633 (1633), p145 [nr. 56]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaeghden verkooren,, ghy zijt te hooren / [...] De werelt is gheheel in roeren  
De wereld is nu heel in roer
Twisck KLb1633 (1633), p147 [nr. 57]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen levens tijdt is bequamer tot deught / En tot [...] Van den 50. Psalm  
Psalm 050 Datheen
Twisck KLb1633 (1633), p152 [nr. 58]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen oprecht hart met een recht vroom ghemoedt / [...] Van den eersten Psalm: Die niet en gaet &c.  
Psalm 001 Datheen
Twisck KLb1633 (1633), p154 [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is de werelt hoogh ghe-eert, / Anders dan sno [...] Van welcke landt soo komstu her  
Gerrit van Velsen
Twisck KLb1633 (1633), p156 [nr. 60]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte