Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanCarlos mio l'armada Francesa / navegan tus mares [...] [geen wijsaanduiding]  
Chancionilla. ettcha.
HsAntwSB 636783 (1696), p195 [nr. 151]Ach vrinden ist gheen pijn / altijt te wesen een [...] alsoo t' begint  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p196 [nr. 152]Si j avois l'argent et bonns gens / je pretteraij [...] comm' il commence  
Chanson
HsAntwSB 636783 (1696), p196 [nr. 153]Nos studiosi valeant / sinnus que vogels van een hant alsoo t' begint  
Liedeken Camarades lampons
HsAntwSB 636783 (1696), p197 [nr. 154]Waerom bendt ghij spraeckeloos / suijver water [...] alsoo t' begint  
Liedeken Derde Carileen
HsAntwSB 636783 (1696), p198 [nr. 155]Beuvons ma commere / nous ne bivons poin comm' il commence  
Chanson
HsAntwSB 636783 (1696), p198 [nr. 156]Daer waeren eens ses ghesusterkens die om een [...] alsoo t' begint  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p199 [nr. 157]Heu dure fait esperer / vivre en amour c'est [...] sur' l'air: ettcha.  
Chanson
HsAntwSB 636783 (1696), p200 [nr. 158]Vous estez bell' et sage petite Maietton / vous [...] flin flon: ettcha  
Chanson Flon flon la rira dondaine
HsAntwSB 636783 (1696), p200 [nr. 159]O droevigh treurigh Engelant / dat eertijts plach [...] galliarde musques  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p201 [nr. 160]Wat hoor ick voor een spel / ten gaet niet al te wel Ick drinck den nieuwen most  
Liedeken Ik drink de nieuwe most
HsAntwSB 636783 (1696), p203 [nr. 161]Ick was des hemels morgensterr dat [...] alsoo t' begint  
Liedeken Silvester in de morgenstond
HsAntwSB 636783 (1696), p204 [nr. 162]Ick moet alomme gaen soecken / in alle canten in [...] [geen wijsaanduiding]  
Postillion uijt ghesonden om den verjaeghden [...] De verloren Palatijn
HsAntwSB 636783 (1696), p206 [nr. 163]Doe geen moeijte om te soecken / in bosschen [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is de antwoort vanden Palatijn op het [...] De verloren Palatijn
HsAntwSB 636783 (1696), p209 [nr. 164]Sou ick om een vrijster sterven / die mij moort [...] alsoo t' begint. ettcha.  
Liedeken Belles fleurs charmant ombrage ?
HsAntwSB 636783 (1696), p212 [nr. 165]Lest soo voer ick aen den kant / te Londen in Engelandt alsoo t' begint ettcha.  
Liedeken Ik voer laatst uit Holland
HsAntwSB 636783 (1696), p212 [nr. 166]Men siet over al in de steden / onder de dochters [...] ou trois troux: ettcha.  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p213 [nr. 167]Jannetje mijn soete beck / eij lieve blijft wat staen alsoo t'begint ettcha.  
Bredero, G.A.] | Liedeken Pots honderdduizend slapperment
HsAntwSB 636783 (1696), p220 [nr. 168]Als ick lestmael quam ghetreden / door het groene [...] alsoo t' begint  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p221 [nr. 169]Ach wat pijnen wat voor droeve daeghen / wanneer [...] Salomon c'est homm' incomparable  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p222 [nr. 170]Ick ben eenen armen pellegrim siet / en ick wil [...] alsoo t' begint  
Liedeken Ik ben een arme pelgrim hier
HsAntwSB 636783 (1696), p222 [nr. 171]Waermen comt men hoort vermelden / van de sterck [...] o Antverpia u triumphen  
Liedeken O Antwerpen uw triomf
HsAntwSB 636783 (1696), p224 [nr. 172]Liedeken alsoo t' begindt  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p231 [nr. 173]Den koninck in een bal dat geen gelijck kan [...] [geen wijsaanduiding]  
Op den koningh Representerende de son van Mars. [...]
HsAntwSB 636783 (1696), p255 [nr. 174]Dewijl dat Iris wilt ons geesten en ons oghen / [...] [geen wijsaanduiding]  
Madrigal
HsAntwSB 636783 (1696), p282 [nr. 175]T is noodloos datmen maeckt een gebodt off wet / [...] [geen wijsaanduiding]  
Madrigal
HsAntwSB 636783 (1696), p286 [nr. 176]De lieffde op een tijt hadt Venus eens verloren / [...] [geen wijsaanduiding]  
Madrigal
HsAntwSB 636783 (1696), p313 [nr. 177]Ghij lastert en verwijdt t' onrecht uwen man / [...] [geen wijsaanduiding]  
Ander Madrigal
HsAntwSB 636783 (1696), p313 [nr. 178]Jan vraeghde aen sijn buere vrouw / waer hij sijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Madrigal
HsAntwSB 636783 (1696), p338 [nr. 179]


151-179 van 179

eerste
vorige 30
laatste

tabelbreedte