Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMyn hert springht op van vreught, / Terwijl ick [...]  
[Campis, Victor à [...] | EERSTE LIEDT. Op de [...]
Campis NW1664 (1664), p7 [nr. 1]De Morgen-sterre, rijst op van verre / Over de [...]  
[Campis, Victor à [...] | Op ons L. Vrouwen [...]
Campis NW1664 (1664), p9 [nr. 2]Maria weest gegroet, / Sprack d'Engel met ootmoedt;  
[Campis, Victor à [...] | Op ons L. Vrouwen [...]
Campis NW1664 (1664), p10 [nr. 3]Naer dat verjaeght was Adam, met ons' al / (Dat [...]  
[Campis, Victor à [...] | Noch op O.L. [...]
Campis NW1664 (1664), p11 [nr. 4]Wien de Aerd, en Zee, en 's Hemels Ronde / [...]  
[Campis, Victor à [...] | Op ons L. Vrouw. [...]
Campis NW1664 (1664), p13 [nr. 5]Heden is Maria schoon, met haer Soon / Rijck van [...]  
[Campis, Victor à [...] | Op ons L. Vrouwen [...]
Campis NW1664 (1664), p14 [nr. 6]JESUS Godts lieve Soon / Was langh tot 's Vaders Throon  
[Campis, Victor à [...] | Op ons L. Vrouwen [...]
Campis NW1664 (1664), p16 [nr. 7]Schoone Jesus! schoone Moeder! / Ghy beyd' ons [...]  
[Campis, Victor à [...] | Van de H. Moeder [...]
Campis NW1664 (1664), p18 [nr. 8]Laet hooren, ghy negen Chooren! / Ghy, Eng'len, [...]  
[Campis, Victor à [...] | Minnaers mondt, vol [...]
Campis NW1664 (1664), p20 [nr. 9]Mijn ziel maeckt groot den Heer van Al: / Mijn [...]  
[Campis, Victor à [...] | Op den Magnificat, [...]
Campis NW1664 (1664), p22 [nr. 10]O Maria! altijt trouwe! / Die by dage, die by nacht  
[Campis, Victor à [...] | Krachtige [...]
Campis NW1664 (1664), p23 [nr. 11]Miyn hert! wilt vrolijck wesen! / Weest blijder, [...]  
[Campis, Victor à [...] | Vrientschap met [...]
Campis NW1664 (1664), p25 [nr. 12]O! Lieve soete Kindt! / Is't hier dat ick u vind?  
[Campis, Victor à [...] | Klachte, over de [...]
Campis NW1664 (1664), p27 [nr. 13]Waeck op mijn ziel! aensiet d'ellende / Van de [...]  
[Campis, Victor à [...] | Van de 7. Weë-en [...]
Campis NW1664 (1664), p28 [nr. 14]Singht nu met my, ghy, alle Beminders / Van [...]  
[Campis, Victor à [...] | Van de H. Joseph, [...]
Campis NW1664 (1664), p30 [nr. 15]Slaept mijn Kindtjen, songh de Moeder, / Grooten [...]  
[Campis, Victor à [...] | Het soete Kindeken [...]
Campis NW1664 (1664), p32 [nr. 16]'t Is nu de blijde Feeste / Van Sint Anna, hoogh, [...]  
[Campis, Victor à [...] | Van de H. Anna, [...]
Campis NW1664 (1664), p34 [nr. 17]O Moeder Godts Maria! Maeght uytverkoren! / Wilt [...]  
[Campis, Victor à [...] | Lofzangh van O. L. V.
Campis NW1664 (1664), p36 [nr. 18]Jesu! mijn troost, en all' mijn vreught! / In u [...]  
[Campis, Victor à [...] | EERSTE LIEDT. De [...]
Campis NW1664 (1664), p37 [nr. 19]Als een yeder peynst om rusten, / Als de lichtjes [...]  
[Campis, Victor à [...] | JESUS liefde doet [...]
Campis NW1664 (1664), p38 [nr. 20]O Jesu! soetste troost en rust! / All' hoop' [...]  
[Campis, Victor à [...] | JESUS liefde is [...]
Campis NW1664 (1664), p39 [nr. 21]'k Heb u lief, O kleyne Jesus! / Uyt al mijn ingewant  
[Campis, Victor à [...] | Minnelijcke [...]
Campis NW1664 (1664), p41 [nr. 22]Als ick dencke om u, Heere! / Stracks ich [...]  
[Campis, Victor à [...] | Wonderlijcke [...]
Campis NW1664 (1664), p42 [nr. 23]O! Jesus! liefste Bruydegom! / Siet eens om!  
[Campis, Victor à [...] | De Minnaer in het [...]
Campis NW1664 (1664), p44 [nr. 24]Jesus! ons zielen troost! / Ons hope van den Oost  
[Campis, Victor à [...] | De Liefhebber en [...]
Campis NW1664 (1664), p46 [nr. 25]Ick sie van verre / Een heldre Sterre  
[Campis, Victor à [...] | De Liefde schiet [...]
Campis NW1664 (1664), p47 [nr. 26]Ick heb geroepen tot u, Heer / Uyt 't diepste van [...]  
[Campis, Victor à [...] | Den Minnaer [...]
Campis NW1664 (1664), p49 [nr. 27]Heyligh Geest! daelt in mijn herte! / Dat soo [...]  
[Campis, Victor à [...] | Om liefde, en uyt [...]
Campis NW1664 (1664), p50 [nr. 28]Heyligh Geest! die met kracht / Daeld' van boven [...]  
[Campis, Victor à [...] | Noch van den selven [...]
Campis NW1664 (1664), p51 [nr. 29]O! Jesu! wees gegroet, / Oorspronck van alle [...]  
[Campis, Victor à [...] | Verlanginghe eens [...]
Campis NW1664 (1664), p53 [nr. 30]


tabelbreedte