Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMeisje, zoete Sus / Geef me een kusch Air  
KUSCHJES
AZangburg(1)1761 (1761), p59 [nr. 31]
3A.2A.2b 2b 2b 2C.2CZoete Zus / Zoete Zus Zou ik niet  
DRINK en KUSCH-ZANG Zou ik ooit
AZangburg(1)1761 (1761), p59 [nr. 32]
2A 2A 4A 4b 4b 2A 2A 4A'k Mag het trouwen wel beklagen, / Arme Filida ween vry Filida lag neêrgezegen  
VROUWEN VERDRIET Neeltje heeft met lobberigs Wijntje
AZangburg(1)1761 (1761), p62 [nr. 33]
4a 4B 4a 4B 5C 4C 2D 2D 5DGy kunt me alleen, ô schoone Maagd bekoren / Uw [...] Schermschool  
VERLIEFDE MINNAAR Pistolet
AZangburg(1)1761 (1761), p64 [nr. 34]
.5a.5a.5b.2C.2C.3bIk moet lachen uit den treuren, / Dat de Juffers [...] Pitete Jaloesie  
OLY A LA MODE Petite jalousie
AZangburg(1)1761 (1761), p66 [nr. 35]Kom zoete Guitje, / Myn poezel Bruidje Charmante Blonde  
MINNARY Charmante blonde
AZangburg(1)1761 (1761), p68 [nr. 36]
.2a.2a.2B.2c.2c.2BSchoenmakers met uw leesten, / Gij noble, blyde geesten Ik breng u op een dronkje  
SCHOENMAKERS GEZANG Ik breng u op een dronkje
AZangburg(1)1761 (1761), p70 [nr. 37]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B.3BOp deze stond / Zal Rozemond Allemande  
ROSEMOND Allemande Ik prees weleer
AZangburg(1)1761 (1761), p71 [nr. 38]
.2A.2A.5B.2A.2A.3B.2C.5D.3D.3D.2C.3E.3EJuffer Biegt! / Wagt u dat gy liegt Menuët van Locatelli  
De PATER in zyn BIEGTSTOEL Menuet van Locatelli
AZangburg(1)1761 (1761), p73 [nr. 39]
2A 3A.4A 2b 2b.2A 3c 3c,2D.2D 3DAch! ach! ach myn schoone Aardsgodinne! / Ach! [...] Kom, kom, kom myn Engel vol van waarde  
HERSTELDE LIEFDE Kom ach kom
AZangburg(1)1761 (1761), p76 [nr. 40]
1A 1A 1A.3b 1A 1A 1A.2C.5b.3D.3D.5e.5F.5e.5FWaar zoo heen? ei Heer Doctoor! / Geef gehoor Als ik denk op myn Margo  
MINNARY BEDRIEGERY Les Feuillantines
AZangburg(1)1761 (1761), p80 [nr. 41]
4A 2A 4A 4b 2C 2C.2bGeeft acht om 't Manuaal van 't kuschen, / Te [...] Nous irons en Angleterre  
't Manuaal van kuschen, Om Brand te Bluschen Nous irons en Angleterre
AZangburg(1)1761 (1761), p83 [nr. 42]
.4a 4B.4B.4B.4c 3c 3c.4D 4E 4ELaat my eenzaam zitten visschen, / Aan het kantje [...] Hoe lieflyk is het jagen  
Het Horendragen. Kan Teuw behagen Hoe lieflijk is het jagen
AZangburg(1)1761 (1761), p84 [nr. 43]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D.1D.1DNu is het Kurmis Ka: / Nu loopt de Jeugd op stelten Ihr schöne horet an  
Kermis vreugd. Voor de Jeugd Schoon dat ik onder het groen
AZangburg(1)1761 (1761), p86 [nr. 44]
.3A.3b.3b.3A.3A.3c.3c.3D.3D.3e.3e.3F.3FGeluk, geluk, ô stralen / Van 't lieflyk hemellicht Het was laatst op een Morgen  
Het nieuwe Jaar Verheugd het Paar Het was laatst op een morgen
AZangburg(1)1761 (1761), p89 [nr. 45]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3DLaat ik jou puikschoone Meid, / Eens gevoelen [...] Robin Turelure lure  
Een zootje kuuren, / Van turelure Robin turelurelure
AZangburg(1)1761 (1761), p91 [nr. 46]Ik zal zingen, / Hoe zonderlingen Ach moei Meisje, ik wou je wel zoenen  
LIBERS WYNTJE VERJAAGT TRYNTJE Ach mooi meisje ik wou je wel zoenen
AZangburg(1)1761 (1761), p94 [nr. 47]
2a.2a,3b,2C.2C.5b,2C.2C.5CHoe zal 't lukken bolle Meid! / 'k Zal het langer [...] Tryn myn Engel, myn Godin  
De VRYEREY Is DWINGLANDY Droge Kees
AZangburg(1)1761 (1761), p96 [nr. 48]
4A 4b 4A 4A 4b 4bIk moet lachen om dees praat, / Dat zyn zeker [...] Liefste Fillis hoord myn klagt  
ANTWOORD van KLIMEEN op het VOORGAANDE Liefste Phyllis hoor mijn klacht
AZangburg(1)1761 (1761), p98 [nr. 49]
4A 4b 4A 4A 4C 4d 4d 1E.3C 1E 1E 1E 1E.3CKom Mietje geeft me een zoen. / Wel Jantje dat [...] Jan koopt me een Kermis  
Een Minne Lietje Voor Jantje en Mietje Joan's placket is torn
AZangburg(1)1761 (1761), p100 [nr. 50]
3a.3B.2a 4B 4a 4a 3a.3BIk droomde laast iets raars, en sliep / Heel zagt [...] 't Is veertien weeken nu geleen  
EEN MINNEDROOM IS WELLEKOOM Het is veertien weken nu geleden
AZangburg(1)1761 (1761), p102 [nr. 51]
.4A.3B.3B.4A.3c.3c.3D.3Dô Wie kan de vreugd bepaalen, / Die de Min stort [...] Wat is ons al vreugd gegeven  
De Herder zingt den Lof der Min Bevestigt van zyn [...] Wat is ons al vreugde gegeven
AZangburg(1)1761 (1761), p105 [nr. 52]
4a 4a 4a 4a 4B 4B 4B 4BWeest verblyd, / Weest verblyd Zou ik ooit  
MAAGDOM VERLOOREN Zou ik ooit
AZangburg(1)1761 (1761), p107 [nr. 53]
2A 2A 4A 4b 4b 2A 2A 4Aô Droes! hoe zal het wezen! / Wat zit ik bang te [...] 't Sinjeurtje  
PIET STELD MET LUST, / KATRYN GERUST Het sinjeurtje
AZangburg(1)1761 (1761), p110 [nr. 54]
.3a.3a.3B 4B.4C.4C.3d.3C.3CMich Man, mich Man, mich Man is Dood / Hoo, hoo, [...] Daar was een Heertje over den Dyk  
LYKKLAGT Daar was een heertje over de dijk
AZangburg(1)1761 (1761), p112 [nr. 55]
.4A 1B 1B 1B 1B.4A.3C 1C 1C.3AValsche Herder hoort my klagen, / Die myn liefde [...] Dianier vreugd van myn leven  
VERWARDE LIEFDE Que chacun de nous s'énivre
AZangburg(1)1761 (1761), p113 [nr. 56]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DIk heb u Daffe [!] langs de streken / Van 't [...] Reveillez vous belle endormïe  
Réveillez-vous belle endormie
AZangburg(1)1761 (1761), p115 [nr. 57]
.4a.4B.4a.4BZweig Roosje zweig, ei helpt me klagen! / Het [...] Dat wy als het luk ons komt vermindren  
Ik lig somtijds gehele nachten
AZangburg(1)1761 (1761), p117 [nr. 58]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B.4B't Is waar gy baat my niet, ô wreden! / Dus [...] Op haare voorgaande toon [Reveillez vous [...]  
Réveillez-vous belle endormie
AZangburg(1)1761 (1761), p117 [nr. 59]
.4a.4B.4a.4BHelaas! Helaas! ik kan niet meêr, / Myn Roosje [...] Verlaat gy my verheven ziel  
Tranquilles coeurs
AZangburg(1)1761 (1761), p118 [nr. 60]
.4A.4b.4A.4b.3C.2A.4C.3C.3D.3D


tabelbreedte