Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO Salutaris hostia, / Quae coeli pandis ostium [geen wijsaanduiding]  
Seste Lof-sangh van het H. Sacrament. O salutaris hostia
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p108 [nr. 76]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Alderhooghste Sacrament, / Blijft met u gracy [...] O Salutaris Hostia  
Sevende Lof-sangh van 't H. Sacrament O salutaris hostia
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p108 [nr. 77]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien de Zwingliaensche kueren, / 't Geloof dus [...] Sal ick nog langer met heete traenen  
Achtste Liedt van 't H. Sacrament. Van [...] Zal ik nog langer in hete tranen
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p110 [nr. 78]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer toe ghy Calviniste schaer / In Godes Huys [...] Geeft my te drincken na mijnen dorst  
Tiende Liedt van 't H. Sacrament Geef mij te drinken naar mijn dorst
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p113 [nr. 80]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Vriesche koppen, hoe dus wreedt / Gehandelt [...] รด Salutaris Hostia  
S. Bonifaes. 5. July O salutaris hostia
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p120 [nr. 84]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAve Zee-sterre klaer, / Moeder Gods verheven [geen wijsaanduiding]  
Tweede Lof-sangh van Maria. Ave maris stella Ave maris stella
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p127 [nr. 89]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria schoon, / Seer excellente persoon [geen wijsaanduiding]  
Derde Lof-sangh van Maria Maria schoon
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p128 [nr. 90]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHolland! hoe waert gh' eertijts vermaerd / Door u [...] Geeft my te drincken na mijnen dorst  
S. Willibrord. 7 November Geef mij te drinken naar mijn dorst
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p140 [nr. 98]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Kindeken is ons geboren / In Bethlems stal [...] Een Kindeken is ons geboren  
Sevende Kers-Liedt Een kindje is ons geboren
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p156 [nr. 109]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Schepper aller Sterren klaer, / Een Licht der [...] [geen wijsaanduiding]  
Twaelfde Kers-liedt. Conditor alme siderum Conditor alme siderum
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p161 [nr. 114]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is die Dochter van Sion, / Ick wil haer [...] Puer nobis nascitur  
Derthiende Kers-liedt Puer nobis nascitur
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p162 [nr. 115]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet viel een Hemels douwe, / In een kleyn Maeghdeken [geen wijsaanduiding]  
Veerthiende Kers-Liedt Het viel een hemelse dauw
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p163 [nr. 116]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus soete memorie, / Des Hertsen vreucht en glorie [geen wijsaanduiding]  
Vijfthiende Kers-liedt. Jesu dulcis memoria Jesu dulcis memoria
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p165 [nr. 117]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt siet den Koninck Salomon / Komt doch [...] Geeft my te drincken naer mijnen dorst  
Sestiende Kers-liedt Geef mij te drinken naar mijn dorst
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p167 [nr. 118]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't eerst begin was 't eerste Woort, / En God [...] In Oostenrijck daer staet een huys  
Seventhiende Kers-Liedt In Oostenrijk daar staat een huis
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p168 [nr. 119]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! leven van den mensch, / Vervult met [...] Die mint die lijdt veel pijn  
Troost-gesangh. Gecomponeert van den Autheur, [...] Die mint die lijdt veel pijn
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p182 [nr. 128]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChriste Jesu! Godts Soone: / Die om mijn sonden [...] Amarilli mia bella  
Christi Liefde Amarilli mia bella
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p192 [nr. 136]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dick voel ick mijn Geest genegen / Te voeren [...] C'este cruelle  
Christelijcke Strijt Cette cruelle
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p193 [nr. 137]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls 't hert de lust in alles heeft volbracht / Na [...] Engelsche fortuyn  
't Eynd der godloosen Engelse fortuin
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p194 [nr. 138]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Cruys van Godes Soon, / En staet alleenlijck [...] Die mint, die lijdt veel pijn  
Naervolgingh Christi Die mint die lijdt veel pijn
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p195 [nr. 139]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe menschen sijn soo vaeck geneegen, / (Gevoedt [...] Met recht mach ick my wel beklaegen  
Haet en nijdt profytelijck Zal ik nog langer in hete tranen
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p197 [nr. 140]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelpt ons Schepper almachtigh Heer, Kyrieleyson. [...] van den 147. Psalm Ulenbergii. Jerusalem du [...]  
Litanie van den Heyligen Naem Jesus
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p198 [nr. 141]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer wilt ons ontfarmen, / Wilt ons genadigh zijn Het viel een Hemels douwe  
Litanie van de heylige Moeder Godts. Maria van [...] Het viel een hemelse dauw
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p200 [nr. 142]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons varen, / En met snaren [geen wijsaanduiding]  
Scheeps-liedt Dulcis Jesu dulce nomen
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p202 [nr. 143]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm dat by tijden den boogh moet zijn ontpeest, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Wage-liedt
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p202 [nr. 144]
.2a.3B.2a.3B 3c.3c 2d 3d 3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte