Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck stel op u vast mijn betrouwen / En laet my [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxxj. Psalm Psalm 031 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fD2v [nr. 31]
.4a.3B.3B.4a.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hem, die d'overtredinge bedreven / Wert [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxij. Psalm Psalm 032 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fD5r [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest nu verheucht al ghy oprechten / In God den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxxiij. Psalm Psalm 033 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fD6r [nr. 33]
.4a.4B.4a.4B 3c 3c 3D 3e 3e 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil tot aller tijt / God loven uyt des herten gront [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxxiiij. Psalm Psalm 034 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fD8v [nr. 34]
.3A.4B.4B.3A.3C.4D.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTwist met mijn twisters, bid' ick, Heer / Doet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxxv. Psalm Psalm 035 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fD10r [nr. 35]
.4A.4A.4b.4b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes goddeloosen sondich werck / Maeckt dat ick in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxxvj. Psalm Psalm 068 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fD12r [nr. 36]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQuelt u des niet, soo ghy in desen leven / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxxvij. Psalm Psalm 037 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fE1v [nr. 37]
.5a.5B.5a.5B.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt in overgrooten tooren / U niet stooren [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxxviij. Psalm Psalm 038 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fE4r [nr. 38]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb by my beslooten en gedacht / Op mijnen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxxix. Psalm Psalm 039 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fE6v [nr. 39]
.5A.4A.5B.4B.5C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNae dat ick heb lanckmoedichlijck verwacht / Den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xl. Psalm Psalm 040 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fE8r [nr. 40]
.5A.4B.4B.5A 3c 3c 3D 3E 3E 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hem die by den crancken seer benout / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xli. Psalm Psalm 041 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fE9v [nr. 41]
.5A.3A.5B.3B.5C.3C.5D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls na verssche water-stroomen / Een verdorstet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xlij. Psalm Psalm 042 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fE11r [nr. 42]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer, doet my recht, aenveerdt mijn sake / In [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xliij. Psalm Psalm 043 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fE12r [nr. 43]
.4a.4B.4a.4a.4B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer, ghy hebt aen onse ooren / U wonderdaden [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xliiij. Psalm Psalm 044 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fF1v [nr. 44]
.4a.4a.4B.4B.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn herte wil een schoon gedicht voortbringen. / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xlv. Psalm Psalm 045 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fF3v [nr. 45]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen sterckte en een toevlucht vaste / Is ons de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xlvj. Psalm Psalm 046 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fF5r [nr. 46]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVolcken over al / Maeckt een bly geschal [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xlvij. Psalm Psalm 047 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fF6r [nr. 47]
3A 3A 3B 3B 3C 3C 3D 3D 3E 3E 3F 3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGroot is in syne stat de Heer / En in syn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xlviij. Psalm Psalm 048 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fF7r [nr. 48]
.4A.4A.4b.4b 4c 4c 4d 4d 4e 4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy volcken, wilt opmercken en verstaen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xlix. Psalm Psalm 049 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fF8v [nr. 49]
.5A.5A.5B.5B.5C.5C.5d.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDer Goden God de Heere spreken sal, / En roepen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den L. Psalm Psalm 050 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fF10r [nr. 50]
.5A.5A.5B.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntfermt u Heer, ontsluytet over my / Den d epen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Lj Psalm Psalm 051 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fF11v [nr. 51]
.5A.5b.5b.5A.5C.5d.5C.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat moogdy (ghy groot-spreecker) bouwen / Op [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Lii. Psalm Psalm 052 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fG1v [nr. 52]
.4a.3B.4a.3B.4c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe dwase spreeckt in syn verstockt gemoet / daer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Liij. Psalm Psalm 014 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fG2v [nr. 53]
.5A.5b.5b.5A.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God almachtich helpet my / Om uwes grooten names eere [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Liiij. Psalm Psalm 054 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fG3r [nr. 54]
.4A.4b.4b.4A.4C.4d.4d.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God neemt mijn gebedt ter ooren, / Keert u niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Lv. Psalm Psalm 055 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fG4r [nr. 55]
.4a.4a.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoet my genaed' o Heer, hebt op my acht! / Dewijl [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Lvj. Psalm Psalm 056 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fG5v [nr. 56]
.5A.5A.5A.3b.5b.5b.5b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntfermt u, God, ontfermt u over my, / Want [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Lvii. Psalm Psalm 057 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fG7r [nr. 57]
.5A.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSegt my eens, ghy vergaerde Heeren, / Ist billick [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Lviij. Psalm Psalm 058 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fG8r [nr. 58]
.4a.4B.4B.4a.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God, verlost my uyt de handen / Van mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Lix. Psalm Psalm 059 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fG9r [nr. 59]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God, ghy hebbet ons wel-eer / Verstrooyet, en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Lx. Psalm Psalm 060 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fG11r [nr. 60]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte