Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO liefde wonder groot van mijnen Jesus! / O goede [...]  
[Campis, Victor à [...] | Den Minnaer, heel [...]
Campis NW1664 (1664), p54 [nr. 31]Als ick sie mijn Jesus rusten / Op 't Autaer in [...]  
[Campis, Victor à [...] | De Liefde nood den [...]
Campis NW1664 (1664), p56 [nr. 32]Adams eeten (dure beeten!) / Helaes! erven ons [...]  
[Campis, Victor à [...] | NIEUWE LOF-SANG, [...]
Campis NW1664 (1664), p57 [nr. 33]Och! Olijf-tackens menigh bladt / Drupt uw nat  
[Campis, Victor à [...] | De minnende ziel [...]
Campis NW1664 (1664), p60 [nr. 34]Gekruyste! weest gegroet, / Jesus! mijn Trooster soet!  
[Campis, Victor à [...] | De minnende ziel [...]
Campis NW1664 (1664), p61 [nr. 35]Sal ick't sondigh hooft gaen kroonen / Met een [...]  
[Campis, Victor à [...] | Den Liefhebber des [...]
Campis NW1664 (1664), p63 [nr. 36]Ick kniel, ô Jesus! neer! / Ick sie aen 't kruys [...]  
[Campis, Victor à [...] | 's Minnaers hert [...]
Campis NW1664 (1664), p65 [nr. 37]Siet dee Sonne hoogh geresen, / Die stont op in [...]  
[Campis, Victor à [...] | Van de vijf [...]
Campis NW1664 (1664), p66 [nr. 38]Ay my, wie sal my geven / Mijn hooft een badt  
[Campis, Victor à [...] | JESUS geeft sijnen Geest
Campis NW1664 (1664), p68 [nr. 39]Ick denck, ô Jesus! dagh en nacht / Op dat u, O [...]  
[Campis, Victor à [...] | JESUS liefde [...]
Campis NW1664 (1664), p69 [nr. 40]Hoe wel riecken uw salf-droopen! / Uw naem is, [...]  
[Campis, Victor à [...] | Minnelijcken handel [...]
Campis NW1664 (1664), p70 [nr. 41]Ach! hoe dwael ick! / Waer loop ick hene door de [...]  
[Campis, Victor à [...] | Petrus tranen. [...]
Campis NW1664 (1664), p74 [nr. 42]O! Ghy tragen / (In deze laetste tijden) van geloof!  
[Campis, Victor à [...] | Eerst S. Thomas [...]
Campis NW1664 (1664), p77 [nr. 43]Ach Magdalene! / Waer sal ick hene  
[Campis, Victor à [...] | Maria Magdaleen, [...]
Campis NW1664 (1664), p79 [nr. 44]Nu op dese blyde Feest / Minst en meest  
[Campis, Victor à [...] | S. Laurens liefde [...]
Campis NW1664 (1664), p81 [nr. 45]Den H. Saraphijnschen Franciscus  
[Campis, Victor à [...] | Den H. [...]
Campis NW1664 (1664), p83 [nr. 46]S. Katharina van Senen  
[Campis, Victor à [...] | S. Katharina van Senen
Campis NW1664 (1664), p85 [nr. 47]Ignatius Ignatius geheel in brand, / Riep [...]  
[Campis, Victor à [...] | Van den H. [...]
Campis NW1664 (1664), p87 [nr. 48]Andreas sagh van verr' den Boom / Verciert met 's [...]  
[Campis, Victor à [...] | S. Andreas uyt [...]
Campis NW1664 (1664), p88 [nr. 49]Die Sint Jan / Bemint, die mint Godts Moeder  
[Campis, Victor à [...] | Den Discipel, dien [...] Eerste Carileen !
Campis NW1664 (1664), p90 [nr. 50]Nu all' de velden in Mey-saisoen / Bekleedt fijn [...]  
[Campis, Victor à [...] | Liefelijcke [...]
Campis NW1664 (1664), p92 [nr. 51]Laet ons ophalen! / Met sangh vertalen  
[Campis, Victor à [...] | Hoe edelder bloedt [...]
Campis NW1664 (1664), p94 [nr. 52]Heylig' Geest! daelt eens beneden! / Schiet een [...]  
[Campis, Victor à [...] | S. Jacbus Major
Campis NW1664 (1664), p96 [nr. 53]Dat wy ons eens verheughden / Om Stanislaus deughden!  
[Campis, Victor à [...] | Den Saligen [...]
Campis NW1664 (1664), p98 [nr. 54]O grondeloose schat / Van Godts verborgen Raedt  
[Campis, Victor à [...] | S. Bartholomeus Apostel
Campis NW1664 (1664), p99 [nr. 55]Die een Abrams kint / Kan uyt steenen geven  
[Campis, Victor à [...] | S. Mattheus, [...]
Campis NW1664 (1664), p101 [nr. 56]O Christenrijck! / Te recht wort ghy gepresen,  
[Campis, Victor à [...] | S. S. Simon, en [...]
Campis NW1664 (1664), p103 [nr. 57]De Kerck stelt ons, soo schoone, / Martini Feest [...]  
[Campis, Victor à [...] | S. Martinus, Peerl [...]
Campis NW1664 (1664), p105 [nr. 58]Alexius, Alexius den eersten nacht / Sijn bruidt, [...]  
[Campis, Victor à [...] | S. Alexius [...]
Campis NW1664 (1664), p106 [nr. 59]Siet! de schoone dagh / Schijnt, vol helre stralen  
[Campis, Victor à [...] | S. Willibrordus, [...]
Campis NW1664 (1664), p108 [nr. 60]


tabelbreedte