Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWat is 't een zwier, / Van Henrikatters heeren Wat is 't een vreugt, een Jonge Meid te minnen  
Een Nieuw Lied; Op het Leven der HENRIKATTERS Je suis Lindor
VinoCaser1783 (1783), p3 [nr. 1]
.2A.3b,3A.3b,4C.3D.2E.2E,3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy die tans gaet met myn ter jagt, ha ha, / Die [...] Op een aengename Wys  
Een Nieuw Lied Al is ons prinsje nog zo klein
VinoCaser1783 (1783), p6 [nr. 2]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie gaet hier soo verheugt, / Wie leid 'er aen gelegen? Op een aerdige Wys  
ZAMENSPRAAK, Tusschen een die Deugd bemind, En [...] Wie gaat hier zo verheugd
VinoCaser1783 (1783), p8 [nr. 3]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaestmael trok ik uit het Jagen, / Op een vroege [...] Op een aengename Wys  
Een Nieuw Herders Lied
VinoCaser1783 (1783), p10 [nr. 4]
,4a,4B 4a 4B,4c 4D,4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk seg Mameer en gy moet weten, / De Mode die [...] Ik ben in de tyd van negen dagen  
Vrysters-Klagt, over de Hedendaegse MOODE Ik lig somtijds gehele nachten
VinoCaser1783 (1783), p12 [nr. 5]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaek Susters waek, den dag gaet schyne, / En vaek [...] Op een aerdige Wys  
Een Nieuw Lied
VinoCaser1783 (1783), p13 [nr. 6]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk Wandelde alsoo laet, / Door een Bos seer delicaet Op een aerdige Wys  
Een Nieuw Lied
VinoCaser1783 (1783), p14 [nr. 7]
.4A,4A,4B,3B,4C,3d,4C,3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAnnette wil dese Roos aenvaerden, / Daer zy [...] Op een zeldsame Voys  
Een Nieuw Lied Chère Annette reçois l'hommage
VinoCaser1783 (1783), p16 [nr. 8]
,4a,4B 4a,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Vrienden al te zamen, / En hoord mijn [...] Op een aerdige Voys  
De Zingende Schaare-Slyper Komt vrienden in het ronde
VinoCaser1783 (1783), p17 [nr. 9]
,3a.3B.3a.3B,4C,4C 4D.4E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer heen myn Ziel waer heen? / Wat zal wat moet [...] Op een aengename Wys  
Elzevier, K.] | Een Amoureus Minne-Lied
VinoCaser1783 (1783), p22 [nr. 10]
.3A.3b.4b.4C.4C 4A.3A.4d 5d.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is het een Vreugd, / Een lieve Meyd te minnen Op een aardige Wys  
Een Aardig en Vermakelyk Lied, op het Minnen der [...] Je suis Lindor
VinoCaser1783 (1783), p23 [nr. 11]
,3A.3b,3A.3b,2C,2C.3D.2E.2E,3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeg eens Jonkman, / Gy spreekt soo van 't minne Op een aengenaeme Wys  
Tegen-Zang, op het Minnen der Jonge Meysjes Je suis Lindor
VinoCaser1783 (1783), p25 [nr. 12]
,3A,3b,3A,3b.2C.2C,3D,2E.2E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons zamen Vreugd betoonen, / Eer Wy van [...] Van de Broederschap, &c  
Een Nieuw en Fraey Lied, om op Vrienden, Gast en [...]
VinoCaser1783 (1783), p28 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoede avond mijn lieve Joosje, / Mijn zuiker doosje Op een aengename Wys  
Een Nieuw Lied, op de Bruyloft van Kloris en Roosje Goedenavond zoete Joosje
VinoCaser1783 (1783), p30 [nr. 14]
,4a.2a.4B.4c,2c.4B,4D,4D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Winter is voor by gestreken, / De Somer die [...] Soo het begind  
Een Nieuw Mey-Lied Cette cruelle
VinoCaser1783 (1783), p32 [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.5C.5C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Hemel ik bespeur! / Dat ik niet meer kan leven Op een aengename Wys  
Af-Scheyt Lied, gedaan van een KORPERAAL in [...] Van de korporaal
VinoCaser1783 (1783), p33 [nr. 16]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden luistert altemael, / Wat ik u zal gaen zinge Van 't Kuipertje  
Een Nieuw Lied, op de Zaag-Moolenaers Het kuipertje
VinoCaser1783 (1783), p37 [nr. 17]
,4A,4b,4C,4b,4D,4D,4E,4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is 't heerlijk al onder deez' groene Bomen, / [...] Wyl gy het gebied  
Een Nieuw Lied, Uyt het Fransch vertaeld Wijl gij het gebiedt
VinoCaser1783 (1783), p40 [nr. 18]
,5a,5a,5B,5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLubee quam myn te minnen, / Met uw verlof myn Heer Op een zeldsame Voys  
Een Nieuw Lied Dans ma cabane obscure
VinoCaser1783 (1783), p41 [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Hemel! wat een naer gerugt? / Men onlangs [...] O Holland schoon! &c.  
Een Lied en droevig Verhaal, van de Gruwelyke [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
VinoCaser1783 (1783), p44 [nr. 20]
,4A,3b.4A,3b,4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt vrienden hier in 't ronde, / Ik sal u wat [...] Op een aerdige Wys  
Vermakelyke klugt, van een bedurven Huys-houwen, [...]
VinoCaser1783 (1783), p47 [nr. 21]
.3a.3a,4B,4B,4C.4C.3D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAardig werd de Kost gewonnen, / Hier in onze Amstelstad Op een Lieffelyke Wys  
Het Hedendaegse Beloop der Wereld, hoe dat 'er [...]
VinoCaser1783 (1783), p49 [nr. 22]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls de Nagt-gordynen, / Aen ons quam verschynen Jonge jeugt der minnen  
Vreugde-Bazuyn, over de Standvastigheyt der [...] Jonge jeugd der minnen
VinoCaser1783 (1783), p51 [nr. 23]
3a,3a,3B,3B 3a,3c 3c 3D 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Kuypertje vol jaloerse pyn, / Vreyde een [...] Op een aengename Voys  
Een Nieuw Lied Het kuipertje
VinoCaser1783 (1783), p55 [nr. 24]
.4A,4b,4A,4b,4C,4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe verandert zyn de tyden, / Nu of over hondert jaer Op een aerdige Voys  
Moffe-Tegenzang op de Amsterdammers
VinoCaser1783 (1783), p56 [nr. 25]
4a 4B.4B.2C.2C.4C.2D.2D.4E.4E.4f,4G.4G.2H.2H.2H
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoone Bruynette uw stuurse gemoet, / Dat doet [...] Op een aengename Voys  
Een Nieuw Herders Lied
VinoCaser1783 (1783), p59 [nr. 26]
4A.2B 2B 3c.3D 3c.3D.2E 3E 5F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrydags kwamen zy in den Haeg, / Waerde [...] Op een aengename Wys  
Een Nieuw Lied, Op de Leydse Dragonders
VinoCaser1783 (1783), p59 [nr. 27]
,4A,4b,4A,4A,4c,4D,4E,4E,4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVriende wilt dit Lied aenhoore; / Wat ik uw [...] Van de Zoldaet  
Een Nieuw Lied
VinoCaser1783 (1783), p61 [nr. 28]
,4a,4B,4a,4B,4C,4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat hovaerdy en pragt, / Ziet men onder het Vrouw [...] Op een aengename Wys  
Een zeer Vermakelyk Lied, van mijn Heer de Baron [...]
VinoCaser1783 (1783), p63 [nr. 29]
,3A,4A,3B,4B,3C,3C,4D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Vyzel is Gestolen, / Daer ik by Nagt in stamp Op een aengenaeme Wys  
Een nieuw Lied, gemaekt op 't stelen van een [...]
VinoCaser1783 (1783), p65 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte