Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMeisje, zoete Sus / Geef me een kusch Air  
KUSCHJES
AZangburg(1)1761 (1761), p59 [nr. 31]Zoete Zus / Zoete Zus Zou ik niet  
DRINK en KUSCH-ZANG Zou ik ooit
AZangburg(1)1761 (1761), p59 [nr. 32]'k Mag het trouwen wel beklagen, / Arme Filida ween vry Filida lag neêrgezegen  
VROUWEN VERDRIET Neeltje heeft met lobberigs Wijntje
AZangburg(1)1761 (1761), p62 [nr. 33]Gy kunt me alleen, ô schoone Maagd bekoren / Uw [...] Schermschool  
VERLIEFDE MINNAAR Pistolet
AZangburg(1)1761 (1761), p64 [nr. 34]Ik moet lachen uit den treuren, / Dat de Juffers [...] Pitete Jaloesie  
OLY A LA MODE Petite jalousie
AZangburg(1)1761 (1761), p66 [nr. 35]Kom zoete Guitje, / Myn poezel Bruidje Charmante Blonde  
MINNARY Charmante blonde
AZangburg(1)1761 (1761), p68 [nr. 36]Schoenmakers met uw leesten, / Gij noble, blyde geesten Ik breng u op een dronkje  
SCHOENMAKERS GEZANG Ik breng u op een dronkje
AZangburg(1)1761 (1761), p70 [nr. 37]Op deze stond / Zal Rozemond Allemande  
ROSEMOND Allemande Ik prees weleer
AZangburg(1)1761 (1761), p71 [nr. 38]Juffer Biegt! / Wagt u dat gy liegt Menuët van Locatelli  
De PATER in zyn BIEGTSTOEL Menuet van Locatelli
AZangburg(1)1761 (1761), p73 [nr. 39]Ach! ach! ach myn schoone Aardsgodinne! / Ach! [...] Kom, kom, kom myn Engel vol van waarde  
HERSTELDE LIEFDE Kom ach kom
AZangburg(1)1761 (1761), p76 [nr. 40]Waar zoo heen? ei Heer Doctoor! / Geef gehoor Als ik denk op myn Margo  
MINNARY BEDRIEGERY Les Feuillantines
AZangburg(1)1761 (1761), p80 [nr. 41]Geeft acht om 't Manuaal van 't kuschen, / Te [...] Nous irons en Angleterre  
't Manuaal van kuschen, Om Brand te Bluschen Nous irons en Angleterre
AZangburg(1)1761 (1761), p83 [nr. 42]Laat my eenzaam zitten visschen, / Aan het kantje [...] Hoe lieflyk is het jagen  
Het Horendragen. Kan Teuw behagen Hoe lieflijk is het jagen
AZangburg(1)1761 (1761), p84 [nr. 43]Nu is het Kurmis Ka: / Nu loopt de Jeugd op stelten Ihr schöne horet an  
Kermis vreugd. Voor de Jeugd Schoon dat ik onder het groen
AZangburg(1)1761 (1761), p86 [nr. 44]Geluk, geluk, ô stralen / Van 't lieflyk hemellicht Het was laatst op een Morgen  
Het nieuwe Jaar Verheugd het Paar Het was laatst op een morgen
AZangburg(1)1761 (1761), p89 [nr. 45]Laat ik jou puikschoone Meid, / Eens gevoelen [...] Robin Turelure lure  
Een zootje kuuren, / Van turelure Robin turelurelure
AZangburg(1)1761 (1761), p91 [nr. 46]Ik zal zingen, / Hoe zonderlingen Ach moei Meisje, ik wou je wel zoenen  
LIBERS WYNTJE VERJAAGT TRYNTJE Ach mooi meisje ik wou je wel zoenen
AZangburg(1)1761 (1761), p94 [nr. 47]Hoe zal 't lukken bolle Meid! / 'k Zal het langer [...] Tryn myn Engel, myn Godin  
De VRYEREY Is DWINGLANDY Droge Kees
AZangburg(1)1761 (1761), p96 [nr. 48]Ik moet lachen om dees praat, / Dat zyn zeker [...] Liefste Fillis hoord myn klagt  
ANTWOORD van KLIMEEN op het VOORGAANDE Liefste Phyllis hoor mijn klacht
AZangburg(1)1761 (1761), p98 [nr. 49]Kom Mietje geeft me een zoen. / Wel Jantje dat [...] Jan koopt me een Kermis  
Een Minne Lietje Voor Jantje en Mietje Joan's placket is torn
AZangburg(1)1761 (1761), p100 [nr. 50]Ik droomde laast iets raars, en sliep / Heel zagt [...] 't Is veertien weeken nu geleen  
EEN MINNEDROOM IS WELLEKOOM Het is veertien weken nu geleden
AZangburg(1)1761 (1761), p102 [nr. 51]ô Wie kan de vreugd bepaalen, / Die de Min stort [...] Wat is ons al vreugd gegeven  
De Herder zingt den Lof der Min Bevestigt van zyn [...] Wat is ons al vreugde gegeven
AZangburg(1)1761 (1761), p105 [nr. 52]Weest verblyd, / Weest verblyd Zou ik ooit  
MAAGDOM VERLOOREN Zou ik ooit
AZangburg(1)1761 (1761), p107 [nr. 53]ô Droes! hoe zal het wezen! / Wat zit ik bang te [...] 't Sinjeurtje  
PIET STELD MET LUST, / KATRYN GERUST Het sinjeurtje
AZangburg(1)1761 (1761), p110 [nr. 54]Mich Man, mich Man, mich Man is Dood / Hoo, hoo, [...] Daar was een Heertje over den Dyk  
LYKKLAGT Daar was een heertje over de dijk
AZangburg(1)1761 (1761), p112 [nr. 55]Valsche Herder hoort my klagen, / Die myn liefde [...] Dianier vreugd van myn leven  
VERWARDE LIEFDE Que chacun de nous s'énivre
AZangburg(1)1761 (1761), p113 [nr. 56]Ik heb u Daffe [!] langs de streken / Van 't [...] Reveillez vous belle endormïe  
Réveillez-vous belle endormie
AZangburg(1)1761 (1761), p115 [nr. 57]Zweig Roosje zweig, ei helpt me klagen! / Het [...] Dat wy als het luk ons komt vermindren  
Ik lig somtijds gehele nachten
AZangburg(1)1761 (1761), p117 [nr. 58]'t Is waar gy baat my niet, ô wreden! / Dus [...] Op haare voorgaande toon [Reveillez vous [...]  
Réveillez-vous belle endormie
AZangburg(1)1761 (1761), p117 [nr. 59]Helaas! Helaas! ik kan niet meêr, / Myn Roosje [...] Verlaat gy my verheven ziel  
Tranquilles coeurs
AZangburg(1)1761 (1761), p118 [nr. 60]


tabelbreedte