Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO liefde wonder groot van mijnen Jesus! / O goede [...]  
[Campis, Victor à [...] | Den Minnaer, heel [...]
Campis NW1664 (1664), p54 [nr. 31]
.3A.2b.2b.3A.2b.3C.3C.2b.2bAls ick sie mijn Jesus rusten / Op 't Autaer in [...]  
[Campis, Victor à [...] | De Liefde nood den [...]
Campis NW1664 (1664), p56 [nr. 32]
4a 4B 4a 4B.2C.2C.3D 6E.2F.2F.2F 4EAdams eeten (dure beeten!) / Helaes! erven ons [...]  
[Campis, Victor à [...] | NIEUWE LOF-SANG, [...]
Campis NW1664 (1664), p57 [nr. 33]
2a 2a 2b 2b 4C 4C 2d 2d 2e 2e 4F 4FOch! Olijf-tackens menigh bladt / Drupt uw nat  
[Campis, Victor à [...] | De minnende ziel [...]
Campis NW1664 (1664), p60 [nr. 34]
.4A 2A 3B.2B 2C 2C 2D.2D 2E.3E 4F 4F 5FGekruyste! weest gegroet, / Jesus! mijn Trooster soet!  
[Campis, Victor à [...] | De minnende ziel [...]
Campis NW1664 (1664), p61 [nr. 35]
.3A.3A.3B.3B.4C.2d.2d.3CSal ick't sondigh hooft gaen kroonen / Met een [...]  
[Campis, Victor à [...] | Den Liefhebber des [...]
Campis NW1664 (1664), p63 [nr. 36]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DIck kniel, ô Jesus! neer! / Ick sie aen 't kruys [...]  
[Campis, Victor à [...] | 's Minnaers hert [...]
Campis NW1664 (1664), p65 [nr. 37]
.3A.3A.3B.3C.3B 4CSiet dee Sonne hoogh geresen, / Die stont op in [...]  
[Campis, Victor à [...] | Van de vijf [...]
Campis NW1664 (1664), p66 [nr. 38]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DAy my, wie sal my geven / Mijn hooft een badt  
[Campis, Victor à [...] | JESUS geeft sijnen Geest
Campis NW1664 (1664), p68 [nr. 39]
.3a.2B.2B.2C.2CIck denck, ô Jesus! dagh en nacht / Op dat u, O [...]  
[Campis, Victor à [...] | JESUS liefde [...]
Campis NW1664 (1664), p69 [nr. 40]
.4A.3b.4C 4d.1E.1E.3f.1E 2G.2G.2H.2I.3jHoe wel riecken uw salf-droopen! / Uw naem is, [...]  
[Campis, Victor à [...] | Minnelijcken handel [...]
Campis NW1664 (1664), p70 [nr. 41]
4a 4B 2B 2B 2a 1a 1a 3BAch! hoe dwael ick! / Waer loop ick hene door de [...]  
[Campis, Victor à [...] | Petrus tranen. [...]
Campis NW1664 (1664), p74 [nr. 42]
2a.5B 2a.6B 2C.3C.2d.2d.2d.3E.1F.1F.3EO! Ghy tragen / (In deze laetste tijden) van geloof!  
[Campis, Victor à [...] | Eerst S. Thomas [...]
Campis NW1664 (1664), p77 [nr. 43]
2a.5B 2a.6B 2C.3C.2d.2d.2d.3E.1F.1F.3EAch Magdalene! / Waer sal ick hene  
[Campis, Victor à [...] | Maria Magdaleen, [...]
Campis NW1664 (1664), p79 [nr. 44]
.2a.2a.4b.4b.3C.3C.3C.2bNu op dese blyde Feest / Minst en meest  
[Campis, Victor à [...] | S. Laurens liefde [...]
Campis NW1664 (1664), p81 [nr. 45]
4A 2A 4b 4C 2C 4bDen H. Saraphijnschen Franciscus  
[Campis, Victor à [...] | Den H. [...]
Campis NW1664 (1664), p83 [nr. 46]S. Katharina van Senen  
[Campis, Victor à [...] | S. Katharina van Senen
Campis NW1664 (1664), p85 [nr. 47]Ignatius Ignatius geheel in brand, / Riep [...]  
[Campis, Victor à [...] | Van den H. [...]
Campis NW1664 (1664), p87 [nr. 48]
.6A.6A.2B.2B.2B.4C.4CAndreas sagh van verr' den Boom / Verciert met 's [...]  
[Campis, Victor à [...] | S. Andreas uyt [...]
Campis NW1664 (1664), p88 [nr. 49]
.4A.4b.4A.4b 2C.3C.3d.3E 2E.3dDie Sint Jan / Bemint, die mint Godts Moeder  
[Campis, Victor à [...] | Den Discipel, dien [...] Eerste Carileen !
Campis NW1664 (1664), p90 [nr. 50]
2A.3b 4C 2A.3b 4C.3D.3E 4D.2f [...]Nu all' de velden in Mey-saisoen / Bekleedt fijn [...]  
[Campis, Victor à [...] | Liefelijcke [...]
Campis NW1664 (1664), p92 [nr. 51]
.4A.4A.3b.3b.4C.4CLaet ons ophalen! / Met sangh vertalen  
[Campis, Victor à [...] | Hoe edelder bloedt [...]
Campis NW1664 (1664), p94 [nr. 52]
.2a.2a.4B.2c.2c.4BHeylig' Geest! daelt eens beneden! / Schiet een [...]  
[Campis, Victor à [...] | S. Jacbus Major
Campis NW1664 (1664), p96 [nr. 53]
4a 4B 4a 4B.2C.2C.3D.2E.2E.3DDat wy ons eens verheughden / Om Stanislaus deughden!  
[Campis, Victor à [...] | Den Saligen [...]
Campis NW1664 (1664), p98 [nr. 54]
.3a.3a 2b.1b.1b.2bO grondeloose schat / Van Godts verborgen Raedt  
[Campis, Victor à [...] | S. Bartholomeus Apostel
Campis NW1664 (1664), p99 [nr. 55]
.3A.3B.3C.3A.3D.3C.3E.3E.3F 4FDie een Abrams kint / Kan uyt steenen geven  
[Campis, Victor à [...] | S. Mattheus, [...]
Campis NW1664 (1664), p101 [nr. 56]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4E 3f 3f 4EO Christenrijck! / Te recht wort ghy gepresen,  
[Campis, Victor à [...] | S. S. Simon, en [...]
Campis NW1664 (1664), p103 [nr. 57]
.2A.3b 3b.3C.2A 3b.3b 3C,4d,4d.2E.3EDe Kerck stelt ons, soo schoone, / Martini Feest [...]  
[Campis, Victor à [...] | S. Martinus, Peerl [...]
Campis NW1664 (1664), p105 [nr. 58]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BAlexius, Alexius den eersten nacht / Sijn bruidt, [...]  
[Campis, Victor à [...] | S. Alexius [...]
Campis NW1664 (1664), p106 [nr. 59]
6A 6A 2B 2B 2B 4C 4CSiet! de schoone dagh / Schijnt, vol helre stralen  
[Campis, Victor à [...] | S. Willibrordus, [...]
Campis NW1664 (1664), p108 [nr. 60]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4E 3f 3f 4E


tabelbreedte