Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanTis soet te draeghen min aen een die min wilt [...] Il est doux d'estre amant: ettcha.  
Liedeken Il est doux d'être amant
HsAntwSB 636783 (1696), p34 [nr. 31]Daer ick u thoon soo veel trouwigheden / daer ick [...] Pour vous charmer ce n'est pas un affaire  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p34 [nr. 32]Ten is niet aen u mijn kleijn bruijnette / ten is [...] C'est ne pas a vous ma petit brunette  
Liedeken Petite brunette
HsAntwSB 636783 (1696), p35 [nr. 33]Het is togh aen u mijn kleijn bruijnette / het is [...] op de selve wijse [C'est ne pas a vous ma [...]  
Liedeken Petite brunette
HsAntwSB 636783 (1696), p35 [nr. 34]K sien den druck en ramp weghvlieden / toens de [...] godt wat moet mijn hert al lijden  
Liedeken Om te schieten met adres
HsAntwSB 636783 (1696), p36 [nr. 35]Vaert wel goddin / die ick bemin vous me pris trop ingrat Iris ettcha.  
Liedeken Bellerophon Ouverture
HsAntwSB 636783 (1696), p37 [nr. 36]Mits ghij spot en lacht met al mijn reên / en [...] Cupido Pleurant dit  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p38 [nr. 37]Hoort mortse An gij sijt mijn lieff / off ick [...] Pekelharingh  
Liedeken Pots honderdduizend slapperment
HsAntwSB 636783 (1696), p39 [nr. 38]K' hadt ghemeijnt dat gij mij droegh / lieffde [...] J'avois cru quand vous amant. ettcha.  
Liedeken J'avais cru qu'en vous aimant
HsAntwSB 636783 (1696), p40 [nr. 39]K sal altijt u lieffste beminnen / k' sal altijt [...] J aijmeraij toujour ma bergere. ettcha.  
Liedeken J'aimerai toujours ma bergère
HsAntwSB 636783 (1696), p40 [nr. 40]Komt mijn maets wat blijft gij hier soo staen / [...] wel visier hoe staet u weenen aen. ettcha.  
Liedeken Sa lustig dan mijn lieve kameraad
HsAntwSB 636783 (1696), p41 [nr. 41]Ick sal het vrijen laeten ick houw daer me den [...] J aij dans le servelle ettcha.  
Liedeken Ami de la bouteille
HsAntwSB 636783 (1696), p42 [nr. 42]Sa laet ons vieren Bacchus feest / al om het meest c'est a la foire de saint Martin  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p43 [nr. 43]Wel wat sien ick hier voor roocken / wat gheroep [...] moet ick u nog langher derven  
Samen spraeck tusschen een minnaer van Venus ende [...] Si c'est pour mon pucelage ?
HsAntwSB 636783 (1696), p44 [nr. 44]Terwijlen dat den droeven nacht / verspreijt haer [...] voorwaer het is een hemels licht. ettcha.  
Liedeken La duchesse
HsAntwSB 636783 (1696), p46 [nr. 45]Soete meijssje luste vier dat mij altijt sal [...] que aux lieu ont' d'attraits. ettcetera  
Liedeken O doelwit van mijn min
HsAntwSB 636783 (1696), p48 [nr. 46]Getrouwe min die siet men henen vlieden / men [...] fidel amour c'est ne q'un gargoutage. ettcha.  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p50 [nr. 47]Laet ons den loff van Proserpien verkonden / want [...] preparons nous a la novelle. ettcha.  
Liedeken Préparons-nous pour la fête nouvelle
HsAntwSB 636783 (1696), p50 [nr. 48]Wat al vreught heb ick becomen / van mijn lieff [...] on ne baise mal a son aise. ettcha.  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p51 [nr. 49]Wilje volghen mijnen raet / siet niet naer den [...] J aij songé toute la nuit. ettcha.  
Liedeken J'ai songé toute la nuit
HsAntwSB 636783 (1696), p52 [nr. 50]Willje volghen mijnen raet / soo siet naer den [...] J aij songé toute la nuit ettcha.  
Liedeken J'ai songé toute la nuit
HsAntwSB 636783 (1696), p53 [nr. 51]Een wanckelbarigh hert is niet mijnen sin / als [...] un ceur volage c'ett n'est pas mon fait  
Liedeken Ik stort nu mijn klachten
HsAntwSB 636783 (1696), p55 [nr. 52]Uw ghesicht u ooghe straelen / uwen lach u rooden mont Belle fleurs charmante ombrages  
Liedeken Belles fleurs charmant ombrage
HsAntwSB 636783 (1696), p56 [nr. 53]Weet gij wel waerom ick weene / en waerom ick [...] scavez vous bien pourquoij je gronde  
Liedeken Savez-vous bien pourquoi je gronde
HsAntwSB 636783 (1696), p56 [nr. 54]De min die mij vaeck deed treuren / heeft [...] belle fleurs charmante ombrage  
Liedeken Belles fleurs charmant ombrage
HsAntwSB 636783 (1696), p57 [nr. 55]Laet mij dogh sterven in rust / jalours gepeijs [...] laissez moij mourir en repos ettcha.  
Liedeken Laissez-moi mourir en repos
HsAntwSB 636783 (1696), p57 [nr. 56]Schoon een vreijer min komt draeghen / heel t' [...] belle fleurs charmante ombrage. ettcha.  
Liedeken Belles fleurs charmant ombrage
HsAntwSB 636783 (1696), p58 [nr. 57]Waerom vlucht ghij goddinne / siet mij ick ben [...] berger trompez sans gage. ettcha.  
Liedeken Ce berger trompeur s'engage
HsAntwSB 636783 (1696), p59 [nr. 58]Ick koom beklagen mijn ongeluck / wilt van mij jaeghen je vien me plaindre de vos rigours. ettcha.  
Liedeken Je viens me plaindre de vos rigueurs
HsAntwSB 636783 (1696), p60 [nr. 59]Komt aen mijn lieff de lieffde nooijdt ons weer / [...] voijcij berger. ettcha.  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p61 [nr. 60]


tabelbreedte